Close
Outi Holmberg career story

Outi Holmberg: Yhteiset tavoitteet, kiehtovat mahdollisuudet

Outi Holmberg toimii palvelupäällikkönä ALM-palvelussa (Application Lifecycle Management) Tampereella. Hän työskenteli ensin eräässä Etteplanin projektissa, haki sen jälkeen työpaikkaa ja aloitti työt Etteplanin palveluksessa vuonna 2019.  

Outin työ palvelupäällikkönä on monipuolista ja edellyttää monessa eri tiimissä toimimista samanaikaisesti – ei mikään helppo urakka, mutta Outille mieluisa haaste.  

”ALM-palvelussa on aina innostavaa työskennellä, tehtävät muuttuvat jokaisen projektin myötä – ei ole kahta samanlaista päivää.”

Outi on nyt ollut kaksi vuotta palvelupäällikkönä. Hän kertoo, että vaikka toimintatavat ovat aina samat, kukin haaste vaatii häneltä sopeutumista, joustamista ja kehittymistä. ”Ihmiset ALM-palvelussa ovat erittäin osaavia ja motivoivia, ja kaikilla on oma osaamisalueensa. Se on valtava etu tiimille, joka on erikoistunut monimutkaisten ongelmien ratkomiseen. Vaikka kaikilla on periaatteessa sama tehtävä, voimme tukea toistemme työtä ja onnistumista erilaisella osaamisellamme.” 

Outin tehtävässä on tärkeä tuntea organisaatio ja osaajat, ja tietää kuka on oikea henkilö kuhunkin tehtävään. Outin työssä menestyminen edellyttää kykyä hyödyntää resursseja tehokkaasti. Laajan verkoston rakentaminen on ollut tärkeää työn kannalta, mutta se on auttanut myös luomaan hyvän tukiverkoston ja viihtyisän ympäristön hänelle itselleen ja muille. ”Etteplan on iso yritys, ja meillä on paljon osaavia ihmisiä. Juuri tämän monipuolisen osaamisen ansiosta meillä on aina käytettävissä oikeanlaista tietämystä.” Toimistojen hyvinvointitiimin jäsenenä Outi on päässyt verkostoitumaan myös sosiaalisesti. ”Me järjestämme kesä- ja joulujuhlat ja muut mukavat riennot.” 

Uudet projektit kartuttavat ja monipuolistavat Outin kokemuspohjaa. Päätehtävänsä lisäksi Outi on mukana monissa muissa projekteissa. Esimerkkejä ovat Salesforcen käyttöönottoprojektit, kuten Salesforce Service Cloud tikettijärjestelmän käyttöönotto sisäisille tiimeille. ”Kun tulin mukaan Salesforce-tiimiin, pystyin hyödyntämään aiemmista tehtävistäni saamiani tietoja ja taitoja.”  

ALM-palvelu ja sen ohella toteutetut käyttöönottoprojektit ovat olleet positiivinen kokemus, joka on pitänyt Outin motivaatiota ja mielenkiintoa yllä molemmissa rooleissa.  

”Päädyin Salesforce-projektiin keskusteltuani esimieheni kanssa kiinnostuksen kohteistani ja tulevaisuuden suunnitelmistani Etteplanilla. Olen iloinen, että mahdollisuuksia on niin paljon, ja haluaisinkin rohkaista ihmisiä kertomaan tavoitteistaan, koska ei ikinä tiedä, mitä tilaisuuksia voi tulla eteen!” 

Outi on tyytyväinen organisaatiolta saamaansa tukeen samoin kuin työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. ”Minulla on kaksi lasta, ja etätyön ansiosta minulle on jäänyt enemmän aikaa perheelle ja itselleni.” Aktiivisena ihmisenä Outi on tarttunut uusiin haasteisiin niin perheen kanssa kuin yksinäänkin.