Close
Etteplan project management

Projektinhallinta

Etteplanin projektinhallintaosaaminen täyttää tiukimmatkin laatu- ja tehokkuusvaatimukset. Toimivat projektinhallintamenetelmämme varmistavat, että projektisi sovitut aikataulut ja budjetti pitävät ja että projektiin liittyvät riskit ovat hallinnassa. Yhdessä nimetyssä ohjausryhmässä seuraat projektin etenemistä projektipäällikön raporttien ja sovittujen mittareiden avulla.

Hyödyt sinulle
Aikataulut ja budjetit pitävät
Laatu ja vaatimustenmukaisuus
Läpinäkyvää ja tehokasta projektiviestintää
Nopeita tuloksia ketterillä menetelmillä
Aktiivista muutosjohtamista

Läpinäkyvyys ja yhteistyö keskeisinä menestystekijöinä

Projektien suunnittelu ja toteutus on Etteplanin ydinosaamista. Valitsemalla Etteplanin ottamaan vastuun vaativan projektisi hallinnasta, voit olla varma, että tehtävänannot suoritetaan sovitussa laajuudessa, aikataulussa ja budjetissa.

 Projektinhallintapalvelujemme tärkeimpiä menestystekijöitä ovat:

  • Varmistamme sujuvan ja läpinäkyvän yhteistyön asiakkaan kanssa. Projektin ohjausryhmän hyvin organisoitu toimintamalli takaa tehokkaan viestinnän ja läpinäkyvän päätöksentekoprosessin. Ohjausryhmä vastaa kaikista projektin laajuuteen, budjettiin ja aikatauluun liittyvistä päätöksistä. Ohjausryhmämallin ansiosta asiakas pysyy täysin perillä projektin etenemisestä ja pystyy vaikuttaa siihen.
     
  • Laadimme projektin perussuunnitelman asiakkaan kanssa. Perussuunnitelma laaditaan aina riippumatta siitä, kuinka yksinkertainen tai vaativa projekti on. Etteplan voi tarvittaessa varmistaa projektin painopisteiden järkevyyden tekemällä esiselvityksen joko suppean kannattavuusselvityksen tai vaatimusanalyysin muodossa. Esiselvityksellä voidaan pienentää projektin riskejä ja valmistella päätöstä varsinaisesta toteutusprojektista. Tällaisen toimeksiannon tuloksena syntyy yleensä raportti, tekninen spesifikaatio ja/tai ehdotus projektisuunnitelmaksi.
     
  • Hallitsemme muutoksia ja viestimme järjestelmällisesti varmistaaksemme, että perustasoa seurataan ja se pysyy hallinnassa. Etteplanilla on yksityiskohtainen malli hyväksyntäkriteereille, jotka on jaettu toimintoihin projektin toteutusprosessin vaiheiden mukaisesti.

 

Tehokkaat projektimallit takaavat nopeat tulokset ja laadun


Etteplanin projektinhallintamalli soveltuu eri tyyppisiin projekteihin. Etteplan tukee projektin päätöksentekoa, laatua ja etenemistä ohjausryhmän ja projektijohdon tarkistuspisteillä (project gate).

Yksi tärkeimpiä edellytyksiä projektin onnistumiselle on vaadittujen tehtävien ja vastuualueiden määrittely. Etteplanin tehtävä projektinhallinnassa on varmistaa projektin tavoitteiden saavuttamisen mahdollistava sujuva yhteistyö ja motivaatio.

Palvelu tuoteräätälöintiin ja tuotteiden ylläpitoon
Etteplan LEAN
Lue lisää

Etteplanin asiantuntijoilla on monipuolinen koulutus projektinhallinnasta ja lean-suunnittelumenetelmistä , mikä takaa yhdenmukaiset toimintatavat ja tehokkaan työskentelyn.

Meillä on omasta takaa kaikki vaadittavat järjestelmät ja työkalut esimerkiksi suunnitteluun, viestintään, raportointiin ja dokumenttien hallintaan, ja huolehdimme IT-järjestelmien integroinnista asiakkaan IT-infrastruktuuriin.

Juha Nieminen

Juha Nieminen

Director, Services Development Service Product & Portfolio Management
+358 10 307 2075
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Juha Nieminen vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).