Close
Etteplan compliance consulting

Compliance-konsultointi

Haluatko varmistaa, että tuotteesi täyttävät niitä koskevat standardit ja määräykset? Selvitämme kanssasi markkinoille pääsyä koskevat vaatimukset ja valmistajan velvollisuudet, kuten kierrätysvaatimukset tuotteen elinkaaren aikana. Palvelumme sisältää tuotteeseen liittyvien asiakirjojen laadinnan sekä tuotteeseen tehtyjen muutosten edellyttämät asiakirjapäivitykset.

Hyödyt sinulle
Vuosikymmenten kokemus langattomista teknologioista
Laaja ymmärrys yhdistelmätuotteita koskevista standardeista ja määräyksistä
Kansainvälinen kumppaniverkosto markkina-avausten tueksi
Apu kaikkiin vaatimustenmukaisuusongelmiin samalta toimittajalta

Standardien ja määräysten huippuosaaja

Etteplan tarjoaa asiakkaidensa vaatimustenmukaisuustyön tueksi asiantuntijatiimin, jonka tehtävänä on seurata muutoksia eri organisaatioiden vaatimuksissa, EU:n yhtenäistämissäännöksissä ja muissa asiakkaita koskevissa määräyksissä.

Etteplanilla on laaja kokoelma kansainvälisiä ja EU:n testausstandardeja langattoman tiedonsiirron, elektroniikan, turvallisuuden, puolustusteollisuuden sekä ympäristötestauksen alueilta. Olemme REDCA:n jäsen, joten saamme tiedot muutoksista radiolaitedirektiiviin liittyvien ilmoitettujen laitosten vaatimuksissa suoraan EU:n CIRCAB-yhteistyöalustalta. Lisäksi Etteplan on akkreditoitu testauslaboratorio, joten radiotaajuuskomponenttien valmistajat toimittavat meille sopimusten perusteella tyyppihyväksynnöissä vaadittuja dokumentaatioita. Niitä hyödyntämällä voimme keskittyä olennaiseen ja jättää tarpeettomat testit ja testivaiheet pois. Kansainvälisen kumppaniverkoston avulla voimme toimittaa tyyppihyväksyntöjä ja testauslaboratoriopalveluita ympäri maailman sekä auttaa asiakasta kohdemarkkinoiden sääntely-ympäristöä koskevissa asioissa.

Vaatimustenmukaisuusstrategian laatiminen

Laitekehityspalvelu tuotekehitykseen ja -hallintaan
Etteplan DEVICE
Lue lisää

Vaatimustenmukaisuus on liitettävä järjestelmällisesti kiinteäksi osaksi tuotekehitystä. Ensivaiheessa laadimme asiakkaan kanssa vaatimustenmukaisuusstrategian ja toimintatavan, joilla varmistetaan, että tuotteet täyttävät myös tulevaisuudessa standardien ja määräysten vaatimukset. Lisäksi prosessin aikana tunnistetaan oleelliset vaatimukset ja laaditaan testisuunnitelmia.

Nykytuotteissa käytetään usein langattomia rajapintoja, joten arvioimme myös yhdistelmälaitteita ja useita radioita sisältäviä laitteita koskevia vaatimuksia. Lisäksi teemme riskiarviointeja ja ohjeistamme tuotedokumentaation laadinnassa.

Testinhallinta

Vaatimustenmukaisuusasioissa testauksen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Pidämme kirjaa testausprosessin etenemisestä ja avustamme testauksen aikana tunnistettujen ongelmien ratkaisussa. Jos Etteplanin testauspalveluvalikoimasta puuttuu testi, hankimme sen kumppanilaboratoriolta. Järjestämme testauksen vaatimustenmukaisuusstrategian mukaisesti ja varmistamme, että kaikki sujuu ongelmitta niin talon sisällä kuin kumppanilaboratoriossa.

Pääsy eri maiden markkinoille

Maailmalla sovelletaan yleisesti joko Euroopan unionin, Pohjois-Amerikan tai kansainvälisiä langattoman tiedonsiirron standardeja, mutta myös muita standardeja. Kaiken on siis syytä olla kunnossa jo siitä lähtien kun tuote tuodaan kotimaan markkinoille. Kun vaatimustenmukaisuusstrategia sisällytetään tuotteen suunnitteluprosessiin alusta lähtien, myös uudet markkina-avaukset sujuvat kitkattomasti. Etteplanin kumppaniverkosto kattaa koko maailman, joten jokainen markkina-alue on saatavillasi yhden yhteistyökumppanin kautta. Avustamme myös esimerkiksi litiumioniakkujen toimitusvaatimuksiin liittyvissä asioissa sekä pakkaussuunnittelussa ja testauksessa.

Katso palveluesite

Kysy meiltä, asiantuntijamme Ismo Kaastinen vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA