Close
Etteplan Asset Information Management

Tuotantolaitoksen dokumenttien hallinta

Tuotantokatkokset ovat pääomavaltaisilla aloilla toimiville yrityksille merkittävä kuluerä. Kiinteistöjen ja tuotantolaitosten tuottavan elinkaaren maksimointi vaatii siksi tehokkaita kunnossapidon ohjelmia ja omaisuuden käytön tehostamista. Lisäksi turvallisuus ja turvallisuusmääräykset vaikuttavat yhä voimakkaammin kiinteistöjen ja laitosten käyttöön ja ylläpitoon.

 

Hyödyt sinulle
Turvallisuus
Käyttöpääoman tehokas käyttö
Seisokkiaika lyhenee
Service for your asset information management
Etteplan AIM
Lue lisää

Etteplanin palvelut kiinteistöjen ja tuotantolaitosten dokumenttien ja informaation hallintaan (asset information management, AIM) varmistavat investointiprojektien teknisen dokumentaation oikeellisuuden, vähentävät tiedonhallinnan kustannuksia ja parantavat turvallisuutta ja palveluvastetta. Tuloksena on parempi käyttöaste.

Pystymme ottamaan täyden vastuun laitoksesi dokumenttien ja informaation hallinnasta – jotta voit itse keskittyä ydinliiketoimintaasi. Etteplanin dokumenttien hallintapalveluihin luottavat esimerkiksi Fortum, Finavia, Outokumpu ja E.ON.

 

Jos et näe videota, niin käy hyväksymässä markkinointievästeet täältä

Ota yhteyttä, jos organisaatiollasi on seuraavanlaisia haasteita:

  • valmisteilla on investointiprojekti, mutta kiinteistö- ja laitostiedot ovat vanhentuneita ja ydintietojen sijainnista on epäselvyyttä
  • dokumentointivaatimukset ovat puutteellisia tai puuttuvat kokonaan
  • projektien suunnittelussa ja valmistumisessa sattuu merkittäviä viivästyksiä
  • kiinteistö- ja laitostiedon hallinnan roolit ja vastuut ovat epäselviä
  • kiinteistö- ja laitostietoa ei ole kattavasti digitalisoitu
  • kunnossapitohenkilöstöltä kuluu liikaa aikaa virheellisten kiinteistö- ja laitostietojen korjaamiseen 
  • halutaan varmistaa, että kiinteistö- ja laitostiedot täyttävät kaikki oleelliset turvallisuusvaatimukset ja parantavat työturvallisuutta tukemalla tapaturmien ennaltaehkäisyä.

Sujuva huolto ja kunnossapito edellyttävät tarkkaa ja ajantasaista informaatiota

Useat tutkimustulokset vahvistavat, että kunnossapitoammattilainen käyttää 30 prosenttia työajastaan oikeiden kiinteistö- ja laitostietojen etsimiseen. Tyypillisiä tiedonlähteitä ovat esimerkiksi toteutumapiirustukset, työohjeet sekä kunnossapito- ja korjaustiedot. Siksi korkealaatuiset kiinteistö- ja laitostiedot ja niiden nopea ja helppo saatavuus ovat tärkeä edellytys yrityksen aineellisen omaisuuden tehokkaalle käytölle ja kunnossapidolle.

Tasokas kiinteistö- ja laitostietopalvelu tarjoaa monia etuja niin käyttäjille kuin kunnossapitohenkilöstölle:

- tarkka ja ajantasainen tieto säästää kunnossapitohenkilöstön aikaa
- työturvallisuus paranee
- riskit pienenevät, kun päätökset perustuvat ajantasaisiin ja virheettömiin tietoihin
- riippuvuus yksittäisten henkilöiden ammattitaidosta ja tietämyksestä vähenee.

Korkeatasoinen kiinteistö- ja laitostieto säästää investointiprojektien kustannuksia

Investointi- ja modernisointihankkeisiin liittyy usein monia rinnakkaisia projekteja, joiden perusteeksi tarvitaan luotettavat ja ajan tasalla olevat lähtötiedot. Virheelliset kiinteistö- ja laitostiedot saattavat vaikuttaa merkittävästi investoinnin kokonaiskustannuksiin ja aikatauluun. Siksi on tärkeää varmistaa tietojen virheettömyys ja helppo saatavuus heti investointiprojektin alusta lähtien.

Tasokas kiinteistö- ja laitostietopalvelu edistää investointiprojekteja monin tavoin:

- valmistumisajat lyhenevät, kun kiinteistö ja laitostiedot ovat virheettömiä ja helposti saatavissa alusta lähtien
- kustannuksia säästyy, koska tietoja ei tarvitse korjata projektin aikana
- henkilöstö voi luottaa tietojen virheettömyyteen
- kaikki voivat keskittyä tuottavaan työhön, kun aikaa ei kulu virheellisten tietojen korjaamiseen.

Kimmo Kallio Etteplan

Kimmo Kallio

BU Director Technical Communication Solutions
+358 10 307 2928
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Kimmo Kallio vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).