Close
Waste Management Services

Jätehuoltopalvelut

Jätehuoltopalvelumme edistävät kiertotaloutta ja auttavat jätehuoltotoimijoita rakentamaan kestävää tulevaisuutta ja usein samalla saavuttamaan kustannussäästöjä. Asiantuntijoillamme on laaja osaaminen ja vuosikymmenten kokemus erilaisista jätehuollon kehittämisprojekteista. Tämä mahdollistaa ainutlaatuisten palveluiden laadukkaan ja tehokkaan toteutuksen sekä tarvittaessa räätälöityjen selvitysten toteuttamisen asiakkaiden tarpeisiin. 

Hyödyt sinulle
Kiertotalouden edistäminen
Kustannussäästöjen saavuttaminen
Toiminnan päästöjen seuranta ja vähentäminen
Ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen tarkastelu

Jätteen erilliskeräyksen mallintaminen (Jeko) 

Jätteen erilliskeräyksen mallintamisella voidaan tuottaa tietoa halutun alueen jätteenkeräyksen jätekertymistä, kustannuksista ja ympäristövaikutuksista. Tuloksia voidaan laskea nykytilalle sekä vaihtoehtoisille erilliskeräyksen skenaarioille. Tietoa voidaan käyttää useisiin eri käyttötarkoituksiin tapauksesta ja tilanteesta riippuen: 

1. Tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa, miten erilliskeräyksen laajentaminen nykyistä pienemmille kiinteistöille vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin ja/tai päästöihin. 

2. Tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa mahdollisimman tehokasta keräystapaa eri jätelajeille: Kuinka kaukaa eri jätelajeja kannattaa hakea, jotta keräys on kustannusten ja ympäristövaikutusten osalta vielä perusteltua? Miten esimerkiksi monilokerokeräys, syväkeräys, korttelikeräys tai polttoaineen vaihtaminen uusiutuvaan vaikuttaa keräyksen kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin? 

Olemme kehittäneet jätteen erilliskeräyksen mallintamiseen JEKOTM -työkalun, jossa keräystä mallinnetaan sisällyttäen kaikki keräykseen kuuluvat vaiheet: siirtymät, astiatyhjennykset ja maantiekuljetukset. Kullekin alueelle käytetään aluekohtaista dataa sekä ominaiskertoimia, jotka olemme määrittäneet lukuisilta jätehuoltoalueilta kerätyn datan ja mallinnustulosten pohjalta. JEKOTM -työkalu yhdistettynä LCA for Experts -elinkaariarviointiohjelmaan (ent. GaBi) mahdollistaa jätteen keräyksen ja käsittelyn ympäristövaikutusten kokonaisvaltaisen tarkastelun alueellisesti. Elinkaarimallimme sisältävät lukuisten jätelajien käsittelyketjut ja niistä aiheutuvat päästöt sekä kierrätyksellä saavutettavat päästöhyvitykset. 

Asiantuntijamme ovat mallintaneet jätteenkeräystä suurimmassa osassa Suomea, kattaen yli kolmen miljoonan suomalaisen jätehuollon. Olemme myös olleet mukana jätelainsäädännön uudistustyössä tuottamalla taustaselvityksiä ja -tietoa ympäristöministeriölle lainsäädännön muutosten vaikutuksista mm. kierrätysasteisiin, ympäristöön, kustannuksiin ja työllisyyteen. 

Tarjoamme jätelaitoksille myös karttapalvelua, jota voidaan käyttää hyötyjätteiden erilliskeräyksen suunnittelussa, jätehuollon asiakaspalvelussa ja viranomaistyön tukena. Ohjelmistolla voidaan tehdä erilaisia tarkasteluita ja sillä voidaan esimerkiksi selvittää eri velvoiterajoilla tarkasteltavan alueen kiinteistöjen, huoneistojen sekä asukkaiden lukumääriä. 

Organisaatioiden hiilijalanjälki (jätelaitoksille) 

Hiilijalanjälkilaskenta toteutetaan organisaation hiilijalanjälkilaskentaohjeistusta (GHG-protokolla) soveltaen. Selvityksen tulokset kertovat vuositasolla jätelaitoksen omien toimintojen ja sen toimintaan suoraan liittyvän arvoketjun toiminnasta aihetuvan hiilijalanjäljen toiminnoittain. 

Organisaation hiilijalanjälkilaskentaa voidaan hyödyntää jätelaitoksen oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen seurannassa ja vähentämisessä sekä mm. yksittäisten jätelajien käsittelytehokkuuden parantamisessa. Tuloksien avulla saadaan selville jätelaitoksen omista toiminnoista ja eri jätteenkäsittelyprosesseista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Tunnistamalla merkittävimmät päästölähteet nykytilassa, voidaan kehitystoimet kohdentaa oikein. Hiilijalanjäljen vuosiseurannalla todennetaan kehitystoimien vaikutuksia. 

Esa Nummela

Team Leader Life Cycle Assessment
040 5700965
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Esa Nummela vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA