Close
Ratkaisumme

Ajoneuvo

Etteplanilla on monipuolinen valikoima palveluita ajoneuvoteollisuuden tarpeisiin. Autamme alan huippuyrityksiä esimerkiksi järjestelmien ja toimintojen kehittämisessä ja liittämisessä osaksi ajoneuvoa. Etteplanin Suomessa ja Ruotsissa toimivista testauslaboratorioista ja -keskuksista saatte kaikki edistykselliset testauspalvelut, joita tarvitsette monimutkaisten tuotteiden ja järjestelmien kehittämiseen sekä niiden toimivuuden todentamiseen.

Etteplanin autoteollisuuden palveluvalikoima kattaa tuotekehitysprosessin eri vaiheet. Monipuolinen osaamisemme kattaa esimerkiksi mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun, sähkö- ja akkusuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja ohjelmistokehityksen, robottiautot, aktiiviset turvalaitteet, teknisen dokumentoinnin sekä testauksen ja todentamisen.

Lisäksi meillä on kattava kokemus sekä tietotaito ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien suunnittelusta ja todentamisesta

Osaamisemme ajoneuvojen ilmastointijärjestelmistä yhdistettynä testauspalveluihimme takaa parhaan asiantuntemuksen ajoneuvojen ilmastointien kehittämisessä ja todentamisessa. Meillä on vahvaa näyttöä avaimet käteen -projektien sekä ilmastointitekniikkaan liittyvien asiantuntijapalveluiden toimituksista. Syvällinen toimialaosaaminen näkyy asiakkaille konkreettisina etuina: aiempaa nopeampana kehitystyönä ja pienempinä kustannuksina. Lisäksi meillä on kattavat tiedot joukkoliikenneajoneuvojen sekä ankariin oloihin tarkoitettujen ajoneuvojen ilmastointijärjestelmistä. Esimerkiksi linja-autojen ilmastointi on oma, pitkälle kehittynyt alansa, joten järjestelmien suunnittelu edellyttää erikoisosaamista.

Asiakkaitamme: Ajoneuvo

Akkutekniikka

Asiantuntijoillamme on akateemisen koulutuksensa ohella vahvaa ja laaja-alaista akkutekniikan ja energian varastoinnin toimialaosaamista. Tarjoamme sähkö- ja hybridiajoneuvojen ja -työkoneiden valmistajille akku- ja energianvarastointijärjestelmien kehittämiseen liittyviä palveluita. Lisäksi tarjoamme testaus- ja asiantuntijapalveluita ja teknologian arviointia sekä tulkitsemme asiakkaan testidataa kehittyneillä menetelmillä. 


Etteplanin laboratoriot ja testauskeskukset

Etteplanilla on laboratoriotilat ja testauskeskukset Jyväskylässä ja Göteborgissa, Ruotsissa. Yksiköiden suunnittelu- ja testauspalvelukokonaisuus vastaa kaikista vaativimpien ajoneuvo- ja kuljetusteollisuuden asiakasyritysten tarpeisiin.

Etteplanin Göteborgin testauskeskus

Ruotsin yksikkömme testauslaitteisto ja tilat ovat huippuluokkaa. Varustukseen kuuluvat esimerkiksi lämmityksen ja jäähdytyksen testauslaitteet, ilmastointikomponenttien testauslaitteet, säähuoneet, tietoturvallinen projektitoimisto sekä erityiset työpajatilat. Meiltä saatte ratkaisut ajoneuvojen ilmastointiongelmiin sekä ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien simuloinnin ja testauksen monitahoisiin haasteisiin.

Etteplanin Jyväskylän testauskeskus

Ympäristö- ja EMC-testauspalveluiden käytössä on erityisesti tarkoitukseen suunnitellut tilat ja laitteet. Testattavat laitteet ja tuotteet altistetaan käyttöympäristöä simuloiville kuormitustekijöille, kuten erilaisille sääolosuhteille ja niiden muutoksille, kosteudelle, kulutukselle, tärinälle, UV-säteilylle, kemikaaleille ja mekaanisille iskuille. Teemme myös kosteus- ja pölysuojaustestejä sekä testaamme vaarallisten osien kosketussuojausta.

Etteplan on akkreditointivaatimuksen SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukainen kaupallinen EMC-testauslaboratorio (akkreditointitunnus: T298), joten voimme tarjota asiakkaillemme standardien mukaisia akkreditoituja sähkömagneettisen yhteensopivuuden testauksia (EMC-testauksia) ja radiotestauksia (RF-testauksia).

Tekninen dokumentointi

Etteplan on monipuolinen kumppani, joka voi ottaa hoitaakseen kaikki dokumentointitarpeenne. Meiltä saatte käyttöohjekirjat, asennusohjeet, huolto-ohjekirjat, tarvepainatuspalvelut sekä patenttiasiakirjat käännöksineen. Meillä on runsaasti kokemusta laadukkaan teknisen tuotetiedon laatimisesta, hallinnoinnista ja julkaisemisesta.