Close

Climecon MyAir – aina laadukas sisäilma

Suomessa kehitetty huipputekniikka säätää, optimoi ja tasapainottaa ilmanvaihdon automaattisesti kaikissa kerrostalon huoneistoissa. Asukkaat ovat tyytyväisiä. Energia-, ylläpito- ja remonttikuluissa saadaan merkittäviä säästöjä. Climecon MyAir myös havaitsee ongelmat ja reagoi niihin tosiaikaisesti.

Perinteisen kerrostalon ilmanvaihdon säätäminen on työlästä ja aikaa vievää.  Tulos on silti parhaassakin tapauksessa ainoastaan kohtalainen, sillä ulkolämpötila ja tuuliolosuhteet vaikuttavat ilmanvaihtoon, eivätkä asukkaat elä ilmanvaihdon mukaan. Huono sisäilman laatu onkin yksi yleisimmistä kerrostalojen ongelmista. Huono ilmanvaihto aiheuttaa – paitsi tyytymättömyyttä ja jopa terveysongelmia – myös turhia energiakuluja, työtä ylläpidolle ja jopa kosteusvaurioita ja kalliita remontteja.

”Perusongelma perinteisissä ilmanvaihtojärjestelmissä on kaavamaisuus. Järjestelmä ei havaitse muutoksia eikä se reagoi niihin. Ilmanvaihdonhan pitäisi tehostua esimerkiksi, kun asukas käy suihkussa tai kuivaa vaatteita. Kun ilmainvaihto ei toimi niin kuin pitäisi, asukkaat ruuvailevat säätöjä itse. Tämä voi aiheuttaa lumivyöryefektin ja koko talon ilmanvaihto ajautuu lopulta epätasapainoon”, kertoo tuotepäällikkö Jani Nieminen Climecon Oy:sta. Climecon on suomalainen ilmanvaihtoon ja ilmanpuhdistukseen erikoistunut yritys.

Climecon päätti nostaa kerrostalon ilmanvaihdon ohjauksen kerralla nykyaikaan.

Suunnittelijoiksi huippuosaajat

 

”Perinteiset käsisäätöiset poistoilmaventtiilit on syytä korvata älykkäillä. Käyttöönoton ja ylläpidon pitää olla vaivatonta ja helppoa, joten työläät johdotukset eivät yleensä tule kysymykseen. Tarvitaan toimiva automatiikka, jouheva etävalvonta ja niin edelleen”, Jani Nieminen luettelee joitakin perusvaatimuksia.

”Alusta pitäen oli selvää, että keskeisin projektin haaste on vailla johtoja toimiva älykäs poistoilmaventtiili. Venttiilin pitää toimia häiriöttä vuosikausia ilman huoltoa ja ilman ulkoa tuotua sähkövirtaa. Siinä on totisesti kovat vaatimukset laitteistolle ja ohjelmistolle”, projektipäällikkö Eero Heikkinen Etteplanista kertoo.

”Totesimme, että toteutus edellyttää erittäin monipuolista useiden tekniikan osa-alueiden osaamista. Päätimme kääntyä Etteplanin puoleen.”

Jani Nieminen, tuotepäällikkö, Climecon

Lopputulos omaa luokkaansa

 

Climecon MyAirin asennus yhteen kerrostalorappuun sujuu tyypillisesti yhdessä työpäivässä. Ja säädöt ovat kerralla kunnossa”, Jani Nieminen vakuuttaa

Climecon MyAir säätää, optimoi ja tasapainottaa ilmanvaihdon automaattisesti asuntojen välillä. MyAir huolehtii oikeista ilmamääristä jokaisessa huoneistossa ja varmistaa, että sisäilma on puhdasta. Tasapainotuksessa MyAir huomioi myös rakennusvaipan yli vallitsevan paine-eron sekä siihen vaikuttavan tuulen ja hormivaikutuksen. Ongelmatilanteissa, joita järjestelmä ei itse pysty ratkaisemaan, se lähettää automaattisesti huoltokutsut ja hälytykset. Kuten irrotettaessa tai tukittaessa venttiili.

”Asukkailta, isännöitsijöiltä, asiantuntijoilta ja ylläpitohenkilöstöltä on tullut kiittävää palautetta. Automatiikka toimii, ja pitkässä juoksussa odotetaan merkittäviä säästöjä”, Jani Nieminen kertoo tyytyväisenä.

”Projektin tavoitteet toteutuivat. Olemme erittäin tyytyväisiä Etteplanin työhön. Muun muassa laitteiston suunnittelu sujui esimerkillisen rivakasti ja yhteistyö on toiminut muutenkin erinomaisesti”, Climeconin Jani Nieminen kehuu.

Kovat vaatimukset ohjelmistolle

 

Virtalähteeksi valittiin litiumparistot, joissa on suuri energiatiheys, ja joiden käyttöikä on jopa 10 vuotta. Langattomat yhteydet rakennuksen keskusyksikköön hoidetaan 868 MHz:n LoRa-radiolla, joka toimii luotettavasti teräsbetonisessa rakennuksessa. Elektroniikkaan sisältyvät muun muassa virtaus- ja kosteusanturit, ja äly rakentuu virtapihiin ARM-siruun. 

”Toteutuksen ytimessä on ohjelmisto, joka optimoi huolellisesti energiankulutuksen, erityisesti säätömoottorin ja käytön ja tietoliikenteen. Kukin MyAir-venttiilin osa kytketään päälle vain silloin, kun sitä todella tarvitaan”, Eero Heikkinen luettelee.

”Testien perusteella paristot riittävät vuosikausia.”, Eero Heikkinen kehuu. Venttiilin pitää toimia äärimmäisen luotettavasti, sillä huoltokäynnit tulevat kalliiksi. Myös aikataulu asetti haasteita ohjelmiston kehittäjille.

”Tarvitsimme ohjelmiston kehittämiseen parhaat mahdolliset työvälineet. Sulautettu ohjelmisto päätettiin toteuttaa ARM Mbed OS -järjestelmällä. ARM Mbed vastasi erinomaisesti vaatimuksiamme. Tulevat ARM-projektit tulemme toteuttamaan tällä järjestelmällä”, Eero Heikkinen kertoo. Etteplan toteutti myös rakennuksen keskusyksikön ohjelmistot.

Related content

Huoltohistoria.fi - Etteplan MORE toteutti sähköisen huoltokirjan

Laitteiden ja koneiden huoltohistoria saattaa olla kirjaamatta tai kirjattuna moniin eri paikkoihin, vihkoihin ja kansioihin sekä yrityksissä että kodeissa. Kirjaaminen on hankalaa ja saattaa unohtua, jos huoltokirja ei ole käsillä juuri silloin kun huolto suoritetaan. Yrityksissä suuren laitemäärän huoltoja on hankala seurata – vaikka tiedot olisivat sähköisenä, ne saattavat olla hajallaan eri järjestelmissä.

Laadukasta ylläpitopalvelua huoltoasemaympäristöihin

Polttoainejakeluun tarvittavien huoltoasemalaitteiden on toimittava ympäri vuoden ja vuorokauden, keskeytyksettä. Etteplan MORE toimii Gilbarco Veeder-Rootin yhteistyökumppanina laitteiden etähuoltopalveluiden tuottamisessa, sekä ohjelmistokehityksessä.

Teollisuusautomaation ohjelmistokehitystä Fastemsille

Fastems toimittaa älykkäitä tehdasautomaatioratkaisuja. Etteplan MORE on Fastemsin ohjelmistokumppani ohjelmistokehityspalveluissa joustavien valmistusjärjestelmien (FMS) ohjausjärjestelmien suunnittelussa, kehittämisessä, ohjelmistotestauksessa ja käyttöönotossa. Etteplan MOREn työntekijöillä on pitkään jatkuneen yhteistyön seurauksena hyvä tuntemus Fastemsin toimintaympäristöstä.

Ota yhteyttä
Kalle Mannonen
Kalle Mannonen
Director
Software & Embedded Solutions