Close

Danfoss Drives (Vacon)

Kun yrityksen tavoitteena on valmistaa maailman parhaita taajuusmuuttajia, myös laitteisiin liittyvä ohjeistus on tehtävä parhaalla mahdollisella tavalla. Vacon (nykyinen Danfoss Drives), päätti ulkoistaa teknisen dokumentoinnin Etteplanille ja hyödyntää yrityksen uusia HyperSTE- ja HyperDoc-työkaluja. Tulokset ovat vakuuttaneet myös Danfoss Drivesin asiakkaat.

Uudistus mullisti asiakaspalautteen


Jokaisella meistä on kokemusta siitä, että selailemme teknisen laitteen käyttöopasta – emmekä ymmärrä lukemaamme.

Maailman toiseksi suurimman taajuusmuuttajia valmistavan yrityksen, Danfoss Drivesin asiakaslupauksena on valmistaa maailman parhaita taajuusmuuttajia. Ei kuitenkaan riitä, että laitteet ovat hyviä, jos niitä ei osata käyttää turvallisesti. Laitteiden turvaohjeiden ja käyttöoppaiden on oltava yhtä tasokkaita – selkeitä ja universaalisti ymmärrettäviä.

Haussa alan osaavin kumppani


Vacon (nykyinen Danfoss Drives) halusi ulkoistaa teknisen dokumentointinsa kumppanille, joka edustaa omalla alallaan maailman kärkeä.

”Lähdimme etsimään kumppania, joka pystyy nostamaan dokumentointimme uudelle tasolle. Meillä itsellämme ei ollut tuolloin kehitystyöhön riittävästi resursseja eikä osaamista”, taustoittaa Danfoss Drivesin teknisen viestinnän johtaja Pasi Savola.

Kumppaniksi valikoitui Etteplan.

”Etteplan osoitti jo ensitapaamisessa olevansa etsimämme kumppani. Saimme heiltä käyttöömme oman asiantuntijatiimin ja ryhdyimme kehittämään rakenteista dokumentointia yrityksen tarjoamien HyperSTE- ja HyperDoc-työkalujen avulla.”

Pasi Savola, teknisen viestinnän johtaja, Danfoss Drives

Tavoitteena uudelleenkäytettävyys


Rakenteiseen dokumentointiin siirtyminen tarkoitti, että oppaiden sisältämä informaatio pilkottiin digitaalisiin osasiin eli moduuleihin. Osasia voidaan yhdistellä helposti ja nopeasti uusiksi kokonaisuuksiksi.

Tekstisisältöä standardisoitiin ja yhdenmukaistettiin STE-menetelmän ja ohjelmistotyökalun avulla. Toinen tehotyökalu, HyperDoc-järjestelmä, toi apua sisältömoduulien ja niihin liittyvien prosessien hallintaan.

”Kun järjestelmä hoitaa oppaiden taiton, kirjoittajat ja kääntäjät pystyvät keskittymään sisältöön. Järjestelmän ansiosta myös päivitys tehdään aina vain kerran ja yhteen paikkaan. Aikaisemmin dokumentit taitettiin ja päivitettiin käsin. Myös kaikki uudelleenkäytettävä materiaali liitettiin dokumentteihin käsin, jolloin dokumenttien päivitys oli vain kirjoittajan muistin varassa. Tämä tietenkin lisäsi virhemahdollisuuksia ja vähensi dokumentaation yhtenäisyyttä", Savola sanoo. 


”Sisältömoduulien uudelleenkäyttöaste on rakenteisessa dokumentoinnissa jopa 80 prosenttia, joten uusien ohjekirjojen tai esitteiden luominen on merkittävästi aikaisempaa nopeampaa ja helpompaa.”

 

 

Vain positiivista palautetta


Kun toiminta vakiintui, tulokset alkoivat näkyä. Suurimmat säästöt syntyivät teknisen dokumentoinnin yksinkertaistumisen ja sisällön paremman uudelleenkäytettävyyden myötä.

”Uudet menetelmät ovat tuottaneet parhaimmillaan noin 70 prosentin säästön isojen dokumenttien käännöskustannuksiin”, Savola sanoo.

Savolan mukaan kehitystyön tulokset mitataan kuitenkin viime kädessä suorasta asiakaspalautteesta.

”Uudistuksen jälkeen palaute on ollut pelkästään positiivista. Negatiivinen palaute on loppunut käytännössä kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sisällön ymmärrettävyys on selkeästi parantunut ja virheiden määrä pienentynyt.”

Yhteistyö Etteplanin kanssa on Savolan mielestä lunastanut ne odotukset, joita ensimmäisessä tapaamisessa asetettiin. Yli 16 vuotta alalla toimineen Savolan mukaan ei ole itsestään selvää, että globaaleiden toimijoiden välillä vallitsee asioista niin selkeä ammatillinen yhteisymmärrys.

”Etteplanin yrityskulttuurissa asiakasta kuunnellaan. Arvostamme myös sitä, että kumppanillamme on rohkeutta kertoa meille näkemyksensä ja esittää vaihtoehtoja, jos he näkevät meidän toiminnassamme kehitystarpeita.”

Teksti: Kaisa Ihalainen
Kuvat: Miika Kainu

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Ebusco luo yhdessä Etteplanin kanssa pohjaa teknisen sisällön hallinnalle

Ebusco kehittää, valmistaa ja markkinoi täyssähköisiä kaupunkibusseja ja maantielinja-autoja sekä niihin liittyvää ekosysteemiä. Hollantilaisyrityksen pääkonttori sijaitsee Deurnessa. Euroopan suurkaupungeissa, esimerkiksi Amsterdamissa, Frankfurtissa ja Münchenissä, liikennöi yli 350 Ebuscon bussia.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Hybridivalmistus-case: Rosendahl Nextrom

Vaikka Etteplanin AMO-tiimin tavoitteena on luonnollisesti esitellä asiakkaille ainetta lisäävän valmistuksen kaikkia mahdollisia hyötyjä, tavoitteemme on aina löytää paras mahdollinen tapa valmistaa kukin tuote tai komponentti. Tämä asiakastapaus on hyvä esimerkki siitä, miten hybridivalmistus, eli ainetta lisäävän ja perinteisten ainetta poistavien valmistusmenetelmien yhdistelmä, voi olla tehokkain tapa valmistaa erittäin haastava tuote.