Close

Digitaalinen kaksonen luo Sleipnerille kilpailuetua

Sleipner Finland Oy valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ja turvallisia siirtojärjestelmiä tela-alusteisille laitteille. Yrityksen asiakkaat toimivat kaivos-, louhos-, - ja maansiirtoteollisuudessa. Sleipner-tuotteet tuovat käyttäjilleen merkittäviä säästöjä nostamalla tuottavuutta, vähentämällä huoltokustannuksia, polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä vähintään 85 % kuljetusten aikana. 

Asia
Asiantuntemus

Sleipner Finland markkinoi ja myy tuotteitaan ympäri maailmaa jälleenmyyjien kautta. Viime vuosina yritys on panostanut voimakkaasti jälkimarkkinointiin kehittämällä digitaalista alustaa eli portaalia, joka tuo asiakkaalle kaikki jälkimarkkinoinnin palvelut yhteen käyttöliittymään. Sleipner hyödyntää tuotteensa digitaalista kaksosta osana digitaalisia jälkimarkkinoinnin palvelujaan.

 

Digitaalinen kaksonen digitalisoi Sleipnerin jälkimarkkinointia 

 

Jälkimarkkinoinnin tehtävä on muun muassa kouluttaa käyttäjiä ja jälleenmyyjiä sekä varmistaa ja ylläpitää heidän tietotaitoaan, jotta loppuasiakas saa tuotteesta kaiken hyödyn ja osaa käyttää sitä turvallisesti. Sleipnerillä tuotekoulutus tehdään jatkossa digitaalisella kaksosella eli simulaatiomallilla, jonka ovat kehittäneet Etteplan ja simulointiohjelmistoihin erikoistunut Mevea Oy.

 

”Etteplanin vahva rooli tuotteemme mekaniikkasuunnittelussa helpotti suuresti digitaalisen kaksosen projektin sujuvuutta. Meidän ei tarvinnut kertoa, kuinka tuotteemme toimii.”

 

Tomi Korhonen, toimitusjohtaja, Sleipner Finland Oy:stä

”Noin 80% tuotekoulutuksista voidaan tehdä digitaalisella kaksosella.”

 

Mallissa simuloidaan kaivinkoneen kuljettamista Sleipnerin siirtojärjestelmällä. Sekä kaivinkone että siirtojärjestelmä vastaavat toiminnallisilta ominaisuuksiltaan ja suorituskyvyltään täysin fyysisiä laitteita. Myös kaivinkoneen luonnollinen ympäristö on mallinnettu, mikä tekee käyttökokemuksesta todenmukaisen.

”Digitaalinen kaksonen laskee merkittävästi logistiikka- ja koulutuskuluja ja nopeuttaa laitteen käyttöönottoa. Tärkein hyöty on laitteen käyttöasteen paraneminen, koska sitä ei enää tarvitse irrottaa kentältä koulutustarpeisiin. Tällä on merkittävä kustannusvaikutus, sillä 400 tonninen kaivinkone lastaa 26 400 tonnia yhden 12 tunnin työvuoron aikana.

 

Tomi Korhonen, toimitusjohtaja, Sleipner Finland Oy:stä.

Digitaalisella kaksosella entistä parempaa asiakastyytyväisyyttä ja erottautumista markkinoilla

 

Ennen digitaalista kaksosta koulutus tehtiin asiakkaan tuotantokäytössä olevilla koneilla, mikä alensi koneiden käyttöastetta ja näin ollen pienensi hetkellisesti tuottavuutta. Digitaalinen kaksonen tuottaa Sleipnerin asiakkaille merkittäviä hyötyjä. Siirtoalustan käyttöönotto on digitaalisen kaksosen ansioista  nopeutunut: koulutus voidaan nyt tehdä ensin simulaattoriharjoitteluna ja käytännön koulutukseen riittää yksi päivä , kun siihen meni ennen keskimäärin kolme päivää. Myös muut kustannussäästöt ovat merkittäviä.

 

Digitaalinen kaksonen kulkee salkussa

 

Digitaalinen kaksonen avaa Sleipnerille uusia mahdollisuuksia myös myynnissä ja markkinoinnissa. ”Näemme jatkossa valtavia mahdollisuuksia markkinoida tuotettamme digitaalisen kaksosen avulla. Voimme demota tuotettamme kaikissa mahdollisissa ympäristöissä, sellaisissakin, joihin oikealla tuotteella ei olisi edes mahdollista mennä asiakkaitten kanssa. Mallin avulla pystymme näyttämään vaikka neuvotteluhuoneessa, mihin laitteemme pystyy ja vielä ympäristöystävällisesti.  Tämä on tänä päivänä tärkeä näkökohta kaikille teollisille yrityksille, jotka valmistavat suuria ja raskaita teollisuuslaitteita.”

 

Sleipner Finlandin tulevaisuuden suunnitelmissa on myös hyödyntää digitaalista kaksosta tuotekehityksessä. Digitaalinen kaksonen voi myös jossain vaiheessa olla osa Sleipnerin tuote- ja palvelutarjoamaa, jossa tuotetoimituksen kyljessä lähtee asiakkaalle tuotteesta digitaalinen kaksonen, jota Sleipner ylläpitää.

 

Digitaalisessa kaksosessa kohtaavat huippuluokan suunnitteluosaaminen ja simulointiteknologia

 

”Etteplanin osaaminen mekaniikka- ja hydrauliikkasuunnittelussa, 3D-mallinnuksessa ja teknisessä dokumentoinnissa yhdistettynä Mevean korkealaatuisiin simulointiohjelmistoihin on taannut meille sen, että digitaalinen kaksonen on juuri tarpeitamme vastaava. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä sekä saamaamme palveluun ja kummankin kumppanin näkemykseen ratkaisusta että sen mahdollisuuksista liiketoimintamme kehittämisessä”, Korhonen kiittää.

Related content

Valmistuspiirustukset nopeasti ja kustannustehokkaasti Kiinasta

The Switchillä oli tarve lisätä suunnittelukapasiteettia joustavasti ja kustannustehokkaasti. Uuteen sähkökoneeseen tarvittiin nopeasti ja edullisesti valmistuskuvat, jotka täyttivät eurooppalaiset laatustandardit, mutta myös mahdollistivat sähkökoneen osien valmistuksen Euroopan ulkopuolella

Ota yhteyttä
Jarno Jukola
Jarno Jukola
Region Director, Engineering Solutions