Close

Ebusco luo yhdessä Etteplanin kanssa pohjaa teknisen sisällön hallinnalle

Ebusco kehittää, valmistaa ja markkinoi täyssähköisiä kaupunkibusseja ja maantielinja-autoja sekä niihin liittyvää ekosysteemiä. Hollantilaisyrityksen pääkonttori sijaitsee Deurnessa. Euroopan suurkaupungeissa, esimerkiksi Amsterdamissa, Frankfurtissa ja Münchenissä, liikennöi yli 350 Ebuscon bussia.

Asia
Asiantuntemus

Tavoitteena päästötön joukkoliikenne

Hollantilaisvalmistajan kaikkien aikojen ensimmäinen sähköbussi otettiin käyttöön Helsingissä. Nykyisin Ebusco toimii seitsemässä maassa, ja yritys on listautunut pörssiin. Etteplanilla ja Ebuscolla on muutakin yhteistä kuin Suomi. ”Luomme yhdessä Etteplanin kanssa pohjaa Ebuscon teknisen sisällön hallinnalle.”

”Sähköbussit tulevat yleistymään merkittävästi Euroopassa lähivuosina, mutta täysin päästöttömään bussikantaan on vielä pitkä matka”, sanoo Ebuscon jälkimarkkinapäällikkö Maurice van Eck. ”Vuoteen 2030 mennessä yli kolmanneksen Euroopan joukkoliikenteessä käytetyistä noin 200 000 bussista odotetaan olevan päästöttömiä. Sähköbussien markkinapenetraatio Alankomaissa on 20 prosenttia, eli Euroopan korkein. Useimmat muut maat eivät ole saavuttaneet edes viittä prosenttia.

Sähköbussien maailmanlaajuinen kasvu on vasta alussa. Siksi tiekarttamme on selkeä: laajennamme tuotantokapasiteettia hyötyäksemme mahdollisimman pitkälti sähköbussien kasvavasta globaalista kysynnästä. Haluamme tehdä nollapäästöisestä joukkoliikenteestä uuden normin.”

Ei mikä tahansa mukana tuleva kirjanen

Kaikissa busseissa on oltava manuaalit: kuljettajan käsikirja, korjausohjeet, ohjeet hinauspalvelujen tarjoajille. Valmistajat kuitenkin laiminlyövät usein sisällöntuotannon ja sisällöntoimituksen. Varsinkin nykyisessä räjähtävän kasvun vaiheessa tekninen dokumentointi ei ole Ebuscon tärkeyslistan kärjessä.

”Käytämme ulkopuolista asiantuntemusta tarvittaessa täydentämään omaa visiotamme ja filosofiaamme ja saadaksemme riittävästi kapasiteettia kaikkien manuaalien kehittämiseen.

Etteplan ymmärtää paremmin kuin kukaan muu, että manuaali ei ole mikä tahansa mukana tuleva kirjanen. Valmistamme korkeajännitteisiä tuotteita, ja jo pelkästään siksi meillä on valtava vastuu turvallisuudesta.

Etteplanilla on vakaa sisällönhallintajärjestelmä, jota voimme jatkuvasti kehittää. Voimme kääntyä tarvittaessa Etteplanin puoleen. Heillä on kaikki tarvittava tiedonhallintamme viemiseksi seuraavalle tasolle. He ovat ammattilaisia, jotka pystyvät skaalaamaan sekä henkilöresurssinsa että osaamisensa tarpeidemme mukaan. Etteplanin kanssa Ebusco luo ammattimaisen pohjan tulevaisuuden sisällönhallinnalle.”

Ajattelutavan muutos

”Aivan kuten liikenteen sähköistymisessäkin, myös teknisen dokumentoinnin järjestämisessä on kyse ajattelutavan muutoksesta”, sanoo Etteplanin teknisen dokumentoinnin aluepäällikkö Bram Berden. ”Tekninen dokumentointi on usein hajanaista, vaatii paljon manuaalista työtä ja on kaukana paperittomasta.

Olemme varmoja, että tiedonkeruuseen kuluvaa aikaa voidaan lyhentää 25–30 prosenttia, mikä tuo tuntuvia säästöjä. Hyvä manuaali vaikuttaa osaltaan asiakastyytyväisyyteen. Siksi manuaalista kannattaa tehdä erottamaton osa tuotteiden elinkaarta ja integroida se osaksi tuotantoprosessia. Etteplan tukee Ebuscon menestystä auttamalla sitä hoitamaan teknisen dokumentointinsa fiksummin.”

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Demconin tukena hengityskoneiden ennennäkemättömän nopeissa toimituksissa

Koronaviruksen lähdettyä leviämään tammikuussa 2020 olemme oppineet, että elämässä saattaa tapahtua odottamattomia asioita. Sitoutuneet terveydenhoitoalan ammattilaiset ja lääketieteelliset tarvikkeet ovat näinä aikoina osoittautuneet kultaakin kalliimmiksi. Alankomaalaiselle Demconille, joka on erikoistunut edistykselliseen lääketieteen tekniikkaan, kuten hengityskoneisiin, koronapandemiasta muodostui yhtiön historian suurin haaste.