Close

Etteplan vie kouluihin ohjelmointiopetusta

Etteplan on jo vuodesta 2016 lähtien yhdessä muiden kumppanien kanssa vienyt suomalaiskouluissa eteenpäin Micro:bit-pilottihanketta, jonka tarkoituksena on edistää ohjelmoinnin opetusta hauskalla ja luovalla tavalla.
 

Micro:bit-hankkeessa vietiin ohjelmoinnin ilosanomaa suomalaiskouluihin

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta koordinoitava Innokas-verkosto on toiminut hankkeessa yhteistyökumppanina vuodesta 2017. Tähän mennessä Micro:bit-ohjelmoinnin parissa on työskennellyt jo sata opettajaa viidestäkymmenestä eri koulusta ympäri Suomen. Etteplanin teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavolan mukaan yhteiskunnallisten hankkeiden tukeminen on Etteplanille tulevaisuudessakin tärkeää.

Micro:bit on alun perin Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC:n perustama hanke, jossa ohjelmoinnin opetusta viedään kouluihin helpolla ja hauskalla tavalla pienen korttitietokoneen avulla. Etteplan on talvesta 2016 lähtien ollut mukana muiden kumppaneiden kanssa jalkauttamassa pilottihanketta myös suomalaisiin ala- ja yläkouluihin. Vuonna 2017 hanketta alkoi koordinoida Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Innokas-verkosto.

Jaakko Ala-Paavola kertoo, että Etteplanille on tärkeää osallistua ohjelmointiopetuksen edistämiseen Suomessa ja päästä vaikuttamaan siihen, että tulevat sukupolvet oppivat jo varhaisessa vaiheessa teknologiaa ja tulevaisuuden teollisen internetin vaatimia taitoja.

"Tavoitteenamme on ollut kannustaa suomalaisia koululaisia luomisen ilon kautta teknologian pariin ja herätellä kipinää ohjelmoinnin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Samalla haluamme myös osoittaa, kuinka kiinnostavaa ohjelmoinnin parissa työskentely voi parhaimmillaan olla." Jaakko Ala-Paavola, Etteplanin teknologiajohtaja

Luovuus kukkii ohjelmoidessa

 

Luottokortin kokoa vastaavassa Micro:bit-laitteessa on sisäänrakennettuna ominaisuuksia, kuten led-näyttö, kompassi ja kiihtyvyysanturi, joita oppilaat voivat ohjelmoida tietokoneella tai tablet-laitteella omien taitojen mukaista ohjelmointikieltä käyttäen. Laitteen avulla voidaan tehdä pelejä tai sitä voidaan hyödyntää erilaisissa itserakennetuissa tuotteissa ja keksinnöissä. Valtakunnallisen Innokas-verkoston projektisuunnittelijana Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa työskentelevä Laura Salo kertoo, että luovassa teknologian käytössä kaikki lähtee liikkeelle oppilaista ja heidän ideoistaan.

"Vain luovuus on rajana Micro:bit-laitteella ohjelmoitaessa, ja sen ovat todistaneet oppilaatkin. Olemme saaneet Micro:bitilla ohjelmoituja ideoita silmälasien pyyhkimistä lihaskuntoliikkeiden laskureihin ja kannettaviin kaiuttimiin," kertoo Laura Salo.

Ohjelmoinnin opetus on syksystä 2016 lähtien ollut osa suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelmaa. Innokas-verkosto pyrkii omalta osaltaan tukemaan opettajien täydennyskoulutustarvetta tällä osa-alueella. Salo muistuttaa, että koulut saavat kuitenkin itse päättää, millä tavalla opetusta toteutetaan.

"Ohjelmoinnin opetus lähtee kuitenkin aina liikkeelle ohjelmoinnin ajatteluun ja perusteisiin perehdyttämällä. Tässä Micro:bitlaite toimiikin oivalla tavalla, sillä se antaa oppilaille mahdollisuuden olla itse keksijöitä ja ideanikkareita, eikä vain mekaanisia käyttäjiä," sanoo Salo.

Ala-Paavola iloitsee, että hankkeen myönteiset tulokset ulottuvat opettajankoulutuksen myötä poikkeuksellisen laajalle. Jo sata opettajaa noin 50 eri ylä- ja alakoulusta Oulusta Helsinkiin ja lukuisiin muihin kaupunkeihin ovat työskennelleet Micro:bit-hankkeen parissa.

Mukana ylä- ja alakouluja Oulusta Helsinkiin

 

"Suomessa panostetaan opettajien koulutukseen, ja Innokasverkosto olikin meille sopivin yhteistyökumppani, kun haluamme mahdollisimman monen hyötyvän hankkeen hyvistä tuloksista. Kun koulutamme ympäri maan työskenteleviä opettajia ohjelmoinnin saloihin, viemme ohjelmoinnin ilosanomaa parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin," hän sanoo.


Jokaisesta koulusta valittiin hanketta varten kaksi opettajaa, jotka osallistuivat koulutukseen. Salo kertoo, että Micro:bit -hanke otettiin myönteisesti vastaan niin kuntien ja kaupunkien kuin opettajien ja oppilaidenkin tasolla.  

"Oli ilo huomata, että jokainen taho oli yhtä lailla sitoutunut hankkeeseen. Saamamme palautteen perusteella ohjelmointi tukee oppilaiden tulevaisuuden taitoja sekä myös opettajien välisen yhteistyön kehittämistä," hän sanoo.

Yhteistyö on yhteiskunnallisissa hankkeissa tärkeää
 

Innokas-verkosto on järjestänyt Micro:bit-hankkeeseen liittyen jo lisäkoulutuskiertueen, joka oli avoinna kaikille opettajille kahdeksalla eri paikkakunnalla. Lisäksi Micro:bit-laite on jäänyt osaksi Innokas-verkoston teknologiakasvatukseen liittyvää valikoimaa. Kunnat ja koulut voivatkin hyödyntää laitetta esimerkiksi tilauskoulutuksissaan. Innokas-verkoston verkkosivuilta löytyy materiaalia, joka on vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin.

"Saamamme palautteen perusteella 80 prosenttia opettajista suosittelisi Micro:bitopetusta kollegoilleen, ja 90 prosentin mielestä Micro:bit-työskentely kehitti omaa opetustyötä. Kaiken kaikkiaan työskentely Etteplanin kanssa oli meille erittäin kannustava esimerkki siitä, miten mielenkiintoista ja kehittävää yritysyhteistyö voi olla," Salo iloitsee.

Ala-Paavolan mukaan Etteplan haluaa olla mukana yhteiskunnallisesti tärkeissä hankkeissa jatkossakin.

"Tulevaisuus rakentuu entistä enemmän teknologian varaan. Onkin siis tärkeää, että teknologia mielletään jo koulutyössä kiinnostavaksi ja lapsilla on mahdollisuus kasvaa sen pariin jo varhaisessa vaiheessa. Tartumme mielellämme vastaavanlaisiin kumppanuuksiin jatkossakin," sanoo AlaPaavola.
 

Lisää tietoa Micro:bit-hankkeesta ja Innokas-verkostosta:
http://www.innokas.fi
https://microbit.org/fi/

 

Related content

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa turvallisuudesta

S-Business on S-ryhmän asiakasohjelma ja yrityksille suunnattu maksukortti. Kortti käy yli 1800 S-ryhmän toimipaikassa, ja S-Business-kortteja käytetään päivittäisissä ostoksissa yli 44 000 suomalaisessa yrityksessä. S-Business Oy on SOK:n omistama tytäryhtiö. 

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa saada asiakkaat ja yhteiskunnan mukaan muutokseen puhtaamman maailman puolesta. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.  Fortumilla on noin 19 000 ammattilaista ja yhteenlaskettu tase noin 69 miljardia euroa, joten Fortumilla on mittakaava, osaaminen ja resurssit kasvaa ja viedä energiasiirtymää eteenpäin.

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Ota yhteyttä
Jaakko Ala-Paavola
Jaakko Ala-Paavola
Technology Director Solutions & Technologies
Software & Embedded Solutions