Close

Fortum

Fortum Heatin ja Fortum Hydro Powerin Ruotsin-yksiköt ovat ulkoistaneet teknisen dokumentointinsa Etteplanille. Korkealaatuinen tekninen dokumentointi on Fortumin liiketoiminnalle erittäin tärkeää. Teknisessä dokumentoinnissa olevat puutteet tulisivat kalliiksi ja aiheuttaisivat asiakkaille vahinkoa. Ymmärrämme, että meidän on kehitettävä dokumentointityökalujamme ja -prosessejamme jatkuvasti.

 

Asia
Asiantuntemus

"Yhä useammat yritykset päättävät keskittyä ydinliiketoimintaansa, sillä ei ole realistista pyrkiä kaikessa huippulaatuun. Suunnittelun ja teknisen dokumentoinnin prosesseissa vaaditaan pitkälle erikoistunutta teknistä osaamista.

Usein näitä erikoisosaamisia ei kuitenkaan nähdä keskeisinä kehitysalueina tai niihin ei ole mahdollista panostaa. Ulkoistus on kasvava trendi monilla teollisuudenaloilla, joissa katteet pienenevät ja asiakkaiden odotukset kasvavat entisestään.

Siitä ei kuitenkaan pääse mihinkään, että toimialamme on sähkön tuotanto ja jakelu. Meille on liiketaloudellisesti järkevää ulkoistaa tekninen dokumentointimme Etteplanille. Voimme olla varmoja, että tekninen dokumentointimme on huippuluokkaa ja täyttää kaikki alan vaatimukset. Etteplan huolehtii lopusta."

Lars-Erik Djupenström, Manager Process & Engineering, Fortum Värme

Related content

Mobiilisovellus Gasumin kaasukäyttöisiä ajoneuvoja käyttäville asiakkaille

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Yhtiö auttaa asiakkaitaan pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniensa kanssa Gasum edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.  

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Demconin tukena hengityskoneiden ennennäkemättömän nopeissa toimituksissa

Koronaviruksen lähdettyä leviämään tammikuussa 2020 olemme oppineet, että elämässä saattaa tapahtua odottamattomia asioita. Sitoutuneet terveydenhoitoalan ammattilaiset ja lääketieteelliset tarvikkeet ovat näinä aikoina osoittautuneet kultaakin kalliimmiksi. Alankomaalaiselle Demconille, joka on erikoistunut edistykselliseen lääketieteen tekniikkaan, kuten hengityskoneisiin, koronapandemiasta muodostui yhtiön historian suurin haaste.

Ota yhteyttä
Eric Tengstrand
Eric Tengstrand
Global Service Solutions Director
Technical Documentation Solutions