Close

Fortum

Fortum Heatin ja Fortum Hydro Powerin Ruotsin-yksiköt ovat ulkoistaneet teknisen dokumentointinsa Etteplanille. Korkealaatuinen tekninen dokumentointi on Fortumin liiketoiminnalle erittäin tärkeää. Teknisessä dokumentoinnissa olevat puutteet tulisivat kalliiksi ja aiheuttaisivat asiakkaille vahinkoa. Ymmärrämme, että meidän on kehitettävä dokumentointityökalujamme ja -prosessejamme jatkuvasti.

 

"Yhä useammat yritykset päättävät keskittyä ydinliiketoimintaansa, sillä ei ole realistista pyrkiä kaikessa huippulaatuun. Suunnittelun ja teknisen dokumentoinnin prosesseissa vaaditaan pitkälle erikoistunutta teknistä osaamista.

Usein näitä erikoisosaamisia ei kuitenkaan nähdä keskeisinä kehitysalueina tai niihin ei ole mahdollista panostaa. Ulkoistus on kasvava trendi monilla teollisuudenaloilla, joissa katteet pienenevät ja asiakkaiden odotukset kasvavat entisestään.

Siitä ei kuitenkaan pääse mihinkään, että toimialamme on sähkön tuotanto ja jakelu. Meille on liiketaloudellisesti järkevää ulkoistaa tekninen dokumentointimme Etteplanille. Voimme olla varmoja, että tekninen dokumentointimme on huippuluokkaa ja täyttää kaikki alan vaatimukset. Etteplan huolehtii lopusta."

Lars-Erik Djupenström, Manager Process & Engineering, Fortum Värme

Related content

Fortum Hydro

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Etteplan on huolehtinut Fortum Hydron dokumenttien hallinnasta jo vuodesta 2014. Nyt Etteplan ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia dokumentointiprosessin automatisoimiseen kognitiivisten teknologioiden avulla.

Sandvikilla digitalisaatio ulottuu myös koulutukseen

Sandvik Mining and Rock Technology -liiketoiminta-alue on maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden louhinta- ja porauslaitteiden, porakaluston ja niihin liittyvien palveluiden tuottaja. Sovellusalueita ovat maanpäällinen ja –alainen poraus, mekaaninen kiven irrotus, murskaus ja seulonta, lastaus ja kuljetus, kalliorakentaminen, louhostoiminta sekä murskaus ja rikotus.

Ota yhteyttä
Eric Tengstrand
Eric Tengstrand
Global Service Solutions Director
Technical Documentation Solutions