Close

Kesla

Kesla on suomalaisen metsäteknologian moniosaaja. Yhtiön tuotteet kattavat puunkorjuun kaikki vaiheet kannolta tehtaalle. Keslan tuotekehitys on asiakaslähtöisestä ja perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön yhteistyökumppanien kanssa. KESLA –tuotteet tunnetaan markkinoilla niiden käytettävyydestä, tuottavuudesta, kestävyydestä sekä hyvästä jälleenmyyntiarvosta. 

Asia
Asiantuntemus

Digitaalinen kaksonen tuotelanseerauksessa

Digitaalinen kaksonen otettiin Keslalla alun perin käyttöön tuotekoulutuksessa ja markkinoinnissa. Yhtiön yhdestä nosturista tehty simulointimalli vastasi toiminnallisuudeltaan täysin olemassa olevaa tuotetta, mikä tehosti perehdytystä Keslan tuotteeseen ja sen positiivista käyttökokemusta. Digitaalisen kaksosen hyödyt näkyivät ennen kaikkea kustannustehokkuudessa ja vaivattomuudessa: digitaalista kaksosta on helppo käyttää messuilla tai asiakastilaisuuksissa, joissa on tarvetta esitellä ja käyttää tuotetta mahdollisimman todenmukaisesti.

Digitaalista kaksosta hyödynnettiin uudelleen

 

Kun Kesla aloitti uuden nosturimallin tuotekehityksen, haluttiin olemassa olevaa nosturindigitaalista kaksosta hyödyntää uusien tuoteominaisuuksien suunnittelussa. Olemassa olevan digitaalisen kaksosen hyödyntäminen oli järkevää ja kustannustehokasta, koska alkuperäinen kaksonen oli toimiva ja vastasi toiminnallisuudeltaan oikeaa tuotetta.

Digitaaliseen kaksoseen tehtiin tuotekehitysprojektin aikana muutoksia, jotta kaksonen saatiin vastaamaan uutta nosturimallia. Nosturin toiminnallisuutta, ja esimerkiksi mekaniikkarakenteiden toimivuutta ja liikealuetta, testattiin kehitysprojektin edetessä. Keslalle oli tärkeää simuloida hydrauliikan mitoitusta ja testata vaihtoehtoisia komponentteja optimaalisen rakenteen löytämiseksi jo ennen prototyypin rakentamista. Uuden digitaalisen kaksosen kehitystyöstä vastasi Etteplan yhdessä Mevean kanssa, jonka ohjelmistolla digitaalinen kaksonen luotiin.

Tuotekehitysjohtaja Jukka Kurkisella on tyytyväinen digitaalisen kaksosen tuomiin hyötyiin tuotekehityksessä:

 

”Digitaalisen kaksosen käytön laajentaminen koulutuksesta ja markkinoinnista tuotekehitykseen on ollut meille  tärkeä kehitysaskel. Digitaalinen kaksonen on nopeuttanut merkittävästi tuotekehitystämme, sillä pääsemme jo suunnitteluvaiheessa simuloimaan uusia tuoteominaisuuksia ja nosturimme käytettävyyttä. Digitaalinen kaksonen on myös  lisännyt tuotekehityksemme kustannustehokkuutta: voimme keskittyä rauhassa suunnitteluun ja testaukseen ennen prototyypin valmistusta. Etteplanin ja Mevean asiantuntemuksella olemme päässeet merkittävän askeleen eteenpäin tuotekehityksessämme ja markkinoinnissamme.”

Kustannustehokkuutta tuotekehitykseen

 

Uusien tuoteominaisuuksien testaus digitaalisella kaksosella nopeutti Keslalla tuotekehitystä, sillä suunnittelussa voitiin havaita jo varhaisessa vaiheessa muutostarpeita. Tärkeää Keslalle oli myös pystyä hyödyntämään olemassa olevaa digitaalista kaksosta tuotteen jatkokehityksessä.

Tuotekehityksessä syntynyttä digitaalista kaksosta aiotaan Keslalla hyödyntää uuden nosturin markkinoinnissa ja käyttäjäkoulutuksessa. Simulointimalli tulee palvelemaan jatkossa myös uusien tuotteiden ja tuoteominaisuuksien kehitystyössä.

Related content

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Kantaman laajennin Pexraytechille

Pexraytech on Otaniemestä käsin toimiva hi-tech-yhtiö, joka kehittää ja valmistaa huipputason siirrettäviä röntgenlaitteita. Pexraytech hyödyntää Suomesta löytyvää laaja-alaista osaamista röntgenlaitteiden suunnittelusta innovatiivisten ja intuitiivisten ratkaisujen toimittamiseksi kahdella painopistealueella: turvallisuusala ja teollisuuden ainetta rikkomaton testaus (non destructive testing, NDT). Yhtiö tarjoaa myös edistyksellisiä erikoisratkaisuja muihin sovelluksiin.

Koneriskien arviointityökalut uudelle tasolle Metsä Boardissa

Metsä Board on ekologisiin ensikuitukartonkeihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteita käytetään pääosin elintarvike- ja kuluttajatuotepakkauksissa. Yhtiö on panostanut jo pitkään kiertotalouden ratkaisuihin  vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden pakkausten vaatimuksia kuten uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja pakkausten kierrätettävyyttä. Metsä-Group – konserniin kuuluvalla Metsä Boardilla on yhteensä kahdeksan tehdasta, joista seitsemän on Suomessa.

Hybridivalmistus-case: Rosendahl Nextrom

Vaikka Etteplanin AMO-tiimin tavoitteena on luonnollisesti esitellä asiakkaille ainetta lisäävän valmistuksen kaikkia mahdollisia hyötyjä, tavoitteemme on aina löytää paras mahdollinen tapa valmistaa kukin tuote tai komponentti. Tämä asiakastapaus on hyvä esimerkki siitä, miten hybridivalmistus, eli ainetta lisäävän ja perinteisten ainetta poistavien valmistusmenetelmien yhdistelmä, voi olla tehokkain tapa valmistaa erittäin haastava tuote.

Digiaikakauden dentaalirobottia luomassa

Rayo 3DToothfill haluaa parantaa miljardien ihmisten elämää kohtuuhintaisella, huippulaadukkaalla hammashoidolla. Heidän menetelmä tarjoaa parhaat tulokset kilpailukykyisillä kustannuksilla hammaslääkäreille ja potilaille. Jotta menetelmä on varmasti käyttökelpoinen kaikkialla maailmassa, sen tulee olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Saumaton integroitavuus olemassa olevan laitteiston kanssa on myös tärkeää.

Ota yhteyttä
Jukka Lahtinen
Jukka Lahtinen
johtaja, Globaali myynti