Close

Koneriskien arviointityökalut uudelle tasolle Metsä Boardissa

Metsä Board on ekologisiin ensikuitukartonkeihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteita käytetään pääosin elintarvike- ja kuluttajatuotepakkauksissa. Yhtiö on panostanut jo pitkään kiertotalouden ratkaisuihin  vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden pakkausten vaatimuksia kuten uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja pakkausten kierrätettävyyttä. Metsä-Group – konserniin kuuluvalla Metsä Boardilla on yhteensä kahdeksan tehdasta, joista seitsemän on Suomessa.

Asiantuntemus

Turvallisuus edellä

Kone- ja laitosturvallisuus on nostettu Metsä Boardin yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista. Turvallisuusajattelun keskiössä nähdään työntekijät ja heidän turvallisuus  ja työviihtyvyys. Pitkällä tähtäimellä turvallisuuden nähdään vaikuttavan myös tehokkuuteen ja kilpailukykyyn.  

Metsä Boardin ja Etteplanin yhteistyö turvallisuustekniikassa käynnistyi, kun Metsä Board halusi parantaa koneturvallisuutta. Kun Etteplanin turvallisuusasiantuntijat perehtyivät tarkemmin asiakkaan tarpeeseen, kävi ilmi, että Metsä Board hyötyisi laajemmastakin koneisiin ja laitteisiin liittyvästä riskiselvityksestä ja näihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista.

”Saimme Etteplanilta konkreettisia työkaluja, joilla voimme edelleen kehittää koneiden turvallisuutta laitoksissamme. Yhteistyö Etteplanin asiantuntijoiden kanssa on auttanut meitä kartoittamaan riskit entistä laajemmin ja saamaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia turvallisuustasomme parantamiseksi”, Ilkka Karvonen kiittää.

 

Turvallisuustekniikka on tänä päivänä pitkälle erikoistunut osaamisalue ja jokaisen osa-alueen hallinta on lähes mahdoton tehtävä. Etteplan ratkaisuehdotus oli alkuperäistä tarvetta huomattavasti laajempi, mutta Metsä Board näki ehdotuksen hyödyt:

”Etteplan auttaa meitä selvittämään laajemmin tarpeemme koneturvallisuutemme kehittämiseksi. Kone- ja laitosturvallisuus koostuu monesta eri osaamisalueesta, joten yhteistyökumppanuudet  eri alojen asiantuntijoiden kanssa ovat hyödyllisiä ”, Metsä Boardin turvallisuuspäällikkö Ilkka Karvonen kertoo.

Metsä Board päätyi lähteä tekemään Etteplanin johdolla koneturvallisuusriskien kartoituksen, jossa Etteplan selvittää  koneturvallisuudessa olevat kehittämiskohteet ja laatii näihin ratkaisuehdotukset.

Related content

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Kantaman laajennin Pexraytechille

Pexraytech on Otaniemestä käsin toimiva hi-tech-yhtiö, joka kehittää ja valmistaa huipputason siirrettäviä röntgenlaitteita. Pexraytech hyödyntää Suomesta löytyvää laaja-alaista osaamista röntgenlaitteiden suunnittelusta innovatiivisten ja intuitiivisten ratkaisujen toimittamiseksi kahdella painopistealueella: turvallisuusala ja teollisuuden ainetta rikkomaton testaus (non destructive testing, NDT). Yhtiö tarjoaa myös edistyksellisiä erikoisratkaisuja muihin sovelluksiin.

Hybridivalmistus-case: Rosendahl Nextrom

Vaikka Etteplanin AMO-tiimin tavoitteena on luonnollisesti esitellä asiakkaille ainetta lisäävän valmistuksen kaikkia mahdollisia hyötyjä, tavoitteemme on aina löytää paras mahdollinen tapa valmistaa kukin tuote tai komponentti. Tämä asiakastapaus on hyvä esimerkki siitä, miten hybridivalmistus, eli ainetta lisäävän ja perinteisten ainetta poistavien valmistusmenetelmien yhdistelmä, voi olla tehokkain tapa valmistaa erittäin haastava tuote.

Digiaikakauden dentaalirobottia luomassa

Rayo 3DToothfill haluaa parantaa miljardien ihmisten elämää kohtuuhintaisella, huippulaadukkaalla hammashoidolla. Heidän menetelmä tarjoaa parhaat tulokset kilpailukykyisillä kustannuksilla hammaslääkäreille ja potilaille. Jotta menetelmä on varmasti käyttökelpoinen kaikkialla maailmassa, sen tulee olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Saumaton integroitavuus olemassa olevan laitteiston kanssa on myös tärkeää.

Ota yhteyttä
Jari Laurila
Jari Laurila
Manager, Safety operations