Close

Koneriskien arviointityökalut uudelle tasolle Metsä Boardissa

Metsä Board on ekologisiin ensikuitukartonkeihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteita käytetään pääosin elintarvike- ja kuluttajatuotepakkauksissa. Yhtiö on panostanut jo pitkään kiertotalouden ratkaisuihin  vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden pakkausten vaatimuksia kuten uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja pakkausten kierrätettävyyttä. Metsä-Group – konserniin kuuluvalla Metsä Boardilla on yhteensä kahdeksan tehdasta, joista seitsemän on Suomessa.

Asiantuntemus

Turvallisuus edellä

Kone- ja laitosturvallisuus on nostettu Metsä Boardin yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista. Turvallisuusajattelun keskiössä nähdään työntekijät ja heidän turvallisuus  ja työviihtyvyys. Pitkällä tähtäimellä turvallisuuden nähdään vaikuttavan myös tehokkuuteen ja kilpailukykyyn.  

Metsä Boardin ja Etteplanin yhteistyö turvallisuustekniikassa käynnistyi, kun Metsä Board halusi parantaa koneturvallisuutta. Kun Etteplanin turvallisuusasiantuntijat perehtyivät tarkemmin asiakkaan tarpeeseen, kävi ilmi, että Metsä Board hyötyisi laajemmastakin koneisiin ja laitteisiin liittyvästä riskiselvityksestä ja näihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista.

”Saimme Etteplanilta konkreettisia työkaluja, joilla voimme edelleen kehittää koneiden turvallisuutta laitoksissamme. Yhteistyö Etteplanin asiantuntijoiden kanssa on auttanut meitä kartoittamaan riskit entistä laajemmin ja saamaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia turvallisuustasomme parantamiseksi”, Ilkka Karvonen kiittää.

 

Turvallisuustekniikka on tänä päivänä pitkälle erikoistunut osaamisalue ja jokaisen osa-alueen hallinta on lähes mahdoton tehtävä. Etteplan ratkaisuehdotus oli alkuperäistä tarvetta huomattavasti laajempi, mutta Metsä Board näki ehdotuksen hyödyt:

”Etteplan auttaa meitä selvittämään laajemmin tarpeemme koneturvallisuutemme kehittämiseksi. Kone- ja laitosturvallisuus koostuu monesta eri osaamisalueesta, joten yhteistyökumppanuudet  eri alojen asiantuntijoiden kanssa ovat hyödyllisiä ”, Metsä Boardin turvallisuuspäällikkö Ilkka Karvonen kertoo.

Metsä Board päätyi lähteä tekemään Etteplanin johdolla koneturvallisuusriskien kartoituksen, jossa Etteplan selvittää  koneturvallisuudessa olevat kehittämiskohteet ja laatii näihin ratkaisuehdotukset.

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Valmet kehittää vihreää siirtymää tukevaa teknologiaa, joka korvaa muovin uusilla kuitutuotteilla – Etteplan mukana projektitiimissä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Etteplan tarjoaa Normetille virtauslaskentaa osana jatkuvaa suunnittelu- ja kehityspalvelua

Normet on nopeasti kasvava ja innovatiivinen teknologiayritys, jonka missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan. Yrityksellä on näiden alojen prosessiosaamista yli tuhannesta projektista kaikkialta maailmasta. Normetilla on takanaan yli 50 vuoden kokemus alalta ja yli 14 000 konetoimitusta, ja yhtiö palveluksessa on yli 1 600 ammattilaista. Normetin missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.