Close

Varsinainen yhtiökokous 2022

Yhtiökokouksen 2022 materiaalit

Yhtiökokouskutsu 2022:
Yhtiökokouskutsu 2022

Yhtiökokouksen asialista 2022:
Yhtiökokousken asialista 2022

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2022:
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2022

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2022:
Hallituksen nimitys ja palkitsemivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2022

Palkitsemisraportti 2021:
Palkitsemisraportti 2022

Valtakirjamalli 2022:
Valtakirjamalli 2022

Tietosuojaseloste 2022:
Tietosuojaseloste 2022

Yhtiökokouksen pöytäkirja:
Yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa 2022:
Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa 2022

 

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6. huhtikuuta 2022 Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä, Espoossa.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2022, ja osinko maksetaan 19.4.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi edelleen 36 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi edelleen 72 000 euroa.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen, sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:

Hallitus
Puheenjohtaja  1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet            600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja  1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet            600 euroa kokoukselta

Tarkastusvaliokunta
Puheenjohtaja  1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet            600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Matti Huttunen, Robert Ingman, Päivi Lindqvist, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 6.4.2022 ja päättyen 5.10.2023. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.