Close

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017   1.1.-31.12.2016  
Liikevaihto 7 214 768   183 938  
Liiketoiminnan muut tuotot 9 446   517  
Materiaalit ja palvelut 12 -20 429   -13 893  
Henkilöstökulut 13 -144 965   -129 172  
Liiketoiminnan muut kulut   -29 021   -26 440  
Poistot 20, 21 -5 315   -4 818  
Liikevoitto (EBIT)   15 484 7,2% 10 131 5,5%
Rahoitustuotot 15 538   555  
Rahoituskulut 16 -1 277   -1 245  
Voitto ennen veroja   14 745   9 441  
Tuloverot 18 -3 160   -1 838  
Tilikauden voitto   11 586   7 604  
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi          
Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 4.1.1 0   82  
Muuntoerot   -727   -1 157  
Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset   9   -6  
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 18 -718   -1 080  
Tilikauden laaja tulos yhteensä   10 868   6 524  
           
Tilikauden voiton jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille   11 470   7 436  
Määräysvallattomille omistajille   115   168  
    11 586   7 604  
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille   10 759   6 356  
Määräysvallattomille omistajille   108   168  
    10 868   6 524  
Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos          
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47   0,33  
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47   0,33  

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon