Close

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 EUR 1.1.-31.12.2020   1.1.-31.12.2019  
Liikevaihto 259 702   263 292  
Liiketoiminnan muut tuotot 3 622   2 582  
Materiaalit ja palvelut -23 317   -26 550  
Henkilöstökulut -177 301   -172 520  
Liiketoiminnan muut kulut -22 300   -29 273  
Poistot -18 026   -14 712  
Liikevoitto (EBIT) 22 380 8,6% 22 819 8,7%
Rahoitustuotot 422   695  
Rahoituskulut -1 722   -1 590  
Voitto ennen veroja 21 080   21 924  
Tuloverot -4 003   -4 536  
Tilikauden voitto 17 077   17 387  
Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi
       
Muuntoerot 1 415   -398  
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi        
Käyvän arvon muutos, muiden laajan
 tuloksen erien kautta
arvostettavat osakesijoitukset
-7   -75  
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen jälkeen
1 409   -473  
Tilikauden laaja tulos yhteensä 18 486   16 915  
         
Tilikauden voiton jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 17 077   17 387  
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 18 486   16 915  
Emoyhtiön osakkeenomistajille
tilikauden voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,69   0,70  
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR
0,69   0,70  

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon