Close

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 EUR 1.1.-31.12.2019   1.1.-31.12.2018  
Liikevaihto 263 292   236 477  
Liiketoiminnan muut tuotot 2 582   1 172  
Materiaalit ja palvelut -26 550   -21 822  
Henkilöstökulut -172 520   -156 183  
Liiketoiminnan muut kulut -29 273   -33 667  
Poistot -14 712   -5 792  
Liikevoitto (EBIT) 22 819 8,7% 20 184 8,5%
Rahoitustuotot 695   791  
Rahoituskulut -1 590   -1 580  
Voitto ennen veroja 21 924   19 396  
Tuloverot -4 536   -4 116  
Tilikauden voitto 17 387   15 280  
Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi
       
Muuntoerot -398   -1 200  
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi        
Käyvän arvon muutos, muiden laajan
 tuloksen erien kautta
arvostettavat osakesijoitukset
-75   3  
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen jälkeen
-473   -1 197  
Tilikauden laaja tulos yhteensä 16 915   14 083  
         
Tilikauden voiton jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 17 387   15 280  
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 16 915   14 083  
Emoyhtiön osakkeenomistajille
tilikauden voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,70   0,62  
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR
0,70   0,62  

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon