Close

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 EUR 1.1.-31.12.2022   1.1.-31.12.2021  
Liikevaihto 350 170    300 111  
Liiketoiminnan muut tuotot 2 826   1 289  
Materiaalit ja palvelut -40 395   -31 685  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -227 823   -197 596  
Liiketoiminnan muut kulut -36 140   -28 527  
Poistot -20 018   -17 839  
Liikevoitto (EBIT) 28 622 11,1% 25 754 8,6%
Rahoitustuotot 1 044   593  
Rahoituskulut -7 280   -1 480  
Voitto ennen veroja 22 386   24 867  
Tuloverot -4 235   -4 823  
Tilikauden voitto 18 151   20 044  
Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi
       
Muuntoerot -4 229   -589  
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi        
Käyvän arvon muutos, muiden laajan
 tuloksen erien kautta
arvostettavat osakesijoitukset
-31   32  
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen jälkeen
-2 900   -557  
Tilikauden laaja tulos yhteensä 15 251   19 487  
         
Tilikauden voiton jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 18 151   20 044  
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 15 251   19 487  
Emoyhtiön osakkeenomistajille
tilikauden voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,73   0,80  
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR
0,73   0,80  

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon