Close

Etteplan Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muuttumisesta

Pörssitiedotteet - Julkaistu: 15.10.2013 - 17:15:00
Takaisin tiedotteisiin

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 15.10.2013 KLO 17.15

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 15.10.2013 KLO 17.15


ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: Etteplan Oyj, y-tunnus 0545456-2

Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja: Heikki Hornborg

Ilmoituksen peruste:

Ingman Group Oy Ab (Ingman) ilmoitti 19.8.2013 tekevänsä pakollisen julkisen ostotarjouksen Etteplan Oyj:n (Etteplan) osakkeista. Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 18.9.2013 ja päättyi 9.10.2013.

Heikki Hornborg hyväksyi 1.10.2013 Ingmanin tekemän Etteplanin osakkeita koskevan ostotarjouksen kaikkien omistamiensa osakkeiden eli yhteensä 1.088.320 osakkeen osalta, jotka vastaavat 5,39 prosenttia Etteplan Oyj:n osakkeista ja äänistä.

14.10.2013 tehtyjen ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen Heikki Hornborgin osuus Etteplanin osake- ja äänimäärästä vähenee alle 5 prosenttiin Etteplanin osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä.

Heikki Hornborgin omistus- ja ääniosuudet ennen pakollista ostotarjousta:

Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeista Ääniosuuksien lukumäärä % äänimäärästä
1 088 320  5,39 % 1 088 320 5,39 %

Heikki Hornborgin omistus- ja ääniosuudet pakollisen ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen:

Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeista Ääniosuuksien
lukumäärä
% äänimäärästä
0 0 0 0

Osuudet on laskettu suhteessa 14.10.2013 kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään eli 20.179.414 osakkeeseen ja ääneen.

Hollolassa 15.10.2013

Etteplan Oyj

Konserniviestintä


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja
Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.