Close

Etteplan Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- tai ääniosuuden muuttumisesta

Pörssitiedotteet - Julkaistu: 10.10.2013 - 15:30:00
Takaisin tiedotteisiin

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 10.10.2013 KLO 15.30

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 10.10.2013 KLO 15.30


ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- TAI ÄÄNIOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: Etteplan Oyj, y-tunnus 0545456-2

Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja: Ingman Group Oy Ab

Ilmoituksen peruste:

Ingman Group Oy Ab (”Ingman”) ilmoitti 19.8.2013 tekevänsä pakollisen julkisen ostotarjouksen Etteplan Oyj:n (”Etteplan”) osakkeista. Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 18.9.2013 ja päättyi 9.10.2013.

Ingmanin tietoon on 10.10.2013 tullut, että pakollisen ostotarjouksen nojalla on annettu hyväksyntöjä määrä, jonka seurauksena Ingman voi toteutuskauppojen jälkeen saada Etteplanin osake- ja äänimäärästä osuuden joka ylittää kaksi kolmasosaa (2/3) Etteplanin osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä.

Ingmanin omistus- ja ääniosuudet ennen pakollista ostotarjousta:

Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeista Ääniosuuksien lukumäärä % äänimäärästä
6.158.052 30,52 6.158.052 30,52

Ingmanin omistus- ja ääniosuudet pakollisen ostotarjouksen toteutuessa:

Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeista Ääniosuuksien
lukumäärä
% äänimäärästä
13.486.278 66,83 13.486.278 66,83

Osuudet on laskettu suhteessa 10.10.2013 kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään eli 20.179.414 osakkeeseen ja ääneen.

Hollolassa 10.10.2013

Etteplan Oyj

Konserniviestintä


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.etteplan.com


Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.