Close

Etteplan Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- tai ääniosuuden muuttumisesta

Pörssitiedotteet - Julkaistu: 09.10.2013 - 09:00:02
Takaisin tiedotteisiin

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 9.10.2013 KLO 09.00

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 9.10.2013 KLO 09.00


ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- TAI ÄÄNIOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: Etteplan Oyj, y-tunnus 0545456-2

Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja: Ingman Group Oy Ab

Ilmoituksen peruste:

Ingman Group Oy Ab (”Ingman”) ilmoitti 19.8.2013 tekevänsä pakollisen julkisen ostotarjouksen Etteplan Oyj:n (”Etteplan”) osakkeista. Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 18.9.2013 ja päättyy 9.10.2013, jollei tarjousaikaa jatketa.

Ingmanin tietoon on 8.10.2013 tullut, että pakollisen ostotarjouksen nojalla on annettu hyväksyntöjä määrä, jonka seurauksena Ingman voi toteutuskauppojen jälkeen saada Etteplanin osake- ja äänimäärästä osuuden joka ylittää 50 % Etteplanin osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä.

Ingmanin omistus- ja ääniosuudet ennen pakollista ostotarjousta:

Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeista Ääniosuuksien lukumäärä % äänimäärästä
6.158.052 30,52 6.158.052 30,52

Ingmanin omistus- ja ääniosuudet pakollisen ostotarjouksen hyväksyntöjen toteutuessa:

Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeista Ääniosuuksien
lukumäärä
% äänimäärästä
12.308.138 60,99 12.308.138 60,99

Osuudet on laskettu suhteessa 8.10.2013 kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään eli 20.179.414 osakkeeseen ja ääneen.

Hollolassa 9.10.2013

Etteplan Oyj

Konserniviestintä


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.etteplan.com


Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.