Close

ETTEPLAN Q2 2021: Voimakasta ja kannattavaa kasvua

Pörssitiedotteet - Julkaistu: 11.08.2021 - 13:00:00
Takaisin tiedotteisiin

ETTEPLAN Oyj  Puolivuosikatsaus 11.8.2021 klo 13:00

ETTEPLAN Q2 2021: Voimakasta ja kannattavaa kasvua

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2021           

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 19,3 prosenttia ja oli 75,0 (4-6/2020: 62,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 18,1 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) parani 24 prosenttia ja oli 7,8 (6,3) miljoonaa euroa eli 10,4 (10,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) parani 25,6 prosenttia ja oli 6,7 (5,4) miljoonaa euroa eli 9,0 (8,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 12,4 (18,0) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,16) euroa.

Avainasiat tammi-kesäkuussa 2021         

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia ja oli 148,0 (1-6/2020: 134,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) parani 20,3 prosenttia ja oli 15,5 (12,9) miljoonaa euroa eli 10,5 (9,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) parani 21 prosenttia ja oli 13,3 (11,0) miljoonaa euroa eli 9,0 (8,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 13,7 (20,3) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,33) euroa.
 • Etteplan päivittää liikevaihtoa koskevaa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021: Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 295-315 miljoonaa euroa.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivuilla 19-20.

Avainlukuja
1 000 EUR 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 75 043 62 895 147 993 134 187 259 702
Liikevoitto (EBITA) 7 794 6 285 15 473 12 865 26 172
EBITA, % 10,4 10,0 10,5 9,6 10,1
Liikevoitto (EBIT) 6 729 5 359 13 323 11 015 22 380
EBIT, % 9,0 8,5 9,0 8,2 8,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,20 0,16 0,41 0,33 0,69
Omavaraisuusaste, % 40,3 37,7 40,3 37,7 40,5
Liiketoiminnan rahavirta 12 421 18 033 13 710 20 279 37 997
ROCE, % 17,3 14,6 17,6 16,2 16,0
Henkilöstö kauden lopussa  3 491 3 297 3 491 3 297 3 267

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Kasvumme kiihtyi odotetusti vuoden toisella neljänneksellä, ja liikevaihtomme nousi ennätystasolle. Vertailukausi oli COVID-19-pandemian takia melko heikko, mutta siitä huolimatta lähes kahdenkymmenen prosentin kasvu ja yli kymmenen prosentin orgaaninen kasvu olivat hienoja osoituksia kasvuhakuisuudestamme ja kilpailukyvystämme paranevassa markkinatilanteessa. Erityisen tyytyväisiä olimme Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen erittäin vahvaan yli 30 prosentin kasvuun. 

Kasvu oli myös kannattavaa, ja hyvän operatiivisen tehokkuuden ansiosta ylitimme liikevoitolle (EBITA) asettamamme 10 prosentin tavoitetason jälleen kerran. Kannattavuus oli hyvällä tasolla kaikilla palvelualueillamme. Erityisen ilahduttavaa oli Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueella saavutettu erinomainen yli 12 prosentin kannattavuus.

Jatkoimme katsauskaudella pandemian takia keskeytettyjä investointejamme strategian toteutukseen ja kiihdytimme rekrytointeja, mikä vaikutti hieman kustannusrakenteeseemme. Toteutimme kasvustrategiamme mukaisesti myös kaksi yrityskauppaa. Ostimme Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueelle F.I.T.:n Saksasta ja Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueelle Skyrise.techin Puolasta. F.I.T. vahvistaa osaamistamme puolustusvälineteollisuudessa ja Skyrise.tech tuo meille merkittävästi lisää osaamista pilvipalveluissa ja ohjelmistosovelluksissa. Katsauskauden jälkeen kerroimme myös Adina Solutions Oy:n ostosta Suomessa Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueelle.

Jatkamme aktiivisesti uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamista ja vahvistimme katsauskaudella organisaatiotamme tukeaksemme epäorgaanista kasvua ja kasvutavoitteemme saavuttamista. Nykyinen talousjohtajamme Per-Anders Gådin vastaa jatkossa yritysostoprosesseista ja liiketoiminnan kehityksestä, ja nimitimme Helena Kukkosen uudeksi talousjohtajaksemme. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon positiivisesta kehityksestä johtuen päivitämme taloudellista ohjeistustamme liikevaihdon osalta ylöspäin. Vaikka pandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintaamme ja virusvariantit pitävät epävarmuutta yllä, asiakkaidemme saamat tilaukset ovat kasvaneet selvästi, ja näin ollen uskomme hyvän markkinatilanteen jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla.

Markkinanäkymät 2021

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen ja aiheuttaa edelleen epävarmuutta markkinoilla. Asiakkaiden saamat tilaukset ovat kuitenkin kasvaneet selvästi, ja investoinnit tuotekehitykseen ja tuotantoon jatkuvat. Tämän ansiosta kysyntätilanne on hyvällä tasolla, ja arvioimme kysynnän säilyvän hyvänä loppuvuoden ajan.

Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021

Etteplan muutti vuoden 2021 alussa taloudellisen ohjeistuksen käytäntöään ja antaa jatkossa ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) numeerisena vaihteluvälinä. Etteplan päivittää aiempaa liikevaihtoa koskevaa ohjeistustaan ja arvioi:   

Vuoden 2021 liikevaihdon olevan 295-315 miljoonaa euroa, ja
vuoden 2021 liikevoiton (EBIT) olevan 25-28 miljoonaa euroa.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021 (päivitetty 5.5.2021)

Vuoden 2021 liikevaihdon olevan 285-305 miljoonaa euroa,
vuoden 2021 liikevoiton (EBIT) olevan 25-28 miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 11.8.2021

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2021 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 11.8.2021 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 47542088#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q221-ke-118-kello-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

 

Espoossa, 11. elokuuta 2021

Etteplan Oyj

Hallitus

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

 

Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


 

Documents and links

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat 
ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut, teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2020 Etteplanin liikevaihto oli noin 260 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 500 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com