Close

ETTEPLAN Q2: KASVU JATKUI

Pörssitiedotteet - Julkaistu: 11.08.2011 - 14:00:00
Takaisin tiedotteisiin

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 11.8.2011 KLO 14:00

  

ETTEPLAN Q2: KASVU JATKUI 

Katsauskausi huhti-kesäkuu 2011                                               

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,4 % ja oli 30,6 (4-6/2010: 26,8) miljoonaa euroa.                                                             

- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,9 (1,9) miljoonaa euroa.

- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 1,2 (1,2) miljoonaa euroa.    

- Liiketoiminnan rahavirta oli 1,3 (1,8) miljoonaa euroa.                      

- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,06 (0,06) euroa.         

- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 651 (1 483).

- Yhtiö pitää arvionsa vuoden 2011 näkymistä ennallaan.

 

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2011                                                

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 16,8 % ja oli 60,3 (1-6/2010: 51,6) miljoonaa euroa.                                                             

- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 3,0 (3,0) miljoonaa euroa.

- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 1,9 (1,9) miljoonaa euroa. 

- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (-0,9) miljoonaa euroa.                    

- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,09 (0,08) euroa.    

 

Näkymät 2011

Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien markkinanäkymät ovat myönteiset. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.

Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna.

Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011.

 

Avainlukuja* (1 000 euroa)          
  4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
           
Liikevaihto  30 648 26 782 60 293 51 635 104 786
Liikevoitto/-tappio 1 870 1 859 3 029 2 984 6 054
Liikevoitto/-tappio, % 6,1 6,9 5,0 5,8 5,8
Tilikauden voitto/tappio 1 153 1 211 1 890 1 903 4 347
Tilikauden voitto/tappio, % 3,8 4,5 3,1 3,7 4,1
Omavaraisuusaste, %  43,1 42,6 43,1 42,6 43,6
Nettovelkaantumisaste, %  42,2 30,4 42,2 30,4 24,1
Taseen loppusumma  66 107 61 775 66 107 61 775 67 653
*) jatkuvista toiminnoista          

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Etteplanin kannalta keskeisten asiakkaiden liiketoiminta kehittyi edelleen myönteisesti ja sen seurauksena yhtiömme suunnittelupalveluiden kysyntä pysyi katsauskaudella hyvällä tasolla.

Yhtiömme liikevaihto kasvoi katsauskaudella 14 prosenttia. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla, mutta parani alkuvuoteen verrattuna. Ruotsin liiketoiminnan liikevoitto kehittyi suotuisasti edelliseen kvartaaliin verrattuna. Se jäi kuitenkin edelleen matalalle tasolle. Toimenpiteet Ruotsin liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi jatkuvat.

Jatkoimme rekrytointia kaikilla markkina-alueillamme. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla ja arvioimme kapasiteetin käyttöasteen säilyvän hyvällä tasolla loppuvuoden ajan. Alkuvuonna tehdyt tehostamistoimenpiteet parantavat kannattavuutta loppuvuotta kohden.”  

  

Hollolassa 11. elokuuta 2011                                                   

Etteplan Oyj                                                                   

Hallitus                                                                        

  

Lisätietoja:                                                                   

Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968

 

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.            

 

JAKELU:                                                                        

NASDAQ OMX Helsinki                                                            

Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

www.etteplan.fi                                                                

  

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 1 600 työntekijää. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Documents and links
PDF