Close

ETTEPLAN Q3 2020: Hyvä puolustuspeli tuotti tulosta

Pörssitiedotteet - Julkaistu: 29.10.2020 - 13:00:00
Takaisin tiedotteisiin

ETTEPLAN OYJ  Osavuosikatsaus 29.10.2020 klo 13:00

ETTEPLAN Q3 2020: Hyvä puolustuspeli tuotti tulosta

Avainasiat heinä-syyskuussa 2020          

 • Konsernin liikevaihto laski 10,3 prosenttia ja oli 55,2 (7-9/2019: 61,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 10,7 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) oli 5,2 (6,6) miljoonaa euroa eli 9,5 (10,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,3 (5,7) miljoonaa euroa eli 7,7 (9,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 (1,1) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,19) euroa.
 • Etteplan vahvisti tuotantoon liittyvää osaamistaan ostamalla alankomaalaisen Tegeman.

Avainasiat tammi-syyskuussa 2020         

 • Konsernin liikevaihto laski 1,1 prosenttia ja oli 189,4 (1-9/2019: 191,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 1,0 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) oli 18,1 (19,5) miljoonaa euroa eli 9,5 (10,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 15,3 (17,3) miljoonaa euroa eli 8,1 (9,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 20,5 (15,4) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,46 (0,54) euroa.
 • Etteplan päivitti taloudellisen ohjeistuksensa: Vuoden 2020 liikevaihto laskee hieman tai on edellisen vuoden tasolla, liikevoitto (EBIT) laskee selvästi vuoteen 2019 verrattuna (kts. s. 2). 

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivuilla 18-19.

Avainlukuja          
           
1 000 EUR 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto 55 221 61 539 189 408 191 493 263 292
Liikevoitto (EBITA) 5 222 6 586 18 087 19 493 25 964
EBITA, % 9,5 10,7 9,5 10,2 9,9
Liikevoitto (EBIT) 4 274 5 693 15 289 17 265 22 819
EBIT, % 7,7 9,3 8,1 9,0 8,7
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,13 0,19 0,46 0,54 0,70
Omavaraisuusaste, % 40,1 39,4 40,1 39,4 38,9
Liiketoiminnan rahavirta 206 1 142 20 485 15 359 32 884
ROCE, % 12,6 20,1 14,9 20,3 19,9
Henkilöstö kauden lopussa 3 291 3 440 3 291 3 440 3 447

 

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Asiakkaidemme saadut tilaukset ja tilauskannat ovat laskeneet COVID-19 -pandemian seurauksena, mikä heikensi kysyntää vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös pandemian toisen aallon käynnistyminen lisäsi epävarmuutta markkinoilla, mikä näkyi projektien ja uusien investointien hitaana käynnistymisenä erityisesti kesälomien jälkeen. Epävarmassa kysyntätilanteessa jatkoimme puolustuspeliä, johon jouduimme siirtymään toisella neljänneksellä. Tässä onnistuimme jälleen hyvin ja saavutimme olosuhteisiin nähden kolmannelle neljännekselle erinomaisen kannattavuuden liikevaihdon laskusta huolimatta.

Vallitsevassa markkinatilanteessa olemme joutuneet hidastamaan strategiamme toteutusta, mutta hyvällä markkina-asemamme puolustamisella ja vahvalla kannattavuudella mahdollistimme myös investointeja kasvuun. Kolmannella neljänneksellä toteutimme Tegema-yritysoston Alankomaissa. Tegema vahvistaa osaamistamme tuotantoon liittyvissä ratkaisuissa, ja yhdistettynä Etteplanin automaatio- ja ohjelmisto-osaamiseen, yritysosto tekee meistä entistä vahvemman Industry 4.0 -toimijan. Jatkossa voimme toimia integraattorina entistä vaativammissa tuotantoratkaisuissa ja myös toimittaa asiakkaillemme tuotantosoluja, mikä tuo mielenkiintoisen lisän Suunnitteluratkaisut-palvelualueemme tarjontaan. Olemme jatkaneet palveluntarjontamme kehitystä myös muilla palvelualueilla, millä pyrimme lisäämään asiakkaille tuottamaamme arvoa ja vahvistamaan kilpailukykyämme kysynnän kääntyessä jälleen noususuuntaan.

Vuoden viimeisen neljänneksen käynnistyessä toimintaympäristömme vaihteli maittain. Kiinassa markkina veti hyvin, Keski-Euroopan ja Ruotsin markkinoilla oli nähtävissä pieniä piristymisen merkkejä, mutta Suomen kysyntä jäi alhaiselle tasolle. Pandemian toisen aallon kiihtyessä markkinakehityksen ennakointi on jälleen erittäin vaikeaa. Vuoden aikana olemme kuitenkin osoittaneet pystyvämme sopeutumaan kysynnän muutoksiin vaikeassakin markkinatilanteessa ja uskomme hyvän kannattavuuden jatkuvan, minkä vuoksi tarkensimme taloudellista ohjeistustamme vuodelle 2020. Pystyimme myös jatkamaan investointeja tulevaan kasvuun, ja näin ollen Etteplan tulee palaamaan takaisin kannattavan kasvun uralle pandemian hellittäessä ja markkinatilanteen parantuessa.

Markkinanäkymät 2020 (päivitetty 11.8.2020)

Maailmanlaajuinen COVID-19 -pandemia vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen ja lisää epävarmuutta markkinoilla. Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys, ja pandemian vuoksi kysyntä on heikentynyt. Tilanteen pitkittyminen vaikuttaa negatiivisesti Etteplanin liiketoimintaan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 (päivitetty 29.10.2020)

Vuoden 2020 liikevaihto laskee hieman tai on edellisen vuoden tasolla, liikevoitto (EBIT) laskee selvästi vuoteen 2019 verrattuna.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 (päivitetty 11.8.2020):

Vuoden 2020 liikevaihto laskee hieman tai on edellisen vuoden tasolla, liikevoitto (EBIT) laskee vuoteen 2019 verrattuna.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 29.10.2020

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-syyskuun 2020 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 29.10.2020 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 56143321#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q320-2910-kello-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa https://www.etteplan.com/sijoittajat.

Espoossa, 29. lokakuuta 2020

Etteplan Oyj

Hallitus

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Documents and links

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2019 Etteplanin liikevaihto oli noin 263 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com