Close

ETTEPLAN Q3: KASVU JATKUI JA KAUDEN LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI

Pörssitiedotteet - Julkaistu: 07.11.2011 - 14:00:00
Takaisin tiedotteisiin

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 7.11.2011 KLO 14.00

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 7.11.2011 KLO 14.00

 

ETTEPLAN Q3: KASVU JATKUI JA KAUDEN LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI

Katsauskausi heinä-syyskuu 2011

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,5 % ja oli 26,4 (7-9/2010: 23,1) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani 57,3 % ja oli 1,9 (1,2) miljoonaa euroa.
- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 1,3 (0,8) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,8 (-0,9) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,06 (0,05) euroa.
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 640 (1 567).
- Etteplan täsmentää arviotaan markkinanäkymistä. Yhtiön taloudellinen ohjaus säilyy ennallaan.

Näkymät 2011

Markkinanäkymät

Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien tilauskannat ovat hyvällä tasolla. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.

Aiempi arvio markkinanäkymistä

Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien markkinanäkymät ovat myönteiset. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.

Taloudellinen ohjaus

Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna.

Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011.

Katsauskausi tammi-syyskuu 2011

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 16,1 % ja oli 86,7 (1-9/2010: 74,7) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani 17,3 % ja oli 4,9 (4,2) miljoonaa euroa.
- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 3,2 (2,7) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 (-1,8) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,15 (0,13) euroa.

Avainlukuja *)

(1 000 euroa) 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
           
Liikevaihto 26 408 23 062 86 701 74 698 104 786
Liikevoitto/tappio 1 853 1 178 4 882 4 163 6 054
Liikevoitto/tappio, % 7,0 5,1 5,6 5,6 5,8
Tilikauden voitto/tappio 1 309 836 3 199 2 740 4 347
Tilikauden voitto/tappio, % 5,0 3,6 3,7 3,7 4,1
Omavaraisuusaste, % 44,3 43,3 44,3 43,3 43,6
Nettovelkaantumisaste 51,4 39,5 51,4 39,5 24,1
Taseen loppusumma 65 001 64 500 65 001 64 500 67 653
*) jatkuvista toiminnoista          

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Olen erittäin tyytyväinen kolmannen vuosineljänneksen suoritukseemme. Etteplanin katsauskauden liikevoitto kasvoi yli 50 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Liikevoittoprosentti parani ja saavutti katsauskaudella yhtiömme historian parhaan Q3 kannattavuustason. Ruotsin liiketoiminnan kehitys oli myönteistä ja jatkoimme katsauskaudella määrätietoista työtä tämän kannattavuuden parantamiseksi.

Etteplanin keskeisten asiakkaiden saamat tilaukset jatkoivat kasvuaan ja onnistuimme vastaamaan asiakkaidemme kasvaneisiin tarpeisiin kattavan ja kilpailukykyisen palveluvalikoimamme avulla. Markkinaosuutemme useissa keskeisissä asiakkuuksissa kasvoi edelleen.

Etteplanin Kiinan toiminnot kehittyivät myönteisesti ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä Kiinan palveluidemme korkeaan laatutasoon. Asiakkaidemme luottamus on näkynyt kasvavina toimeksiantojen määrinä ja sen seurauksena Etteplan on tällä hetkellä pohjoismaisista alan yrityksistä suurin toimija Kiinassa.”

Hollolassa, 7.11.2011

Etteplan Oyj


Hallitus


Lisätietoja:
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968

 

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 1 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Documents and links
PDF