Close

Arvonluontimalli

Näin luomme arvoa

Globaalina suunnitteluyrityksenä Etteplanin tärkein tehtävä on olla asiakkaiden ja koko maapallon ratkaiseva tekijä. Valtaosa asiakkaistamme on maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. He haluavat uudistaa toimintaansa tehokkaammaksi ja kestävämmäksi.

Etteplanin strategian ytimessä on tuottaa asiakkaillemme arvoa ja tuloksia, joilla on merkitystä. Yhdistämällä teknologioita osaamiseemme ja viemällä suunnitteluratkaisumme teolliseen mittakaavaan autamme asiakaitamme saavuttamaan tavoitteet, täyttämään ympäristövaatimukset ja minimoimaan kustannukset. Asiakkaidemme lisäksi tuotamme arvoa myös heitä ympäröivälle yhteiskunnalle ja yhteisöille nyt ja tulevaisuudessa.
 

Etteplan arvonluonti
 

Nähdäksesi koko kuvan "Näin luomme arvoa", paina tästä.

Etteplanin arvonluonnin malli perustuu työmme lähtökohtien, toimintaamme ohjaavien arvojen ja vahvuuksien sekä työstämme syntyvien positiivisten vaikutusten kuvaamiseen. Tiedämme, että maailma ympärillämme muuttuu voimakkaasti tulevien vuosikymmenten aikana. Turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytyksiämme vahvalla teknologiaosaamisellamme ja työskentelemällä lähellä asiakkaitamme siellä missä hekin toimivat.
 

Etteplanin strategia

Tarkoitus, visio ja arvot

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2019.  Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää