Close

Arvonluontimalli

Näin luomme arvoa

Globaalina suunnitteluyrityksenä Etteplanin tärkein tehtävä on olla asiakkaiden ja koko maapallon ratkaiseva tekijä. Valtaosa asiakkaistamme on maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. He haluavat uudistaa toimintaansa tehokkaammaksi ja kestävämmäksi.

Etteplanin strategian ytimessä on tuottaa asiakkaillemme arvoa ja tuloksia, joilla on merkitystä. Yhdistämällä teknologioita osaamiseemme ja viemällä suunnitteluratkaisumme teolliseen mittakaavaan autamme asiakaitamme saavuttamaan tavoitteet, täyttämään ympäristövaatimukset ja minimoimaan kustannukset. Asiakkaidemme lisäksi tuotamme arvoa myös heitä ympäröivälle yhteiskunnalle ja yhteisöille nyt ja tulevaisuudessa.Etteplan näin luomme arvoa

Nähdäksesi koko kuvan "Näin luomme arvoa", paina tästä.

Etteplanin arvonluonnin malli perustuu työmme lähtökohtien, toimintaamme ohjaavien arvojen ja vahvuuksien sekä työstämme syntyvien positiivisten vaikutusten kuvaamiseen. Tiedämme, että maailma ympärillämme muuttuu voimakkaasti tulevien vuosikymmenten aikana. Turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytyksiämme vahvalla teknologiaosaamisellamme ja työskentelemällä lähellä asiakkaitamme siellä missä hekin toimivat.