Close

Etteplanin tarina

 

Digitaalinen aikakausi lupaa merkittävää tuottavuuden kasvua ja uudenlaisia liiketoimintamalleja. Jotta mahdollisuuksista tulisi todellisuutta, uudet teknologiat ja älykkäät ratkaisut on saatava käyttöön teollisessa mittakaavassa. Muutoksessa yritysten on ratkaistava monimutkaisia haasteita.

Me luomme innovatiivisilla ratkaisuilla tietä tulevaisuudelle. Onnistumiselle keskeistä on kyky kyseenalaistaa vakiintuneita oletuksia. Käytämme parhaita mahdollisia teknologioita tehokkaiden ja kestävien ratkaisujen toteuttamiseksi,  aina raskaista teollisuuskoneista pilvipohjaisiin ohjelmistoihin. Eri toimialojen osaamisella tuemme ja palvelemme asiakkaitamme. Haasteet muuttuvat käsissämme ratkaisuiksi, jotka säästävät aikaa, energiaa tai metsiä, sekä mahdollistavat uutta liiketoimintaa.

Haluamme johtaa teollista muutosta sekä kasvaa ja kokeilla uutta yhdessä asiakkaidemme kanssa, missä vain meitä tarvitaankin. Emme myy vain tunteja, vaan innovatiivisia, mitattavia ja odotukset ylittäviä ratkaisuja. Asiakkaidemme menestys on meidän menestyksemme.

Engineering with a difference.

 

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää