Close
Etteplan Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Vahva taloudellinen tulos

Etteplanin toiminnalla on useille eri sidosryhmille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Maksamme veroja, palkkoja, osinkoja ja rahoituskuluja ja ostamme tuotteita ja palveluita. Etteplanin taloudellinen kehitys on ollut vahvaa jo usean vuoden ajan. Vuonna 2020 liikevaihtomme laski hieman globaalin pandemian seurauksena ja oli 260,0 (263,3) miljoonaa euroa. Liikevoittomme (EBITA) parani ja oli 26,2 (26,0) miljoonaa euroa. Maksamme tuloksestamme veroa kaikissa toimintamaissamme.

 

1 000 EUR 2020 2019 2018
Välittömät verot 4 003  4 553 4 364
Palkat ja palkkiot 177 301 172 520 156 183
Ostot 23 317 26 550 21 822
Osingot 8 488* 8 682 7 454
Rahoituskulut 1 722 1 590 1 580

*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Riskien kartoitus 

Etteplanissa kartoitetaan liiketoiminnan riskit joka vuosi. Järjestelmällisen riskikartoituksen pohjalta muutamme tarvittaessa toimintaamme. Konserninlaajuinen, yhdenmukainen ja kaikki riskityypit kattava riskienhallintakartoitus on tehty vuosittain strategiaprosessin yhteydessä vuodesta 2011 lähtien. Kartoituksessa keskitymme erityisesti seuraamaan muutosta jo tunnistetuissa riskeissä, tunnistamaan uudet liiketoimintariskit sekä kehittämään ennakoivaa riskienhallintaa.

Lue lisää Talouskatsauksesta