Close

Taloudellinen vastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Vahva taloudellinen tulos

 

Etteplanin toiminnalla on useille eri sidosryhmille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Maksamme veroja, palkkoja, osinkoja ja rahoituskuluja ja ostamme tuotteita ja palveluita. Etteplanin taloudellinen kehitys on ollut vahvaa jo usean vuoden ajan. Vuonna 2020 liikevaihtomme laski hieman globaalin pandemian seurauksena ja oli 260,0 (263,3) miljoonaa euroa. Liikevoittomme (EBITA) parani ja oli 26,2 (26,0) miljoonaa euroa. Maksamme tuloksestamme veroa kaikissa toimintamaissamme.

 

 

1 000 EUR 2020 2019 2018
Välittömät verot 4 003  4 553 4 364
Palkat ja palkkiot 177 301 172 520 156 183
Ostot 23 317 26 550 21 822
Osingot 8 488* 8 682 7 454
Rahoituskulut 1 722 1 590 1 580

*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Riskien kartoitus

 

Etteplanissa kartoitetaan liiketoiminnan riskit joka vuosi. Järjestelmällisen riskikartoituksen pohjalta muutamme tarvittaessa toimintaamme. Konserninlaajuinen, yhdenmukainen ja kaikki riskityypit kattava riskienhallintakartoitus on tehty vuosittain strategiaprosessin yhteydessä vuodesta 2011 lähtien. Kartoituksessa keskitymme erityisesti seuraamaan muutosta jo tunnistetuissa riskeissä, tunnistamaan uudet liiketoimintariskit sekä kehittämään ennakoivaa riskienhallintaa.

Lue lisää Talouskatsauksesta s.18

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää