Close
Etteplan Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Vahva taloudellinen tulos

Etteplanin toiminnalla on useille eri sidosryhmille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Maksamme veroja, palkkoja, osinkoja ja rahoituskuluja ja ostamme tuotteita ja palveluita. Etteplanin taloudellinen kehitys on ollut vahvaa jo usean vuoden ajan. Vuonna 2020 liikevaihtomme laski hieman globaalin pandemian seurauksena ja oli 260,0 (263,3) miljoonaa euroa. Liikevoittomme (EBITA) parani ja oli 26,2 (26,0) miljoonaa euroa. Maksamme tuloksestamme veroa kaikissa toimintamaissamme.

1,000 EUR

2021

2020

2019

Välittömät verot

4,838

4,003

4,553

Palkat ja palkkiot

197,596

177,301

172,520

Ostot

31,685

23,317

26,550

Osingot

10,033*

8,461

8,682

Rahoituskulut

1,480

1,722

1,590

*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Riskien kartoitus 

Etteplanissa kartoitetaan liiketoiminnan riskit joka vuosi. Järjestelmällisen riskikartoituksen pohjalta muutamme tarvittaessa toimintaamme. Konserninlaajuinen, yhdenmukainen ja kaikki riskityypit kattava riskienhallintakartoitus on tehty vuosittain strategiaprosessin yhteydessä vuodesta 2011 lähtien. Kartoituksessa keskitymme erityisesti seuraamaan muutosta jo tunnistetuissa riskeissä, tunnistamaan uudet liiketoimintariskit sekä kehittämään ennakoivaa riskienhallintaa.

Lue lisää Talouskatsauksesta