Close

Taloudellinen vastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Vahva taloudellinen tulos

 

Vastuullisen yritystoiminnan perusedellytys on taloudellinen kannattavuus. Etteplanin liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan vuonna 2017. Liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia ja nousi 214,8 miljoonaan euroon (183,9). Liikevoittoa teimme 15,5 (10,1) miljoonaa euroa. Maksamme tuloksestamme veroa kaikissa toimintamaissamme. Etteplanin toiminnalla on useille eri sidosryhmille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia maksamiemme verojen, palkkojen, osinkojen ja rahoituskulujen kautta

 

1 000 EUR 2017 2016 2015
Välittömät verot 3 200 2 266 1 824
Palkat ja palkkiot 144 965 129 172 101 452
Osingot 5 697*) 3 930 3 046
Rahoituskulut 1 277 1 245 1 251

*) Hallituksen osinkoehdotus enintään

Riskien kartoitus

 

Etteplanissa kartoitetaan säännöllisesti koko liiketoiminnan riskit. Järjestelmällisen riskikartoituksen pohjalta muutamme tarvittaessa toimintaamme. Vuoden 2017 kartoituksessa yleinen riskitaso nousi edellisvuodesta strategisten ja operatiivisten riskien kasvaessa. Muiden riskien taso pysyi vuoden 2016 tasolla.

Lue lisää Talouskatsauksesta s.80

Etteplanin kasvustrategia

Strategian kulmakivet

Strategiamme neljä kulmakiveä ovat: asiakaskeskeisyys, palveluratkaisut, Yksi Etteplan ja suunnittelumenetelmät.   Lue lisää

Kilpailuedut

Liiketoimintamallimme perustuu Johdettuihin palvelumalleihin (Managed Services). Johdetut palvelumallit ovat valmiiksi paketoituja ja tuotteistettuja ratkaisuja, joissa asiakas ostaa tulokset, ei vuokratyöntekijää tai työ- tunteja. Lue lisää

Visio ja arvot

Lue lisää

Strategiset ja taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti strategiset ja taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2016. Kasvua ja kannattavuutta koskevat tavoitteet säilyivät ennallaan. Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää

Tietoturvallisuus

Lue lisää