Close

Ympäristövastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Etteplanin ympäristöjohtamisen päivittäinen työ perustuu ISO 14001 -standardin ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin. Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on muuan muassa minimoida oman toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset, kouluttaa henkilökuntamme tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset sekä auttaa yhteistyökumppaneitamme noudattamaan vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Kehitimme energiatehokkuuttamme Vuonna 2016

Vuonna 2016 Etteplanissa valmistauduttiin päivitetyn ISO 14001 -standardin vaatimusten täyttämiseen. Päivitetyn standardin mukainen ulkoinen auditointi toteutetiin Suomessa ja Ruotsissa keväällä 2017. Vuonna 2015 tehdyssä yrityksen energiakatselmuksessa on kartoitettu Etteplanin kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden käyttöä sekä työsuhdeautojen polttoaineen kulutusta Suomessa.

 

Energiankulutus


Samassa yhteydessä arvioitiin myös Jyväskylän toimiston energiankäyttöä. Energiatehokkuuslain mukaan Etteplanin tulee seuraavan neljän vuoden ajanjaksolla katselmoida toimipaikkojensa energiankäyttöä. Seuraava kohdekatselmus tehdään Vantaalla vuoden 2017 aikana. Katselmuksien tulosten perusteella päätetään kullekin kohteelle sopivista energiansäästötoimista.

 

Suorat ympäristövaikutukset maltillisia

 

Etteplanin liiketoiminnan luonteen vuoksi yhtiön suorat ympäristövaikutukset ovat maltillisia. Toimistojen sähkönkulutuksen lisäksi ympäristövaikutuksemme syntyvät pääasiassa matkustamisesta, jota olemme pystyneet vähentämään merkittävästi sähköisen kokoustekniikan ansiosta. Seuraamme lentomatkustamisen CO2 -päästöjä ulkoisen palveluntarjoajan antamien tietojen perusteella. Ympäristövastuu korostuu asiakastyössä. Etteplanin liiketoiminta nojaa vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin.

Chart

Suunnittelemme ympäristötehokkaita ratkaisuja

 

Suunnittelemme vuosittain satoja ratkaisuja maailman johtaville laite- ja konetoimittajille. Niiden avulla asiakkaillemme syntyy valmistettavuudeltaan, käytettävyydeltään ja kierrätettävyydeltään ekotehokkaita ratkaisuja. Kehitämme ympäristöystävällisiä teknologioita ja cleantech-tuotteita sekä vaikutamme asiakkaiden laitteiden, koneiden ja tuotantolaitosten energiatehokkuuteen. Suunnittelulla vaikutetaan tuotteen koko elinkaareen: raaka-aineista tuotantoon ja tuotteen käytöstä aina tuotteen hävittämiseen tai kierrättämiseen asti. Esimerkiksi Etteplanin teknisen dokumentoinnin ratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja vähentävät painetun materiaalin tarvetta, sillä manuaalit ja ohjekirjat voidaan jakaa huoltohenkilöstölle digitaalisesti.

 

 

 

Etteplanin kasvustrategia

Strategian kulmakivet

Strategiamme neljä kulmakiveä ovat: asiakaskeskeisyys, palveluratkaisut, Yksi Etteplan ja suunnittelumenetelmät.   Lue lisää

Kilpailuedut

Liiketoimintamallimme perustuu Johdettuihin palvelumalleihin (Managed Services). Johdetut palvelumallit ovat valmiiksi paketoituja ja tuotteistettuja ratkaisuja, joissa asiakas ostaa tulokset, ei vuokratyöntekijää tai työ- tunteja. Lue lisää

Visio ja arvot

Lue lisää

Strategiset ja taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti strategiset ja taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2016. Kasvua ja kannattavuutta koskevat tavoitteet säilyivät ennallaan. Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Lue lisää

Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen

Lue lisää

Yritysvastuuraportointi

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää