Close
Etteplan Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Suunnittelutyömme nojaa vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin

Etteplanin toimintaan kuuluu luonnollisena osana ympäristövastuun huomioiminen. Noudatamme toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä, ISO 14001 -ympäristöstandardia sekä yhtiön ympäristöpolitiikkaa. Suunnittelutyössämme otamme huomioon aina ratkaisun koko elinkaaren. Etteplan ottaa huomioon ympäristövastuun kaikessa toiminnassaan. Noudatamme yhtiönä kansainvälisiä ja kansallisia ympäristölainsäädäntöjä sekä alueellisia ja paikallisia määräyksiä. Lisäksi kaikkien Etteplanin työntekijöiden on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Ympäristöjohtamisemme perustuu ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimuksiin. Standardin avulla pyrimme kuvaamaan, ymmärtämään ja hallitsemaan ympäristöön liittyviä prosesseja. Ympäristöjohtamisesta vastaavat liiketoimintayksiköiden johtajat sekä johtoryhmätasolla Operational Excellence -toiminnosta vastuussa oleva johtaja. Lue lisää Vuosikertomus 2020 s. 31.

Tavoitteet 2021

Etteplanin ympäristövastuun tavoitteet ja toimintasuunnitelmat asetetaan ISO 14001 -standardiin perustuen. Vuoden 2021 tavoitteet ja tulokset on kuvattu alla olevassa taulukossa


Etteplan-environmental-responsibility_3.jpgYmpäristötietoisuuden lisääminen

Lue lisää Vuosikertomuksessa s.32


Etteplan-environmental-responsibility_2.jpgSähkönkulutuksen vähentäminen toimistoissa -3 % vs. 2020

Lue lisää Vuosikertomuksessa s.34


Etteplan-environmental-responsibility_1.jpgYhtiön leasing-autojen CO2-tason (g/km) vähennys -2 g/km vs. 2020

Lue lisää Vuosikertomuksessa s.34

Suorat ympäristövaikutukset maltillisia 

Asiantuntijaorganisaationa Etteplanin oman toiminnan suorat ympäristövaikutukset – ja siten myös omaan toimintaan liittyvät ympäristöriskit – ovat maltilliset. Etteplanin toimistojen energiankulutuksen ja materiaalien käytön lisäksi ympäristövaikutukset syntyvät pääasiassa matkustamisesta, jota on pystytty vähentämään merkittävästi modernin kokoustekniikan ansiosta. Etteplanin matkustusohjeen mukaan virtuaalisia kokoustyökaluja hyödynnetään aina kun mahdollista. Lento-, auto- ja muun matkustamisen päästöjä ei ole seurattu systemaattisesti. Etteplanin toiminnalla on huomattavia positiivisia ympäristövaikutuksia asiakasprojektien kautta.

Vuonna 2020 ympäristövaikutukset pienenivät entisestään, sillä koronapandemia siirsi etteplanilaiset etätyöhön ja vähensi matkustamista voimakkaasti. Epätavallisen vuoden merkittävimmät ympäristövaikutukset olivatkin liikematkustamisen väheneminen yli 80 prosentilla sekä toimistojen energiankulutuksen vähentyminen noin 25 prosentilla. Etteplanin uudistettu eettinen toimintaohje (Code of Conduct) julkaistiin keväällä 2020.

Etteplan_Vuosikatsaus_2018_FI_s30_kaavio.jpg

Suunnittelemme ympäristötehokkaita ratkaisuja

Suunnittelemme vuosittain satoja ratkaisuja maailman johtaville laite- ja konetoimittajille. Niiden avulla asiakkaillemme syntyy valmistettavuudeltaan, käytettävyydeltään ja kierrätettävyydeltään ekotehokkaita ratkaisuja. Kehitämme ympäristöystävällisiä teknologioita ja cleantech-tuotteita sekä vaikutamme asiakkaiden laitteiden, koneiden ja tuotantolaitosten energiatehokkuuteen. Suunnittelulla vaikutetaan tuotteen koko elinkaareen: raaka-aineista tuotantoon ja tuotteen käytöstä aina tuotteen hävittämiseen tai kierrättämiseen asti. Esimerkiksi Etteplanin teknisen dokumentoinnin ratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja vähentävät painetun materiaalin tarvetta, sillä manuaalit ja ohjekirjat voidaan jakaa huoltohenkilöstölle digitaalisesti.