Close
Etteplan Careers work life balance

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Etteplanilla arvostetaan työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. Toimitusjohtajamme Juha Näkin sanoin: ” Työtä ei voi tehdä hyvin, jos ei tee muuta kuin työtä.” Toimimme näiden sanojen mukaisesti. Mitä mieltä olet, onko tämä tärkeää sinullekin? 

Tuemme työntekijöidemme työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa huolehtimalla järkevästä työkuormasta. Hyvinvointi, uudistuminen ja ammatillinen kehittyminen kulkevat käsi kädessä. Myös työtilojen ergonomia ja työyhteisön sisäinen viestintä ovat meille tärkeitä teemoja. Monissa tilanteissa voimme mahdollistaa etätyöskentelyn ja tuemme aktiivisesti tapoja, jotka auttavat työntekijöitä pitämään työn ja vapaa-ajan tasapainossa. Osaavat, sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat avain Etteplanin kasvuun ja tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Mitä työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino tarkoittaa Etteplanilla? 

Haluamme tukea eri elämäntilanteissa olevia työntekijöitämme. Olemme perheystävällinen työpaikka, ja rohkaisemme työntekijöitämme pitämään kunkin maan paikallisen lainsäädännön mahdollistamat perhevapaat, paikallisten käytäntöjen mukaan. Äitiys- ja isyysvapaat sekä muut perhevapaat ovat luonnollinen osa elämää. Normaaleihin käytäntöihimme kuuluu järjestää työkuviot niin, että aikaa jää myös perheelle.  

 

Joustavat työajat ja -paikat 

Töiden tekeminen joustavasti eri paikoissa ja eri aikoina oli meille tuttua jo ennen vuonna 2020 puhjennutta pandemiaa. Esimerkiksi Suomessa meillä on yli 30 toimistoa eri puolilla maata.  Työskenteleminen eri toimipisteissä ja eri aikataulujen mukaisesti on meille osa arkea.  

Meillä on pääsääntöisesti joustava työaika, vaikka asiakasprojekteissa toimimme toki asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen käytäntöjen mukaan. Osa työtehtävistä edellyttää tiettyjä työvuoroja tai työaikaa. Kuitenkin suurin osa Etteplanin työntekijöistä voi halutessaan sovittaa työaikansa haluamallaan tavalla joustavasti, sovituissa raameissa.  

Useimmiten työntekijöillämme on mahdollisuus tehdä töitä itsellensä sopivimpaan tahtiin. Jotkut haluavat aloittaa päivänsä aikaisin aamulla, ja toiset haluavat kuntoilla ennen töitä ja tulla töihin vasta vähän myöhemmin. Jotkut haluat pitää pidemmän lounastauon ja käydä sen aikana kävelyllä, kun taas toisille sopii paremmin useampi lyhyt tauko päivän mittaan.   

Vuonna 2020 suurin osa Etteplanin työntekijöistä siirtyi ripeästi kokonaan etätöihin. Pidimme ryhmähenkeä yllä useilla yhteisillä tapahtumilla. Esihenkilöt pitivät yhteyttä tiimeihinsä monilla eri tavoin. Samalla tiimien välinen vuorovaikutus siirtyi verkkoon. Muutos toi mukanaan tärkeitä teemoja sisäisiin esihenkilöiden koulutuksiin: etätyöskentelyn johtaminen, luottamuksen syventäminen ja tuen tarjoamisen kaikille pitkienkin välimatkojen päähän. Nämä ovat meille tärkeitä teemoja myös jatkossa.  

 

Mitä käytännön tukea tarjoamme työntekijöillemme? 

Etteplanilla on käytössä paljon erilaisia käytäntöjä, jotka tukevat hyvinvointia sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. 

Tarjoamme työntekijöillemme liikunta- ja kulttuurietuja. Osa eduista on kaikkien saatavilla, kun taas osa vaihtelee maittain paikallisesta lainsäädännöstä ja käytännöstä riippuen. 

Etteplanilaisilla on useita urheilujoukkueita perinteisestä jalkapallosta elektroniseen urheiluun, löydät varmasti omasi. Tarjoamme lisäksi työntekijöille mahdollisuuden osallistua taukojumppiin työkavereiden kanssa. Joskus taukojumpan vetää ammattivalmentaja ja joskus joku työntekijöistä. Etteplan on myös sponsoroinut useita tapahtumia ja turnauksia, joihin työntekijämme ovat osallistuneet.   

Tuemme lukuisia vapaa-ajan aktiviteetteja, jotka edistävät työntekijöidemme taitoja monipuolisesti. Esimerkiksi erilaiset harrastustapaamiset, osaamisalueen meetupit tai henkilökohtaiset projektit voivat edistää työntekijän ammattitaitoa, vaikka eivät ole osa varsinaista työnkuvaa.  

Esihenkilöt saavat Etteplanilla koulutusta, joka antaa heille eväät työntekijöiden tukemiseen. Osa koulutuksista on saatavilla kaikissa maissa, ja osa järjestetään paikallisesti tukemaan johtajuutta, hyvinvointia ja etätyökalujen käyttöä. 

Noudatamme aina paikallisia työmäärää ja työaikaa koskevia lakeja ja säännöksiä. Esihenkilömme on koulutettu seuraamaan tiimiläistensä työkuormaa. On tärkeää ottaa puheeksi, jos jollakulla näyttää olevan liian vähän tai liian paljon töitä. Tärkeää on myös keskustella, jos nykyiset tehtävät eivät motivoi ja tuo sopivasti haastetta. Sisäisen FuturETTE-kyselymme vastausten perusteella työntekijämme ovat sitä mieltä, että esihenkilöt tuntevat tiiminsä ja tarjoavat projekteja, jotka haastavat asiantuntijat hyvällä ja motivoivalla tavalla. Hyvä työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino on meidän kaikkien etu.  

Kehitämme työterveyttä ja -turvallisuutta jatkuvasti. Pyrimme yhdenmukaistamaan prosessimme, työvälineemme ja menetelmämme jotta taataan optimaaliset työskentelyolosuhteet sekä omissa että asiakkaidemme toimipisteissä työskenteleville työntekijöillemme. Työterveydenhuolto on järjestetty eri maissa eri tavoin, mutta aina paikallisen lainsäädännön ja toimintakulttuurin mukaisesti. Vuodesta 2020 lähtien kaikki käynnit terveydenhuoltokäynnit on Suomessa laskettu työajaksi, ellei sopiva aikaa työajan ulkopuolelta ole saatavana.  

 

Etteplan GO! -kampanja tukee tiimihenkeä ja hyvinvointia 

Ihmisillä on kova tarve tavata toisiaan ja pitää yhteyttä, joten olemme kehittäneet uusia mahdollisuuksia ja tapoja sitä varten. Etteplan Go! on liikuntaa edistävä yhteisövetoinen kampanja, joka on ollut todellinen menestys.   

EtteplanGO-challenge.jpg

Vuonna 2020 yhteensä 74 joukkuetta eri maista suorittivat ja kirjasivat 14 866 liikuntakertaa. Osallistujille kertyi keskimäärin 4,3 liikuntakertaa ja 317 minuuttia liikuntaa viikossa kampanjan aikana.  Tämä tekee liikunnasta hauskaa ja motivoi meitä kaikkia liikkumaan. Lisäksi se edistää tiimihenkeä ja yhteenkuuluvuutta töissä!  

 

Ovatko opintosi vielä kesken? 

Tarjoamme opiskelijoille useita erilaisia harjoittelumahdollisuuksia. Käytännöt vaihtelevat maittain, mutta periaatteemme on tukea kaikkia opintojaan vielä suorittavia työntekijöitämme saamaan tutkintonsa valmiiksi.