Close
Hanna Makowska tekninen dokumentointi päällikkö

Hanna Makowska: Perehdytysprosessin tulee kehittyä koko ajan

Uudella työntekijällä on aina paljon opeteltavaa lyhyen ajan sisällä: lukemattomia työkaluja ja prosesseja, uusia kasvoja ja nimiä sekä uusia työtapoja. Miten tiimipäällikkö voi helpottaa sopeutumista uuteen työpaikkaan? Etteplanin Wroclawin-toimipisteessä työskentelevä Hanna Makowska kertoo meille kokemuksistaan.  

Hanna aloitti Etteplanilla vuonna 2013 nuorempana ohjelmistosuunnittelijana, minkä jälkeen osaaminen on karttunut jatkuvasti. Koodattuaan neljä vuotta Hanna halusi muutosta uralleen, joten hän vaihtoi tekniseen dokumentaatioon ja hänen tittelikseen tuli projekti-insinööri. Tällä hetkellä Hanna on tiimipäällikkö, ja hänen tiimissään on yhdeksän teknisen dokumentoinnin ammattilaista.  

”Minuun luotettiin, kun päätin siirtyä ohjelmistokehityksestä projektinhallintaan”, Hanna kertoo. 

”Siinä oli paljon uutta opeteltavaa, mutta työkaverit uskoivat rahkeeni riittävän uuteen haasteeseen. Olen kiitollinen saamastani tuesta ja luottamuksesta.” 

 
Etänä, mutta läsnä 

Oman tiiminsä jäsenille Hanna haluaa aina alusta asti korostaa kolmea periaatetta: osallistuminen, sitoutuminen ja kommunikaatio. Siirtyminen etätöihin on osaltaan tehnyt toisten auttamisesta entistäkin tärkeämpää. On myös tärkeä nähdä työkaverit ihmisinä.  

Perehdytystä Hanna kuvailee jatkuvasti kehittyväksi prosessiksi, jossa on aina parantamisen varaa. Kun uusi työntekijä tulee taloon, muiden on muutaman ensimmäisen viikon aikana pidettävä huolta, ettei tulokas läkähdy, kun uutta opittavaa on niin paljon. ”Perehdyttäjän on herkästi muokattava perehdytyssuunnitelmaa uuden työntekijän taustan ja taitojen mukaisesti. Ensimmäisten päivien aikana minulle on tärkeintä tutustuttaa tulokas tiimiinsä, Etteplaniin ja tärkeimpiin työkaluihin”, Hanna selventää. 

Hanna pyrkii ottamaan monia tiimissä jo työskennelleitä mukaan uuden tiimiläisen perehdytykseen. Lisäksi Hannan tiimin uusille tulokkaille nimetään ensimmäisten viikkojen ajaksi oma mentori, joka tukee ja avustaa.  

 

Kasvu edellyttää muuttumishalua 

Hannan tiimin tavoitteena on jatkaa kasvua. Yksi pandemian hyvistä puolista on se, että nyt voidaan palkata uusia kykyjä myös muista Puolan kaupungeista, sillä kaikki tekevät töitä etänä kotipaikkakunnasta riippumatta. Tekniseen dokumentointiin voi päätyä monen eri polun kautta, kuten Hannan omakin urakehitys osoittaa. Vahvassa ja monipuolisessa tiimissä on erilaisia taitoja liittyen esimerkiksi kuvittamiseen, animointiin, käyttöliittymäsuunnitteluun, 3D-suunnitteluun ja kirjoittamiseen.  

Hanna kertoo seuraavansa mielenkiinnolla. miten tiimi kehittyy ajan myötä. Hän haluaa aktiivisesti olla mukana kehittämässä kasvavan tiimin uusia yhteydenpitokeinoja. Tiimipäällikkönä Hanna pitää tärkeimpinä tehtävinään poistaa esteitä ja edistää tiimin sisäistä yhteistyötä. Halua uuden oppimiseen ja muuttumiseen tarvitaan aina.