Close
Etteplan Careers work life balance

Balans tussen werk en vrije tijd

Zorgen voor een goede balans tussen werk en vrije tijd is van grote waarde bij Etteplan. Zoals onze CEO Juha Näkki zegt: "Je kan niet goed werken als werken het enige is wat je doet." Wij geloven hierin. Is dat voor jou ook belangrijk?

Wij verzekeren een goede balans tussen werk en vrije tijd door voor een redelijke werkbelasting voor onze werknemers te zorgen. Welzijn, herstel en ontwikkeling gaan hand in hand. Ook zijn een ergonomisch verantwoorde werkplek en interne communicatie die het opbouwen van een gemeenschap op de werkplek ondersteunt belangrijk voor ons. Wij staan in veel situaties positief tegenover werken op afstand en bieden actieve ondersteuning bij manieren van werken die het vinden van een goede balans tussen werk en vrije tijd gemakkelijker maken. Dankzij zeer kundige en toegewijde werknemers met een hoog welzijnsniveau kan Etteplan groeien en de gemeenschappelijke doelen behalen.

 

Wat bedoelen we bij Etteplan met een goede balans tussen werk en vrije tijd?

We willen onze werknemers in verschillende levenssituaties ondersteunen. Wij zijn een familievriendelijke werkplek en we moedigen onze werknemers aan om volgens de lokale gewoontes vrije dagen op te nemen. Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof vormen een natuurlijk onderdeel van het leven. Voor ons is het normaal om ons werk zodanig te organiseren, dat mensen ook tijd voor hun familie hebben.

 

Flexibiliteit in waar en wanneer je werkt

Wij waren al voor het begin van de pandemie in 2020 bekend met flexibel werken op verschillende locaties en flexibele werkuren. Zo hebben we bijvoorbeeld in Finland meer dan 30 kantoren door het hele land. Het hoort bij het dagelijkse werk dat mensen op verschillende locaties en volgens verschillende roosters werken.

We hebben ook flexibele werkuren. Natuurlijk moeten we als we voor klanten werken ook hun richtlijnen volgen. Bij sommige klussen liggen de werkuren vast in een planning, maar de meeste mensen die bij Etteplan werken, hebben het voordeel dat ze hun werkuren binnen bepaalde uren kunnen aanpassen.

In veel gevallen is het mogelijk het dagelijkse werk in te richten op een manier die het beste bij je past. Sommige mensen vinden het prettig om de dag vroeg te beginnen, terwijl sommigen graag 's morgens sporten en wat later op het werk komen. Sommige mensen hebben een wat langere lunchpauze met een wandelingetje in het park nodig, terwijl anderen liever meerdere korte pauzes over de dag verspreid houden.

In 2020 schakelden de meeste werknemers van Etteplan over op werken op afstand. Wij organiseerden verschillende sociale activiteiten en supervisors onderhielden actief contact met hun mensen via digitale kanalen. Tegelijkertijd vond online interactie tussen teams plaats. Dit leidde tot belangrijke thema's voor trainingen, bijvoorbeeld het inrichten van werken op afstand, vertrouwen opbouwen en iedereen over lange fysieke afstanden ondersteunen. Dit blijven ook in de toekomst belangrijke onderwerpen.

 

Hoe ondersteunen we onze werknemers in de praktijk?

Bij Etteplan hebben we uiteenlopende werkwijzen ter ondersteuning van het welzijn en de goede balans tussen werk en vrije tijd.

Wij ondersteunen onze werknemers met sport en culturele extraatjes. Sommige hiervan zijn wereldwijd en sommige verschillen per land volgens de lokale wetgeving en gewoonten.

Wij "Etteplanners” hebben veel verschillende sportteams, variërend van voetbal tot elektronische sporten. We hebben de mogelijkheid om tijdens de pauzes op afstand met collega's te sporten. Soms wordt de sport begeleid door een professionele coach en soms door een collega. Etteplan heeft ook veel evenementen en toernooien waaraan onze werknemers meedoen gesponsord.

Wij ondersteunen veel activiteiten waarbij onze werknemers in hun vrije tijd hun vaardigheden ontwikkelen. Dit kunnen bijeenkomsten, trainingen of persoonlijke projecten zijn die geen onderdeel van het werk uitmaken, maar waarbij wel vaardigheden worden ontwikkelt en vakkundigheid wordt versterkt.

Bij Etteplan trainen we onze supervisors, zodat ze de kennis en hulpmiddelen hebben om onze werknemers te ondersteunen. Sommige trainingen zijn wereldwijd en sommige worden lokaal georganiseerd ter ondersteuning van leiderschap, welzijn en het gebruik van hulpmiddelen op afstand.

Wij voldoen aan de lokale voorschriften met betrekking tot werkbelasting en aantal werkuren. Supervisors worden getraind om alert te zijn en de werkbelasting met de werknemers te bespreken, bijvoorbeeld of deze te veel of niet genoeg is of dat deze de motivatie ondermijnt. Volgens ons interne FuturETTE-onderzoek hebben onze werknemers het gevoel dat de supervisors hun teams kennen en ook kunnen helpen door het aanbieden van projecten die de specialist op een goede en motiverende manier uitdagen. Een goede balans tussen werkuren en vrije tijd is goed voor ons allemaal.

Wij zijn constant bezig met het ontwikkelen van gezondheid en veiligheid op het werk. Wij streven naar afstemming van onze processen, hulpmiddelen en methoden om optimale werkomstandigheden te verzekeren voor de werknemers van Etteplan die op onze kantoren en bij de bedrijven van onze klanten werken. Onze arbeidsgezondheidszorg is in de diverse landen waar wij operationeel zijn op verschillende manieren georganiseerd, maar altijd in overeenstemming met de lokale wetgeving en bedrijfscultuur. Vanaf 2020 tellen alle afspraken met de arbeidsgezondheidszorg als werkuren, tenzij een geschikt tijdstip buiten kantooruren beschikbaar is. 

 

EtteplanGO! uitdaging bevordert de teamgeest en het welzijn

Mensen hebben een grote behoefte om bij elkaar te komen en hiervoor hebben we nieuwe gelegenheden bedacht. EtteplanGO! is een gemeenschapsgerichte campagne die fysieke activiteit stimuleert. Dit was een groot succes

EtteplanGO-challenge.jpg

In 2020 namen in totaal 74 wereldwijde teams deel en werden 14.866 trainingsactiviteiten geregistreerd. Tijdens de proef deden de deelnemers gemiddeld 4,3 activiteiten gedurende 317 minuten per week.

Het is echt leuk en motiveert ons allemaal om actief te zijn. Het bevordert ook de teamgeest, het gevoel van erbij te horen en de saamhorigheid op het werk!

 

Studeer je nog?

Voor studenten bieden wij verschillende mogelijkheden voor stages. De werkwijzen kunnen per land verschillen, maar we moedigen in ieder geval onze studerende werknemers aan hun diploma te halen.