Close
Etteplan Carrière - Multidisciplinaire teams

Multidisciplinaire & multiculturele teams

Onze werkomgeving is zeer internationaal. We hebben ongeveer 4.000 collega's in acht landen over de hele wereld. We werken vaak in virtuele teams met deskundige specialisten vanuit verschillende locaties en we zien dit als een groot voordeel.

Aan wat voor soort projecten en met welke klanten je ook werkt, je krijgt de gelegenheid om deel van multidisciplinaire teams uit te maken. Je krijgt ondersteuning van jouw eigen team binnen jouw vakgebied of in sommige gevallen op basis van locatie. In de praktijk zal je echter in je dagelijkse werk doorgaans met mensen uit verschillende servicegebieden en locaties werken. Je krijgt herhaaldelijk de gelegenheid om je gezichtsveld te verbreden en ook om ervaring op te doen en via anderen kennis te vergaren. Wij floreren door te werken met interdisciplinaire teams en we zijn ervan overtuigd dat onze heterogeniteit het grote verschil maakt.

Bij Etteplan produceren we end-to-end-oplossingen vanuit het oogpunt van de klant en de gebruiker. Etteplan is gespecialiseerd in software en geïntegreerde oplossingen, industriële apparatuur en technische oplossingen voor fabrieken, alsook in technische documentatie. We kunnen klanten op alle terreinen uitgebreide kennis bieden.

In de praktijk betekent dit dat één project vele gebieden kan omvatten, variërend van het ontwikkelen van diensten tot integratie van automatisering, van additive manufacturing (AM) tot cyberbeveiliging in cloud-oplossingen. Bovendien kunnen we ook het onderhoud en de technische ondersteuning met betrekking tot de oplossing verzorgen.

We werken met een open instelling en we zijn op zoek naar nieuwe ideeën en methoden en experimenteren hiermee. Onze ervaring en kennis stellen ons in staat onze klanten te helpen bij het oplossen van complexe problemen.

Diversiteit als sleutel tot succes. Etteplan spant zich in om werknemers gelijk te behandelen en niet te discrimineren volgens zijn gelijkheids- en diversiteitsplan en managementprincipes. Diversiteit is één van de belangrijkste succesfactoren van Etteplan. We bevorderen dit door onze mensen aan te moedigen verder te kijken dan de landsgrenzen, onder andere bij het werven van mensen. Eén van onze doelen is ook het verhogen van het aantal vrouwen in het personeelsbestand van Etteplan ten opzichte van de huidige 20% (in 2020).

Engels als onze voertaal. Afhankelijk van locatie en situatie kan bij sommige klanten en binnen bepaalde projecten tijdens dagelijkse ontmoetingen de lokale taal worden gebruikt. Dit is uiteraard uitsluitend het geval als iedereen dezelfde taal spreekt. Wij vinden het van essentieel belang dat iedereen aan de discussies kan deelnemen en de communicatie begrijpt.  

Een wereldwijd bedrijf maakt wereldwijde mobiliteit mogelijk. Als je plannen hebt om naar een andere stad of een ander land te verhuizen, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat je ook een andere baan moet zoeken. We hebben vele carrièremogelijkheden op verschillende locaties binnen ons bedrijf. Werken waar je ook bent of een internationale carrière in één van onze meer dan 75 kantoren over de hele wereld. Als je besluit om naar een nieuw land te verhuizen, zullen we je alle mogelijke ondersteuning bieden.

Alles draait om mensenom ons allemaal. Wij brengen onze ervaring, vaardigheden en kennis mee in ons werk. We werken met passie en zetten ons in om resultaten te behalen die er echt toe doen. We geloven in samenwerking, constante ontwikkeling en vernieuwend, multidisciplinair denken. Hierdoor kunnen wij ons als professionals ontwikkelen en voorop lopen bij de ontwikkeling van onze bedrijfstak.

In het najaar van 2020 hebben we het FuturETTE personeelsonderzoek onder onze werknemers uitgevoerd. De resultaten waren uitstekend en we zijn hier uitermate trots op. De resultaten zijn ook van jaar tot jaar verbeterd. Onze sterke punten die in het onderzoek naar voren kwamen, waren de visie op onderlinge ondersteuning van collega's, het stimuleren van open communicatie in de werkomgeving alsook gelijke en eerlijke behandeling van mensen.