Close
Etteplan AMOtool

Etteplan AMOTool – Bereken uw productiekosten voor 3D-printen

Etteplan AMOTool is een cloud-based applicatie voor het berekenen van de productiekosten voor 3D-printen, ofwel Additive Manufacturing. De applicatie verschaft u niet alleen waardevolle informatie en gegevens voor uw productontwikkelingsproces en inkoop, maar ook voor de gehele levenscyclus van het product: van het bouwen van een prototype tot productie en uitfaseren.

Belangrijkste voordelen
Vrijgeven van beschermde informatie is niet nodig
U weet de kosten nog voor het project start
Verlaagt vroegtijdig de risico's van een project
U weet snel of uw product geschikt is voor 3D-printen
Gratis

Hoe kan Etteplan AMOTool in verschillende fasen van de levenscyclus van het product worden toegepast?

Tijdens de ontwikkelingsfase

De voordelen van Additive Manufacturing worden optimaal benut als het product vanaf het allereerste begin voor Additive Manufacturing wordt ontworpen. Met AMOTool kunt u de productiekosten van uw product of component beoordelen als dit voorafgaande aan de start van het ontwerpproces 3D wordt geprint. Hierdoor kunt u al vroeg in de ontwikkeling een sterke businesscase voor uw project opbouwen.

Image%201_landing%20page2_1.jpg
AMOTool helpt u bij het schatten van de kostenstructuur en de kosten van uw producten als deze 3D worden geprint.

 

Het is echter zinvol om 3D-printen ook te proberen in gevallen waarbij traditionele fabricagetechnologieën worden ingezet. Bijvoorbeeld, de eerste prototypes en de 0-serie kunnen 3D worden geprint om de doorlooptijd voor de ontwikkeling te verkorten, de kosten van ontwerpversies te verlagen en de noodzaak tot aanpassing van de productiegereedschappen, bijvoorbeeld de gietmal, te verminderen. Met AMOTool kunt u de kosten van het prototype en de 0-serie voor budgettering schatten en deze informatie tijdens het inkoopproces toepassen.

 

 

Tijdens de productie

Tijdens de productiefase kunnen problemen ontstaan in de leveringsketen voor componenten. In deze situaties kan Additive Manufacturing de oplossing bieden voor snelle productie van de ontbrekende onderdelen. Voordat u een bestelling bij een alternatieve leverancier plaatst, kunt u met behulp van AMOTool een ruwe schatting van de kosten maken.

 

Tijdens het uitfaseren

Tijdens en na de uitfaseerfase is opslag van de productiegereedschappen die bij het produceren volgens traditionele technologieën nodig zijn zelden zinvol. De kosten voor opslag van productiegereedschappen zoals gietmallen zijn vaak hoog en de inzet hiervan voor productie brengt hoge kosten met zich mee, in het bijzonder bij een kleinere partij. Met AMOTool kunt u de productiekosten voorafgaande aan het 3D-printen van een component schatten. Dankzij kortere doorlooptijden en lagere magazijnkosten kan 3D-printen uw totale servicekosten aanzienlijk verlagen.

Image%202_landing%20page2_1.jpg
De kostenmatrix helpt u te bepalen welke wijzigingen in uw product moeten worden aangebracht om 3D-printen mogelijk te maken. In dit geval is 3D-printen zinvol als u het gewicht met 20 procent of de hoogte met 40 procent kunt verlagen.

Etteplan AMOTool is risicoloos

In tegenstelling tot veel andere tools is AMOTool risicoloos, omdat uploaden van uw onder intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie, bijvoorbeeld 3D-modellen, naar de cloud niet nodig is. Het enige wat u nodig heeft is het voorlopige idee over hoe het product eruit moet gaan zien, inclusief de hoogte en het volume.

Met AMOTool kunt u eerst een ruwe berekening maken en vervolgens een goed onderbouwd voorstel voor toepassing van AM in uw case opstellen of het idee gewoon meteen laten varen.

Lees meer over de voordelen van Etteplan AMOTool

 

Etteplan AMOTool is niet alleen voor technici, maar ook voor managers en inkoopmedewerkers

AMOTool is geschikt voor managers en technici voor het nemen van een goed onderbouwd besluit over productontwikkeling en voor het verkrijgen van inzicht in de vraag of Additive Manufacturing een haalbare optie voor de productie is. Met betrekking tot inkoop helpt AMOTool bij het vergelijken van de offertes van verschillende servicebureaus.
 

Scenario 1: Managers en technici kunnen voor aanvang van een ontwikkelingsproject samen een businesscase opzetten (AM NPD)

Het is mogelijk een ruwe schatting te maken van de grootte van het component en mogelijke eigenschappen die de productiekosten eventueel kunnen beïnvloeden. Aan de hand van deze schatting kan AMOTool de productiekosten voor het 3D-geprinte onderdeel berekenen. Op basis van deze berekening kan een manager de mogelijke voordelen, de benodigde investering en alternatieve productiekosten voor het product inschatten. Dit leidt uiteindelijk tot een goed onderbouwde berekening van de businesscase, die weer kan worden gebruikt bij de verdediging van het budget voor het productontwikkelingsproject.
 

Scenario 2: Technici kunnen tijdens de uitvoering van een traditioneel ontwerpproject controleren of een component geschikt is voor AM

Werktuigbouwkundigen die zijn geïnteresseerd in Additive Manufacturing maar geen kennis hebben op het gebied van oorspronkelijke ontwerpen met AM kunnen ook snel controleren of het product waarmee zij werken geschikt zou kunnen zijn voor Additive Manufacturing.
 

Scenario 3: Technici kunnen ontwerpoplossingen verdedigen (gewicht, hoogte, inbedding, enz.)

AMOTool biedt de mogelijkheid voor het testen van verschillende ontwerpoplossingen, zodat zichtbaar wordt hoe het ontwerp de productiekosten beïnvloedt. Zo krijgt u inzicht in het financiële effect van het ontwerp en kunt u goed onderbouwde beslissingen nemen.
 

Scenario 4: Inkoop kan prijzen van AM en traditionele fabricage (voor reserveonderdelen) vergelijken 

Inkoopmedewerkers en onderhoudstechnici weten exact hoeveel een met traditionele technologieën geproduceerd onderdeel zou moeten kosten.

Soms is er sprake van bijzonder complexe en dure componenten die de productiekosten sterk beïnvloeden. Door gebruik te maken van AMOTool kunt u eenvoudig controleren of Additive Manufacturing de productiekosten zou kunnen verlagen. Als u weet dat 3D-printen in zakelijk opzicht zinvol is, kunt u beginnen met het opbouwen van een netwerk voor AM-leveranciers.

Voor reserveonderdelen ligt het net even anders. Doorgaans is de doorlooptijd de belangrijkste factor, maar de prijs telt ook mee. Met behulp van AMOTool kunnen onderhoudsmedewerkers de kosten van 3D-printen vergelijken met, bijvoorbeeld, de kosten voor gieten. Op basis van deze vergelijking kan eenvoudig worden besloten of het zinvol is een iets hogere prijs te betalen voor een kortere doorlooptijd met 3D-printen.
 

Scenario 5: Inkoopmedewerkers kunnen op een betrouwbare manier offertes van verschillende servicebureaus vergelijken

Als 3D-printen eenmaal gangbaar is geworden binnen uw bedrijf, zal de behoefte aan 3D-geprinte componenten toenemen. Gezien de aard van 3D-printen is toepassing van traditionele prijsbepalingspricipes niet mogelijk. Met AMOTool kunt u altijd zien of de offerte die u van een servicebureau heeft ontvangen binnen de juiste marges valt.

 

Leo Adank

Leo Adank

Manager, Service Solutions Technical Documentation Solutions
+31 6 5372 6555
Stuur e-mail

Heeft u een vraag of wens? Contact Leo Adank:

Na het versturen van dit formulier, zal een van onze collega’s telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Wanneer u het formulier verzendt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Etteplan AMOTool – Bereken uw productiekosten voor 3D-printen - More from Etteplan