Close
Etteplan diensten voor projectmanagement

Projectmanagement

Etteplans deskundigheid op het gebied van projectmanagement voldoet aan de strengste eisen voor kwaliteit en efficiëntie. Met onze bewezen projectmanagementmethoden zorgen we ervoor dat er aan de afgesproken planningen en budgetten wordt voldaan en dat de risico's van het project onder controle zijn. De stuurgroep, die door de klant en Etteplan wordt opgezet, volgt de vooruitgang van het project op, op basis van het projectverslag van de projectmanager en gezamenlijk overeengekomen maatregelen.

Belangrijkste voordelen
Planning en budgetbeheer
Kwaliteit en overeenstemming met eisen
Transparante en efficiënte projectcommunicatie
Snelle resultaten dankzij flexibele methoden
Actief veranderingsmanagement

Transparantie en samenwerking als belangrijkste succesfactoren

Projectplanning en -uitvoering is een van de belangrijkste competenties van Etteplan. Het uiteindelijke doel van projectplanning en -uitvoering is om opdrachten van klanten te beheren en leveren op basis van overeengekomen scope, planning en budget.

De belangrijkste succesfactoren en eigenschappen van de projectmanagementdienst van Etteplan:

  • We zorgen voor een goede en transparante samenwerking met de klant. Een goed georganiseerde stuurgroep zorgt voor goede communicatie en een transparant besluitvormingsproces. De stuurgroep is verantwoordelijk voor alle beslissingen binnen het project op het gebied van de scope, het budget en de planning. Het stuurgroepmodel verzekert dat de klant volledige transparantie krijgt en invloed heeft op de vooruitgang van het project.
  • We bepalen samen met de klant de baseline van het project. Er wordt een baseline vastgesteld, hoe eenvoudig of complex het project ook is. Om ervoor te zorgen dat de focus van de scope juist is, kan Etteplan een voorstudie uitvoeren. Dat is een kleine haalbaarheidsstudie of een behoefteanalyse. Een voorstudie kan gebruikt worden om projectrisico's te beperken en de besluitvorming voor de effectieve uitvoering van het project voor te bereiden. Een typische output van zo'n opdracht zou een verslag, een technische specificatie en/of een voorstel voor het projectplan zijn.
  • We gebruiken veranderingsmanagement- en communicatieprocedures om ervoor te zorgen dat de baseline steeds wordt gevolgd en onder controle wordt gehouden. Etteplan heeft een gedetailleerd kader voor acceptatiecriteria, die worden onderverdeeld in activiteiten volgens de fasen van de projectuitvoering.

 

Efficiënte projectmodellen om snelle resultaten en kwaliteit te garanderen

Het projectmanagementmodel van Etteplan kan op verschillende soorten projecten worden toegepast. Om de besluitvorming en projectkwaliteit en -vooruitgang te bevorderen, gebruikt Etteplan projectpoorten. Dat zijn controlepunten voor de stuurgroep en het projectmanagement.

Een van de belangrijkste succesfactoren in een project is het vaststellen van de benodigde functies en verantwoordelijkheden. Etteplans taak binnen projectmanagement is om teamwerk en motivatie te stimuleren om de doelstellingen van het project te behalen. De deskundigen van Etteplan zijn grondig opgeleid in projectmanagement en lead engineeringsmethodologieën om gangbare praktijken en efficiëntie te verzekeren.

Etteplan beschikt over alle benodigde systemen en hulpmiddelen zoals engineering, communicatie, verslaglegging en documentbeheer en zorgt bovendien voor de IT-integratie in de IT-infrastructuur van de klant.

Frank Zwegers

Frank Zwegers

Senior Business Consultant
+31 40 267 7677
Stuur e-mail

Heeft u een vraag of wens? Contact Frank Zwegers:

Na het versturen van dit formulier, zal een van onze collega’s telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Wanneer u het formulier verzendt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.