Close
Leren

Leren

Alle organisaties hebben continu behoefte aan leren en groei om zich te kunnen ontwikkelen, zich te versterken en te groeien. Of om gewoon bij te blijven.

Etteplan maximaliseert het gebruik van ervaring en gevarieerde competenties, waarbij continu leren voor iedereen toegankelijk en relevant wordt en tegelijkertijd de toekomst van het menselijke kapitaal van organisaties zeker wordt gesteld.

Belangrijkste voordelen
Gericht op ontwikkeling en verandering
Meetbare ontwikkeling en waarde
Hergebruik van bestaande kennis
Processen en systemen op maat
Toekomstgericht

Etteplan team of learning 

Etteplan is gedurende de gehele levenscyclus van organisaties van klanten actief. Leren leidt tot verandering die moet worden ondersteund met structuur, waarbij wordt samengewerkt om het juiste leerpad te bepalen.

Leerpyramide

Om diensten op maat te kunnen bieden, passen wij ons aan verschillende doelgroepen aan door middel van voorstudies, leerpaden, verankering en productie van leerstof. Wij helpen bij het veranderen van gedrag en standpunten of versterken de kennis binnen de doelgroep. Bij Etteplan ondersteunen we u tijdens het gehele proces, van idee tot eindstreep.

Wij maken leermiddelen voor de leerbehoeften van bedrijven.  

 • e-Learning
 • Materialen voor in de klas 
 • Video's 
 • Podcasts 
 • Workshops 
 • Grafische registratie 
 • Virtual Reality 
 • 360-omgeving 

Wij helpen u bij het ontwikkelen van een Leerpad op maat

 • Learning paths 
 • Leerontwerpen 
 • Gamificatie 

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een Leercultuur

 • Leerontwerpen
 • Leerstrategie 

Wij helpen u om een Lerende organisatie te worden

 • Facilitering
 • Leerstrategie 
 • Veranderingsmanagement  

Wij werken met twee belangrijke modellen: Voor-Tijdens-Na en Weten-Denken en Voelen-Handelen

Het model Voor-Tijdens-Na 

Een systematische verschuiving, een nieuw product, een nieuwe markt of nieuwe competentie of om een nieuwe richting te zoeken.  Etteplan is ongeacht uw wensen uw eindpunt voor hulp bij het behalen van uw leerdoelen.

Voor

Voordat u veranderingen gaat doorvoeren, moet u weten waar u naartoe wilt. Hoe moet een succesvol proces er uiteindelijk uitzien? Dit om manieren te vinden om de ontwikkeling te meten en te sturen. Voordat veranderingen worden doorgevoerd, moeten alle deelnemers zodanig worden geactiveerd, dat iedereen op hetzelfde spoor blijft.

Tijdens

Tijdens de verandering moeten deelnemers enthousiast zijn. De organisatie is aan het veranderen en alle deelnemers moeten zich betrokken voelen. Informatie moet worden gedeeld en voor iedereen toegankelijk zijn.

Na

Na de verandering het proces gaande houden. Nieuw verworven informatie wordt gemakkelijk vergeten en herhaling is dus belangrijk.  Resultaten moeten worden gemeten, geanalyseerd en met de gestelde doelen worden vergeleken. Alle deelnemers moeten de mogelijkheid krijgen om hun nieuw ontwikkelde vaardigheden te herhalen, toe te passen en te versterken.  

Het model Weten-Denken en Voelen-Handelen 

Verandering binnen een organisatie vindt plaats door middel van gedeelde kennis, betrokkenheid en deelname. Ons andere belangrijke model – Weten-Denken en Voelen-Handelen – helpt organisaties inzicht te krijgen in wat zij nodig hebben om de verandering waaraan zij behoefte hebben te meten en tot stand te brengen: 

Weten - Wij geven antwoorden in de vorm van duidelijke, meetbare doelen

Denken en voelen - Wij bieden uitgebreid inzicht in de benodigde veranderingen en een gestructureerd uitvoeringsplan

Handelen - Wij bieden het vereiste investeringsniveau. Wij leveren het effect en de waarde die de verandering oplevert

Etteplan geeft antwoorden in de vorm van duidelijke, meetbare doelen en uitgebreid inzicht in de benodigde veranderingen en een gestructureerd uitvoeringsplan. Daarnaast leveren wij het vereiste investeringsniveau en het effect en de waarde die de verandering oplevert.  

JdR

Jos de Ruyter

Head of Operations Technical Communication Solutions
+31 40 267 7677
Stuur e-mail

Heeft u een vraag of wens? Contact Jos de Ruyter:

Na het versturen van dit formulier, zal een van onze collega’s telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Wanneer u het formulier verzendt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.