Close

Leiderschapsprofiel: Esa Mäkelä

In de serie Leiderschapsprofielen willen we onze leiders die volgens onze waarden leven en leiding geven door een voorbeeld te stellen ter bevordering van een cultuur gericht op groei en innovatie in het zonnetje zetten.

Onze eerste deelnemer is Esa Mäkelä, Vice President Cloud and Applications.

Leiderschap  Leadership%20profile%20Etteplan%20Esa%20M%C3%A4kel%C3%A4%20_1.jpg

Hoe zou jij jezelf als leider beschrijven? 

We werken in een op mensen gericht bedrijf: alles begint bij de mensen. Hierin is teamgeest en een psychologisch veilige werkomgeving belangrijk. Esa probeert toegankelijk, gemakkelijk bereikbaar te zijn - dit is vooral belangrijk omdat dit ruimte voor dialoog creëert, waarin kwesties naar voren kunnen worden gebracht en besproken voordat zij problemen worden. Samenwerking is een ander cruciaal punt; een team bestaat uit meerdere personen.

“Ik houd ervan om andere te helpen succesvol te zijn”, verklaart Esa en legt uit dat zijn succes ontstaat als zijn team met plezier werkt en het goed doet: “Alles begint bij de mensen; het team vormt de basis. Ik ben gelukkig als zij succesvol zijn.” 
 

Hoe ondersteunt Etteplan leiderschap en groei?  

Esa werkt sinds 2018 bij Etteplan en in deze periode heeft hij geleerd dat het bedrijf een sterk ondersteuningsnetwerk heeft dat indien nodig altijd klaar staat om te helpen.

“We hebben alle ondersteuning die we nodig hebben om als team, als bedrijf (wereldwijd) en ook als persoon te groeien.” De ondersteunende functies zoals training en communicatie zijn vooral belangrijk geweest tijdens deze perioden van COVID en op afstand werken. “Ik heb deelgenomen aan het door Etteplan aangeboden E-Lead of leiderschap op afstand programma, waarin wij geweldige hulpmiddelen kregen die we op afstand kunnen inzetten." Esa erkent ook de invloed die leren in een multiculturele omgeving heeft gehad op zijn ontwikkeling als leider.

Werken met verschillende types mensen en teams in verschillende steden en landen kan onder alle omstandigheden een uitdaging zijn, laat staan tijdens een wereldwijde pandemie. Leiderschap, communicatie en hulpmiddelen helpen Esa bij het ondersteunen van zijn team. “Communicatie binnen zo'n groot bedrijf is cruciaal - we moeten met de mensen in de verschillende delen van de organisatie in contact blijven. Deze discussies zijn uiterst belangrijk.”
  

Cultuur  

Hoe zou jij de cultuur binnen Etteplan beschrijven? 

Esa beschrijft de bedrijfscultuur met de volgende uitleg: “Hiërarchie is niet aanwezig in het dagelijkse leven en de organisatie voelt heel open. Het is psychologisch veilig om als leider of werknemer te werken. Leiders en werknemers kunnen in het volste vertrouwen kwesties naar voren brengen en dat wordt ook van ze verwacht. Zo doen we dat hier.” Het was belangrijk voor Esa om te vertellen dat hoewel Etteplan een lange geschiedenis heeft, sommige delen van het bedrijf nog jong zijn en dat het bedrijf op alle gebieden blijft leren en groeien. Hij beschrijft verder hoe we geweldige mogelijkheden krijgen om invloed uit te oefenen op de richting die het bedrijf op gaat. “Iedereen wordt gehoord.

Naar MIJN woorden is geluisterd; we ontwikkelen samen, het bedrijf en wijzelf.” Ondersteuning en alle hulpmiddelen die nodig zijn voor succes worden aangeboden. Het is aan iedere persoon en leider om te bepalen welke hulpmiddelen worden ingezet. “Je kan jezelf zijn”, besluit Esa en hiermee herhaalt hij zijn overtuiging dat zijn mensen zich comfortabel moeten voelen bij het delen van ideeën en ervaringen – op deze manier kunnen teamgenoten elkaar helpen.
 

Hoe kan jij volgens jou invloed uitoefenen op de bedrijfscultuur? 

“Ik denk dat ik en mijn team samen invloed hebben gehad! Ik geloof, bijvoorbeeld, dat we mensen zodanig moeten laten participeren, dat ze zich betrokken gaan voelen.” Esa zet zich sterk in voor het welzijn van zijn werknemers en collega's en een belangrijk onderdeel hiervan is zorgen dat zij zich comfortabel voelen. Zijn manier van leiding geven door het goede voorbeeld te geven, stelde zijn team in staat een cultuur van luisteren en meedoen te creëren en hierdoor een hoog niveau van betrokkenheid te bereiken.

"Ik ben ervan overtuigd dat we mensen moeten laten participeren. Ik heb het gevoel dat ik door het goede voorbeeld te geven elementen aan de cultuur van Etteplan heb kunnen toevoegen vanuit een modern softwarebedrijf.”
 

Waarden  

Onze waarden zijn klantgerichtheid, aantrekkelijkheid en proactiviteit. Wat betekenen deze waarden voor jou? 

“Klantgerichtheid betekent voor mij dat we naar onze klanten moeten luisteren en tijdens hun digitale reis als gids moeten dienen. We moeten hun bedrijf en de problemen waarmee zij worden geconfronteerd begrijpen. We hebben kennis van digitalisering en technologie, dus is het onze taak onze klanten te helpen bij het zoeken naar hun weg binnen deze gebieden.”

Vanuit een andere hoek gezien, beschouwt Esa zijn werknemers als 'klanten' en erkent hij het belang van een luisterend oor bieden en op de werknemers gericht zijn.

“Onze werknemers zorgen voor de magie”

Aantrekkelijk zijn betekent dat we werknemers de beste werkplek en optimale mogelijkheden om in hun loopbaan te groeien moeten bieden. Voor klanten betekent dit het aanreiken van de best beschikbare hulpmiddelen en methoden om de digitalisering van hun bedrijven te ontwikkelen.

“Zoals ik al eerder zei, kan je dit van twee kanten benaderen. We moeten als gids optreden en proactief zijn betekent dat we klanten en onszelf moeten ontwikkelen en uitdagen.”
 

Hoe wordt in de praktijk tegen de waarden aangekeken? 

"Waarden spelen een zeer significante rol in mijn leiderschap. Waarden dienen vooral als leidraad bij het nemen van besluiten in situaties waarin het moeilijk is op basis van feiten en cijfers beslissingen te nemen.”

 – het is niet altijd een kwestie van berekeningen maken. In situaties waarin het nemen van besluiten moeilijk wordt, wendt Esa zich tot de waarden.

 Esa’s persoonlijke interpretatie is dat iedere waarde twee kanten heeft, voor de klant en voor de werknemer. Dit betekent dat hij als leider klantgerichtheid, aantrekkelijkheid en proactiviteit in iedere situatie moet toepassen.  
 

Wildcard: Als je één advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn? 

Probeer de natuurlijke gaven van mensen te vinden, het talent van wat mensen van nature graag doen. Als we deze natuurlijke gaven van iedere persoon kunnen gebruiken en benutten en zorgen dat mensen zich comfortabel voelen, dan zal dit tot succes van een team leiden.

Meer artikelen die u misschien interesseren