Close

Leiderschapsprofiel: Hanna Makowska

In de serie Leiderschapsprofielen willen we onze leiders die volgens onze waarden leven en leiding geven door een voorbeeld te stellen ter bevordering van een cultuur gericht op groei en innovatie in het zonnetje zetten.

Onze volgende deelnemer is Hanna Makowska, Area Manager in Wrocław, Poland. 

Hanna Makowska

Leiderschap

Hoe zou jij jezelf als leider beschrijven?

Als leidinggevenden ben ik gericht op de mensen in mijn team. Ik ondersteun ze, reageer op hun behoeften en maak de weg vrij voor hun ontwikkeling door verschillende projecten te verwerven. Als vertegenwoordiger van het team overleg ik met opdrachtgevers over het uitvoeren van nieuwe taken die bijdragen aan de groei van personen maar ook van het team als geheel.

Hoe ondersteunt Etteplan leiderschap en groei?

Ik moet zeggen dat Etteplan mij vanaf het allereerste begin ongelofelijk heeft gesteund. In 2018 werd ik manager van het team Technische Communicatie en dit was mijn eerste stap op de weg van het leiderschap. Ik genoot veel vrijheid, maar dit had wel twee kanten. Ik kon volgens mijn eigen voorwaarden werken, maar ik kreeg ook de kans om fouten te maken, wat mij hielp om ervaring op te bouwen. Geen gemakkelijke weg, maar zeer leerzaam. Natuurlijk rapporteerde ik aan mijn leidinggevenden, maar ik kreeg groen licht om te handelen. Zij boden mij ondersteuning gedurende mijn hele periode als manager. De twee interne trainingen die ik volgde, Ette Coach en E-lead, waren ook bijzonder nuttig. Beide trainingen waren goed voorbereid en we werkten in kleinere groepen aan voorbeelden uit de praktijk.
Mijn team heeft een grote rol in mijn ontwikkeling gespeeld. Ik krijg feedback van hen aan de hand waarvan ik toets wat ik in mijn werk kan verbeteren, welke activiteiten ik moet ontwikkelen en welke initiatieven ik moet oppakken.
Andere afdelingen - HR of marketing - dragen ook bij aan mijn ontwikkeling. Zij zijn de drijvende kracht achter het vergroten van de zichtbaarheid van TCS (Technical Communication Solutions). Er zijn volledig nieuwe mogelijkheden voor het intern en extern presenteren van mijn team. Ik wil voordeel behalen uit deze - soms – voor mij volledig nieuwe gebieden. Dankzij de ondersteuning van anderen blijf ik groeien en mijn horizon verbreden.

Cultuur

Hoe zou jij de cultuur binnen Etteplan beschrijven?

In algemene zin is cultuur iets wat we allemaal van huis uit meekrijgen en waardoor we worden beïnvloed. De organisatiecultuur bij Etteplan staat op een zeer hoog niveau. Ik vind het prettig dat de drempel voor communicatie tussen alle niveaus binnen de organisatie laag is. Hier heerst een sfeer van volledige openheid, zelfs onze CEO Juha Näkki staat open voor suggesties en een gesprek met werknemers. Collega's zijn beschikbaar voor elkaar en dat biedt enorme toegevoegde waarde.
De organisatiecultuur is ook zichtbaar in het inwerkproces van nieuwe werknemers. Ik zorg dat nieuwe werknemers vanaf het begin kennismaken met hun nieuwe taken, het team en onze manier van werken. De introductie is gestructureerd en dat wordt aan beide kanten zeer gewaardeerd. Als ik na een paar maanden met nieuwe collega's praat, is dit één van de aspecten die zij benadrukken. Alles wordt gepland, geregeld, duidelijk gecommuniceerd en er heerst een vriendelijke sfeer. Hun mening is zeer belangrijk voor mij. Ik controleer continu hoe mijn teamleden zich voelen op het werk, omdat ik waarde hecht aan hun ervaring.

Hoe kan jij volgens jou invloed uitoefenen op de bedrijfscultuur?

Je krijgt zoveel als je geeft. Jouw bijdrage wordt weerspiegeld in wat je ontvangt. Ik ben op mijn beurt weer betrokken bij allerlei soorten initiatieven - ik zoek nieuwe projecten en mogelijkheden voor samenwerking, organiseer zakelijke evenementen en versterk het team. Ik denk dat het kenbaar maken van standpunten ook een enorm effect op de cultuur heeft. Ieder van ons kan anders tegen dezelfde situatie aankijken, dus leren we van elkaar.

Waarden

Onze waarden zijn: Klantgericht, aantrekkelijk en proactief. Wat betekenen deze waarden voor jou?

Klantgerichtheid draait helemaal om concentreren op de zakelijke behoeften van de klant. Een klaarblijkelijk eenvoudige definitie, maar ik kies voor een bredere aanpak. De opdrachtgever komt met een bepaalde behoefte en ik stel aanvullende vragen tijdens het gesprek. Ik weet uit ervaring dat waar zij mee komen meestal het topje van de ijsberg is. Ik wil weten wat onder de oppervlakte ligt. Ik kijk verder en vraag mezelf af welke waarde de samenwerking met ons voor de opdrachtgever oplevert. Klantgerichtheid is toekomstgerichtheid.
Aantrekkelijkheid is absoluut een toegevoegde waarde in het bedrijfsleven - zowel voor de klant als voor de werknemers. Het bedrijf bestaat uit mensen - klanten en werknemers. We kunnen gerust stellen dat aantrekkelijkheid effect heeft op beide kanten van het bedrijf en zij beïnvloeden elkaar weer. Waarom zou een klant voor Etteplan als zakelijke partner kiezen? Omdat wij een aantrekkelijk aanbod hebben. Deze aantrekkelijkheid is ook gekoppeld aan Etteplan als werkgever - dit is iets wat we samen opbouwen, zodat iedereen hier wil werken en het bedrijf nieuwe werknemers aantrekt. De aantrekkelijkheid van ons aanbod vertaalt zich ook naar het beeld van Etteplan als een aantrekkelijke werkgever - dit bouwen we samen op, zodat iedereen hier wil werken en het bedrijf nieuwe werknemers aantrekt.
Proactief zijn betekent allereerst dat we zowel buiten als binnen de organisatie met initiatieven komen. We beperken ons niet tot het uitvoeren van opgedragen taken. Proactiviteit betekent ontwikkeling van competentie, mensen en het bedrijf.

Hoe zie je dat in de praktijk?

Met betrekking tot klantgerichtheid probeer ik tijdens de bijeenkomst het team van de klant te leren kennen. Ik vraag naar hun zakelijke behoeften en probeer te achterhalen voor welke uitdagingen zij worden gesteld. Soms vraagt een opdrachtgever mij technische documentatie op te stellen en dan denk ik: hoe zit het met de toekomst? Of wordt deze documentatie in de toekomst aangepast, naar andere talen vertaald, geactualiseerd? Het is mijn werk om de beste oplossing te vinden die in een breder perspectief aan de behoeften van de opdrachtgever voldoet.

Voor wat betreft aantrekkelijkheid kent het verhaal wederom twee kanten. Eén daarvan is de klant. Ik zorg dat de samenwerking met ons aantrekkelijk is, dus als TCS garanderen we dat we volledig zorgdragen voor het project. We voeren niet alleen onze taken uit, maar we bieden ook ondersteuning. Aan de andere kant is er de aantrekkingskracht naar de werknemers. Zo probeer ik mijn team de best mogelijke omstandigheden voor ontwikkeling te bieden - mogelijkheden voor het ontwikkelen van hun competenties, aanbod van diverse projecten en structurering van het inwerkproces voor nieuwe werknemers. Al deze activiteiten vertalen zich in het opbouwen van precies die aantrekkelijkheid van Etteplan als werkgever.

Proactief zijn is een dagelijks gegeven voor mij. Er gebeurt heel veel binnen ons team, we zijn betrokken bij verschillende initiatieven, zoals deelnemen aan conferenties, het organiseren van bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, alsook trainingssessies en presentaties aan opdrachtgevers.

Wildcard: Als je één advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?

Vooral in deze tijd, waarin we op afstand werken, is te veel communiceren beter dan helemaal niet communiceren.

Meer artikelen die u misschien interesseren