Close

Teamwork in een uitzonderlijk jaar – een verhaal uit Zweden

Anna Månsson, Regional Manager, Technical Documentation, blikt terug op hoe Etteplan tijdens de pandemie waarde voor zijn klanten bleef creëren.

Januari - maart 2020 “Het jaar begon in een goed zakelijk klimaat. We maakten ons natuurlijk wel zorgen toen we van onze Chinese collega's hoorden hoe een mysterieuze ziekte, COVID-19, zich daar aan het verspreiden was. Ik had echter nooit kunnen bedenken wat ons de daarop volgende maanden nog te wachten zou staan. In maart, toen de pandemie zich in Zweden begon te verspreiden, begonnen we met thuiswerken. De teams pasten zich snel aan. Iedereen was zeer behulpzaam en werkte hard om te zorgen dat onze leveringen aan klanten niet onder de nieuwe werkomstandigheden zouden lijden.”

“Om de werkzaamheden te verzekeren en het welzijn te ondersteunen, begonnen onze afdelingsmanagers al snel met het organiseren van dagelijkse korte bijeenkomsten. Het was hartverwarmend om te zien hoe collega's elkaar hielpen. Werknemers van Etteplan reden bijvoorbeeld vrijwillig kantoorapparatuur naar hen die geen auto hadden. Ook de koffiepauzes via Teams werden zeer populair.”

April - juni 2020 “Tijdens het tweede kwartaal bleven we vanuit huis werken. Tegelijkertijd namen onze zakelijke activiteiten af en sommige klanten stelden opdrachten uit of annuleerden deze. De Zweedse regering had tijdelijke ontslagen geïntroduceerd en die moesten we gaan uitvoeren. Nu kregen we met een dubbele crisis te maken en moesten we zien om te gaan met zowel de ziekte zelf alsook een zeer kritieke bedrijfssituatie. Toen we het kantoor verlieten om thuis te gaan werken, wist niemand hoe lang dit zou gaan duren, maar inmiddels waren we er allemaal aan gewend - of we dat nou leuk vonden of niet. Tijdens dit uitzonderlijke jaar werd me zeer duidelijk dat we ons allemaal op heel verschillende manieren aan een nieuwe situatie aanpassen en hierin gedijen. Mijn conclusie is dat we in de toekomst rekening moeten houden met individuele behoeften en eigenschappen en ons moeten realiseren dat er niet één situatie bestaat die voor iedereen geschikt is.”

Juli - september 2020 “Voor de zomer hoopte ik dat we in augustus weer naar een normaler dagelijks leven zouden kunnen terugkeren – tenminste vanuit zakelijk oogpunt gezien. De eerste weken van die maand waren zorgwekkend en er was extreem weinig activiteit in de markt. Naarmate de weken verstreken, trokken de zakelijke activiteiten in het hele land weer aan. We konden ook bouwen op onze hoge MSI (Managed Services Index) voor gebruik van bedrijfsmiddelen uit het hele land in verschillende projecten. De teams toonden zich enorm flexibel en ondanks de uitdagingen met verschillende parallel lopende projecten op meerdere locaties en het feit dat we niet persoonlijk bij elkaar konden komen, leverden we toch aan onze klanten. Een positief effect van dit jaar was dat de samenwerking tussen verschillende kantoren en landen werd versterkt. In het najaar nam ik deel aan E-LEAD, een programma gericht op leiderschap op afstand. Samen met managers van Etteplan uit de hele wereld kreeg ik inzicht en hulpmiddelen waarmee ik de deels nieuwe uitdagingen die dit jaar had gebracht het hoofd kon bieden. Ik was heel blij met de training. Naast de vaardigheden die ik opdeed, was het een geweldige manier om meer collega's buiten Zweden te leren kennen.”

September - december 2020 “De volumes van onze grote, oude klanten namen weer toe en we hadden gedurende het jaar ook nieuwe klanten geworven. De kans is groot dat we niet binnen afzienbare kunnen terugkeren naar het klimaat van voor de pandemie, maar aan de andere kant hebben we hiervan geleerd en zullen we nieuwe, nog betere manieren vinden om verder te gaan.”  
Anna Månsson, Regional Manager, Technical Documentation, Etteplan

Meer artikelen die u misschien interesseren