Close

Baanbrekende tool voor het schatten van kosten voor 3D-printen ontwikkeld door Etteplan

Persberichten - gepubliceerd: 25.09.2020 - 15:29:08
Terug naar Nieuws
  • De nieuwe, gratis online tool, Etteplan AMOTool genaamd, berekent de kosten van 3D-printen en helpt bedrijven bij het kiezen van de optimale productiemethode voor hun componenten.
  • Het door Etteplan gestarte ontwikkelingsproces kon dankzij de ondersteuning van Business Finland worden voortgezet.
  • Al tijdens de proeffase bood de tool grote industriële bedrijven aanzienlijke voordelen.


Eén van de grootste hindernissen voor een brede toepassing van 3D-printen, ofwel Additive Manufacturing, is het probleem van het vooraf inschatten van de productiekosten en mogelijke financiële voordelen. Etteplan ontwikkelde hiervoor Etteplan AMOTool, een wereldwijd baanbrekende browser-gebaseerde tool, die de risico's en de obstakels met betrekking tot de implementatie van productietechnologie wegneemt. Met behulp van de tool kunnen bedrijven gratis, snel en risicoloos de productiekosten berekenen van een object dat volgens een beproefde 3D-printmethode met metaal gefabriceerd is.

“Ons doel is niet alleen om met deze tool een groot obstakel weg te nemen, maar ook om onze klanten en de gehele industrie te stimuleren 3D-printtechnologie toe te passen en zo het concurrentievermogen van producten te vergroten. De tool maakt het mogelijk om 3D-printen met metaal te vergelijken met traditionele fabricagemethoden,” aldus Riku Riikonen, Senior Vice President, Engineering Solutions van Etteplan.

Het AMO-team (Additive Manufacturing & Optimization) van Etteplan heeft het algoritme achter de tool ontwikkeld en past dit al jaren toe. Het doel was echter om een gebruikersvriendelijke tool te ontwikkelen die door een grotere groep gebruikers zou kunnen worden toegepast. De uiteindelijke online tool werd tot stand gebracht met ondersteuning van Business Finland in samenwerking met de software-unit van Etteplan.

“Additive Manufacturing (AM) methoden, zoals 3D-printen, bieden bedrijven een uitstekende kans om hun kosteneffectiviteit en concurrentievermogen te verbeteren. Verspreide fabricage verhoogt de operationele flexibiliteit, wat zeer waardevol is in uitzonderlijke tijden, zoals die waar we ons momenteel in verband met het coronavirus in bevinden. Daarnaast helpen AM-methoden productiebedrijven hun materiaal efficiënter te gebruiken en hun duurzaamheid te verhogen. Ondanks de talloze voordelen blijven veel bedrijven echter sceptisch over de kosten die toepassing van AM met zich meebrengt. Dit maakt het bieden van openheid over de kosten met betrekking tot AM-methoden met behulp van een berekeningsservice zoals Etteplan AMOTool uiterst waardevol. Wij hopen dat deze gratis cloud-service de drempel verlaagt om 3D-printen eens te proberen en zo toekomstige technologieën te kunnen toepassen voor bedrijven,” aldus Toni Mattila, directeur van het Sustainable Manufacturing Finland programma van Business Finland.

In tegenstelling tot in de markt bestaande tools brengt het gebruik van AMOTool geen risico's met zich mee in verband met onder intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie. De tool werkt met een browser, maar uploaden van het 3D-model naar de cloud is niet nodig. Dit is een belangrijke eigenschap, omdat bedrijven hun vertrouwelijke informatie niet willen uploaden.

Behalve het bieden van een kostenraming toont AMOTool hoe wijzigingen in het ontwerp de kosteneffectiviteit van het product of onderdelen kunnen verhogen. De tool geeft ook aan of opnieuw ontwerpen al of niet rendabel is of dat het product wellicht ongeschikt is voor 3D-printen.

“Het schatten van de kosten van 3D-printen is een uitdaging, omdat met voorgaande methoden een betrouwbare kostenraming pas wordt verkregen nadat het product is ontworpen. AMOTool lost dit hardnekkige probleem op. Onze tool maakt het mogelijk de prijs in te schatten van een 3D-geprint product nog voor de start van een technisch project. Ook kan het bepalen of gebruik van 3D-printen wel of niet zinvol is,” legt Tero Hämeenaho, AMO Department Manager van Etteplan, uit.

The product now being launched has been under development at Etteplan for three years. Leading industrial companies used AMOTool during the pilot phase with excellent results. The service has already enabled cost assessments for thousands of components and revealed suitable methods for lowering costs by means of 3D printing.

Lees meer over Etteplan AMOTool

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Tero Hämeenaho, Department manager, AMO (Additive Manufacturing & Optimization), Etteplan, tel. +358103072757
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

Images

Etteplan in het kort

Etteplan levert oplossingen voor industriële apparatuur en technische installaties, software en geïntegreerde systemen, en technische documentatie-oplossingen aan 's werelds toonaangevende bedrijven in de productie-industrie. Onze diensten zijn gericht op verbetering van de concurrentiepositie van de producten, diensten en technische processen van onze klanten gedurende de gehele levensduur van de producten. De resultaten van Etteplans innovatieve technische ontwerpen zijn te vinden in talloze industriële oplossingen en dagelijkse producten.

In 2019 genereerde Etteplan een omzet van ongeveer 263 miljoen euro. Bij het bedrijf werken momenteel ruim 3,400 werknemers in Finland, Zweden, Nederland, Duitsland, Polen en China. De aandelen van Etteplan staan genoteerd op Nasdaq Helsinki Ltd onder de beurscode ETTE. www.etteplan.com