Close

Een nieuw digitaal tijdperk voor technische informatie

Etteplan HowTo

Etteplan HowTo is een totaaloplossing om toegang tot de juiste informatie voor eindgebruikers te versnellen en de productiviteit bij installatie, bediening en onderhoud te verhogen. Een revolutionaire ontwikkeling in content creatie en beheer van technische informatie.

De eerste taak voor de nieuwe cloud-gebaseerde oplossing van Etteplan was het opstellen van gebruikersgerichte digitale installatie-instructies voor een nieuwe keukenlijn.
Deze bestaan uit zowel grafische als tekstuele instructies en zijn beschikbaar als een online hulpmiddel op aanvraag.

Digitale instructies die altijd beschikbaar en doorzoekbaar zijn, verhogen de productiviteit van installatiemonteurs en dragen bij aan snellere installatieprocessen en meer tevredenheid bij de klant.
Een toonaangevende keukenfabrikant in Nederland
Belangrijkste voordelen
Optimale beschikbaarheid van technische informatie
Korte leercurve
Gepersonaliseerde, relevante informatie aangevuld met afbeeldingen en video's
Kostenefficiënte en vereenvoudigde levering en beheer van documenten
Minder behoefte aan diensten op het gebied van productondersteuning

Zelfs deskundigen komen soms in situaties waarin zij de juiste oplossing voor problemen niet kunnen vinden. Technische informatie is weliswaar beschikbaar, zoals complete handleidingen, installatie- of montagegidsen, onderhoudsinstructies, enz., maar deze informatie biedt vaak niet de hulp die nodig is.

Fabrikanten van machines en apparatuur investeren veel geld in het opstellen van technische informatie over hun producten. Maar wat is de waarde van die investeringen als de juiste informatie niet beschikbaar is als je deze nodig hebt of als deze informatie niet of niet snel genoeg de juiste antwoorden biedt? De productie-industrie kan zich geen onnodige missers op het gebied van productiviteit veroorloven.

Tevens moeten fabrikanten de veiligheid van hun producten garanderen en handleidingen spelen hierbij een cruciale rol. Informatie moet voor iedere potentiële gebruiker beschikbaar en begrijpelijk zijn, ongeacht taalbarrières en kennisniveaus. Een fout in het onderhoud kan ernstige gevolgen hebben, zoals verlies van levens en eigendommen of een milieuschandaal. Een ander aspect is hoe documentatie de veiligheid van het gebruik van de producten en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moet garanderen.

In het huidige decennium moeten we het opstellen, aanleveren, bijhouden en gebruiken van technische informatie opnieuw vormgeven. We moeten digitaal. We moeten taakspecifieke informatie op verzoek altijd en op elk moment via ieder distributiekanaal kunnen aanleveren.

Daarom hebben we Etteplan HowTo ontwikkeld, een totaaloplossing voor snellere toegang tot de juiste informatie voor eindgebruikers, verhoging van de productiviteit bij bediening en onderhoud en een revolutie in het opstellen en beheren van informatie.

 

 

Eigenschappen en belangrijke voordelen

Onbeperkte data-formats en content types

Het cloud-gebaseerde platform waarop alles is opgeslagen, kan gegevens in nagenoeg ieder format verwerken. Alles wat via het web werkt, is direct bruikbaar. In een ideale situatie bestaat alles uit XML-bestanden, omdat dan gebruikersgerichte en contextgevoelige handleidingen eenvoudig en snel kunnen worden gegenereerd. Etteplan HowTo is echter niet afhankelijk van een bepaald format.

Soms moeten bestanden worden geconverteerd en geoptimaliseerd, zodat de inhoud responsief en met iedere browser op iedere telefoon of computer kan worden bekeken. Echter, sommige bestanden kunnen alleen met specifieke software bekeken worden, zoals technische tekeningen die met CAD-software opgeslagen zijn en vaak in technische ontwerpen gebruikt worden. Gebruikers kunnen deze indien nodig downloaden.

 

 

Het belang van modules en metadata

In Etteplan HowTo wordt alle informatie opgeslagen in modules en aangevuld en met metadata. Waarom is dit zo belangrijk? Bij de meeste bestaande technische informatie ontbreken deze eigenschappen. Zonder modules en metadata is het onmogelijk om gebruikers op verzoek taakspecifieke antwoorden te verschaffen.

Downloaden White paper

Het nieuwe digitale tijdperk van technische informatie

Downloaden White paper

Het nieuwe digitale tijdperk van technische informatie

Vul uw contactgegevens in en ontvang het downloadbare materiaal per email. Nadat u het materiaal heeft gedownload, kunnen we contact met u opnemen. Wanneer u op ‘Downloaden’ klikt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Downloaden White paper

Het nieuwe digitale tijdperk van technische informatie

Etteplan heeft jarenlange ervaring in en betrouwbare processen voor het samenstellen van goed gestructureerde technische documenten, zoals producthandleidingen. Het principe bestaat uit het opsplitsen van de inhoud in modules, kleine stukjes informatie die een enkele, specifieke vraag van een gebruiker beantwoorden. Alle modules worden samengevoegd tot een "boek" maar dan zonder een vooraf vastgestelde leesvolgorde. Modules bieden gebruikers de vrijheid om de handleiding niet-lineair te gebruiken. Alle informatie in Etteplan HowTo moet daarom uit kleine modules bestaan.

Daarnaast wordt iedere module aangevuld met metadata, zoals tags en trefwoorden, en een index. Dit is cruciaal voor de zoekmogelijkheden en om van "domme" informatie slimme informatie te maken. Hoe uitgebreider de metadata, des te beter kan de content de gebruiker in praktijksituaties helpen. Met behulp van metadata kan de context van de gebruiker worden bepaald.

Metadata kan direct aan de modulebestanden worden toegevoegd. Deze kan ook uit een afzonderlijke database bestaan, maar dan moet ieder bestand links bevatten om het doorzoeken van de database mogelijk te maken. Meestal werkt metadata het gemakkelijkst met XML, maar ook andere data kan slim worden gemaakt. In plaats van metadata handmatig te creëren, zijn kunstmatige intelligentie-tools nuttig bij het automatisch genereren van metadata.

Verderop in het proces als de inhoud goed gestructureerd en gemodulariseerd is en voldoende metadata is toegevoegd, wordt het een geheel geautomatiseerd proces. Ieder stukje content dat op het platform is geplaatst kan gebruikt worden voor verschillende distributiekanalen en applicaties.

Etteplan-STILL-005B.png
 

API's, applicaties en integraties

API's vormen een kernfunctionaliteit bij Etteplan HowTo. Dankzij API's kan HowTo worden beschouwd als een brug tussen meerdere back-end- en front-end-systemen. HowTo kan een gegevensopslagplaats worden genoemd die in ieder ander systeem kan worden geïntegreerd en dezelfde opslagplaats kan voor meerdere doeleinden worden toegepast. In principe kan iedere verschillende eindgebruikersgroep met een eigen, aangepaste applicatie werken.

Gestandaardiseerde API's maken integraties mogelijk in een breed scala aan externe gegevensbronnen en applicaties, zoals geautomatiseerde CMMS (Computerized Maintenance Management Systems), boekingssystemen, ERP (Enterprise Resource Planning) software, Product Data Management (PDM) omgevingen, SCADA-systemen, MMS (Manufacturing Management Systems), MES (Manufacturing Execution Systems) of BIM (Building Information Modelling) systemen.

Aan de front-end-zijde is Etteplan HowTo eenvoudig te gebruiken via online applicaties en content die er als webpagina's uitziet en zo ook werkt. Als dit niet goed genoeg is, kan met behulp van de API voor nagenoeg iedere toepassing een applicatie worden gebouwd.

 

Distributie via meerdere kanalen en geïntegreerde content

Etteplan HowTo maakt distributie van technische informatie via meerdere kanalen mogelijk. Gebruikers kunnen de browser-gebaseerde content van HowTo op alle computers, telefoons en tablets bekijken en informatie kan ook naar voor VR- of AR-brillen worden gestreamd.

Ook een interessante mogelijkheid is dat op ‘on-demand’ handleidingen direct in de gebruikersinterface van apparatuur en machines of het dashboard van een willekeurig apparaat kunnen worden geïntegreerd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die als operator van een machine in een fabriek werken. Zij zien in geval van een probleem niet alleen de alarmen en mededelingen, maar zij krijgen ook direct instructies voor het oplossen van het probleem. In bepaalde gevallen kan het hiervoor nodig zijn dat de meeste informatie lokaal voor offline gebruik is opgeslagen, maar aanvullende content en updates vereisen verbinding met het internet.

Etteplan-STILL-006.png

Gebruikersbeheer

In de meeste zakelijke gevallen hoeven organisaties geen externe toegang tot hun content mogelijk te maken, omdat deze doorgaans uitsluitend voor intern gebruik is bedoeld. Soms is echter bredere toegang nodig en dit vereist een gebruikersbeheersysteem.

Het uitgangspunt is hierbij dat een doelgroep voor de informatie wordt vastgesteld en daarnaast een persoon verantwoordelijk wordt gesteld voor het verlenen van toegang. Daarna wordt het proces relatief eenvoudig: Toegang kan worden verkregen door de betreffende documentatie aan de actieve map van de organisatie te koppelen. Etteplan HowTo kan ook met verschillende andere vormen van gebruikersbeheer worden verbonden.

 

 

Start met een proefproject

Het proces van de implementatie van Etteplan HowTo begint met het vaststellen van de eisen samen met de specialisten van Etteplan. Vaak kan de implementatie een proefproject of 'proof-of-concept' casestudy vereisen.

Een proefproject kan bestaan uit een studie van reeds in een digitaal format bestaande gegevens en waar deze gegevens zich bevinden. In de meeste gevallen hebben fabrikanten van machines en apparatuur al hun technische documentatie in databases verzameld. Dit is het ‘laagst hangende fruit’ waarmee een digitale transformatie kan worden opgestart.

Toch moet er nog veel gebeuren om de content zodanig online toegankelijk te maken, dat deze aan de idealen van HowTo voldoet. Na het bepalen van de bestaande content moeten ook de betreffende huidige beschikbaarheidsbehoeften worden nagegaan: hoe wordt de content aangeleverd, wie heeft toegang, zijn er applicaties aan de data gelinkt? Het vereist ook enig onderzoek om te bepalen hoe de online toegankelijke content optimaal op een gebruikersvriendelijke manier in zijn huidige staat kan worden gebracht.

Een nieuw digitaal tijdperk voor technische informatie: Downloads

Het nieuwe digitale tijdperk van technische informatie

White paper | PDF | 820.18 KB

Leo Adank

Leo Adank

Manager, Service Solutions Technical Documentation Solutions
+31 6 5372 6555
Stuur e-mail

Heeft u een vraag of wens? Contact Leo Adank:

Na het versturen van dit formulier, zal een van onze collega’s telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Wanneer u het formulier verzendt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.