Close

Etteplan AIM, dienst voor het beheren van informatie over uw assets

Etteplan AIM

Etteplan AIM helpt bij het beheren en coördineren van informatie over assets, het verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van project- en levenscycluskosten en verzekert het succes van uw investeringsprojecten en onderhoudsactiviteiten. De dienst helpt bij het verminderen van downtime en compliance-risico's, het maximaliseren van de capaciteit en het verlagen van de operationele, engineerings- en ontwerpkosten.

De resultaten hebben onze verwachtingen overstegen. We hebben de kwaliteit van de basisgegevens en onze activiteiten kunnen verbeteren. Ons proces werd beschreven en onze operationele keten is nu sneller en betrouwbaarder. Bovendien zijn de kostenbesparingen een pluspunt, omdat de engineers geen extra werk meer hoeven te doen.
Kari Luhtanen
Vastgoedmanager
Finavia
Belangrijkste voordelen
Helpt uw informatie over assets te beheren en coördineren
Verhoogt de efficiëntie en beperkt project- en levenscycluskosten
Garandeert succesvolle investeringsprojecten en onderhoudswerkzaamheden en laat u op uw kernactiviteiten focussen

Uw oplossing voor het beheren van informatie over assets

Weet u waar uw belangrijke documenten worden opgeslagen? Is uw informatie juist en up-to-date? Hebt u uw oude informatie en intellectuele eigendom (IE) beschermd? Vereenvoudigt de informatie waarover u beschikt de effectieve planning? Weet u wel wie voor dit alles verantwoordelijk is?

Maakt u zich geen zorgen! Met Etteplan AIM hebt u het weldra allemaal onder controle.

Het gespecialiseerde team van Etteplan coördineert en beheert in uw plaats alle relevante informatie over activa en zorgt ervoor dat uw gegevens altijd juist en up-to-date zijn. Etteplan AIM geeft u onmiddellijk online toegang tot de informatie die u nodig heeft, zodat u zich kunt concentreren op uw werk en het behalen van uw doelen.

Bekijk de video en zie hoe Etteplan AIM u kan helpen orde te scheppen in uw documentatieproces!

Luchtvaart en defensie

Verbeter uw concurrentievoordeel

Door te kiezen voor Etteplan als partner voor informatie over assets, geniet u van onze branchekennis, schaalbare oplossingen en beheerde diensten die u helpen om uw concurrentievoordeel te vergroten, uw operationele prestaties te verbeteren en u te focussen op uw kernactiviteiten en het beheer van uw marktvolatiliteit.

Etteplan AIM helpt bij het beheren en coördineren van informatie over assets, het verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van project- en levenscycluskosten en verzekert het succes van uw investeringsprojecten en onderhoudsactiviteiten.

De dienst helpt bij het verminderen van downtime en compliance-risico's, het maximaliseren van de capaciteit en het verlagen van de operationele, engineerings- en ontwerpkosten.

 

We volgen internationale normen voor efficiënt informatiebeheer


ISO 55000 - voor langdurig asset-management

ISO 55000 is een reeks normen voor optimaal asset-management. Het belangrijkste kenmerk van de norm is het opzetten van een Asset Management System (AMS). Een AMS wordt opgezet voor het zodanig beheren, coördineren en besturen van het bedrijf, dat een organisatie de waarden van zijn faciliteit op een kosteneffectieve manier en met efficiënt gebruik van middelen realiseert en de vastgestelde doelen behaalt.

Faciliteitinformatie is een asset die, indien goed beheerd, veel toegevoegde waarde voor een organisatie kan hebben. Deze waarde moet worden gerealiseerd om aan de voor efficiënt asset-management vereiste informatiebehoeften te voldoen. AIM van Etteplan is gebaseerd op de eisen en richtlijnen zoals beschreven in ISO 55000 voor het opzetten van effectief informatiemanagement en om te verzekeren dat aan de informatie-eisen van het bedrijf wordt voldaan.

 

ISO 19650 - gedurende de gehele levenscyclus

Tijdens de levenscyclus van een faciliteit wordt een grote hoeveelheid informatie geproduceerd en verwerkt, vooral in verschillende soorten projecten. Tegenwoordig werken bijna alle grote investeringsprojecten met BIM (Building Information Modelling), dat in eenvoudige bewoordingen kan worden beschreven als een manier om geïntegreerde digitalisering van het gehele constructie- en managementproces toe te passen. Deze manier van werken leidt tot geheel nieuwe uitdagingen, vooral voor de ontvangende en beherende organisatie.

ISO 19650 is een internationale norm die de verschillende aspecten van informatiemanagement gedurende de gehele levenscyclus van een faciliteit zowel in de project- als in de operationele fases omvat. Eigenaarschap, coördinatie, vereistenbeheer en informatieprocessen zijn een paar belangrijke elementen die in de norm worden beschreven.

Samen met ISO 55000 vormt dit een stevig kader voor effectief informatiemanagement om te verzekeren dat de organisatie de gestelde doelen behaalt.

 

ISO 81346 - voor industriële faciliteiten

Wat kost het runnen van een industriële faciliteit? Wat zijn de verschillende onderdelen van een apparaat en hoe passen zij in elkaar? Welke informatie is beschikbaar voor een product? De ISO 81346 norm helpt deze vragen te beantwoorden.

Deze norm gaat over het structureren van industriële systemen, installaties, apparatuur en producten en hoe aan alle onderdelen benamingen van verwijzingen kunnen worden toegewezen. Zo kunnen alle onderdelen worden geïdentificeerd en informatie en documenten aan de onderdelen worden gekoppeld.

Een conform ISO 81346 gestructureerde faciliteit heeft grote voordelen op het moment dat omvormingen en uitbreidingen nodig zijn. Het actueel houden van het faciliteitsregister en de bijbehorende informatie is gemakkelijker door "uitbreiding” van het bestaande systeem.

Vertrouwen op een gevestigde norm biedt ook duidelijkheid in samenwerking en communicatie met externe opdrachtnemers en maakt uitwisseling van informatie mogelijk.

Het structureren van informatie voor een faciliteit verhoogt ook de efficiëntie in het oplossen van problemen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Etteplan Mick van Sliedregt

Mick van Sliedregt

Account Manager Technical Communication Solutions
+31 (0)6 5042 1548
Stuur e-mail

Heeft u een vraag of wens? Contact Mick van Sliedregt:

Na het versturen van dit formulier, zal een van onze collega’s telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Wanneer u het formulier verzendt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.