Close

STE verbinden aan IoT

Webinar - Datum: 08.03.2018 - Tijd: 10:00 PM - 10:30 PM CET
Terug naar Evenementen en webinars

Er wordt veel gesproken over IoT en hoe internationale bedrijven proberen om deze nieuwe technologie te benutten. Ondertussen zijn bedrijfsmodellen aan het veranderen, doordat fabrikanten en dienstverleners hun after sales verbeteren met nieuwe methodes voor voorspelbaar onderhoud en nieuwe bronnen van inkomsten.

Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de mensen die technische communicatie verzorgen? Wat is hun rol hierin? Berry Braster brengt in deze sessie de ontwikkelingen rond IoT in beeld en wijst auteurs, tekenaars en managers op de cruciale rol die technische documentatie speelt in deze nieuwe digitale wereld.

 

Contact us
Berry Braster
Berry Braster
Technology Director
Technology Sales, HyperSTE