Close

Czy wiesz, jak dużo czasu spędza twój personel serwisowy i konserwacyjny na wyszukiwaniu informacji?

To, w jakim stopniu wydajna jest twoja organizacja procesów serwisowania i konserwacji, bezpośrednio wpływa na niezawodność i dyspozycyjność przedsiębiorstwa. Liczne badania pokazują, że w organizacjach zorientowanych na produkt aż 10-35% czasu personelu serwisowego i konserwacyjnego marnowane jest na wyszukiwanie, a następnie weryfikację informacji.

Dobrą wiadomością jest to, że takim sytuacjom można zaradzić poprzez skuteczne zarządzanie zasobami informacyjnymi. Kluczowe jest między innymi zapewnienie szybkiego dostępu do żądanej informacji technicznej. Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób można ułatwić dostęp do trafnych danych.

1. Zadbaj o to, by informacje były łatwo dostępne

 

W wielu przypadkach personel konserwacyjny (zarówno zakładowy, jak i operacyjny) ma ograniczony wgląd w aktualny stan sprzętu. Jest to spowodowane kiepskimi praktykami zarządzania dokumentacją, na przykład niestosowaniem się do ustalonych konwencji nazewnictwa i przechowywania dokumentów. Nie tylko wpływa to negatywnie na produktywność i wydajność twoich pracowników - zwiększa także ryzyko zgodności. Jeśli naprawy są opóźnione ze względu na niedokładną dokumentację, rośnie prawdopodobieństwo, że wydłuży się czas przestoju. Ryzyko zgodności dotyczy potencjalnych strat finansowych i kar prawnych spowodowanych niezgodnością z regulacjami. Dotyczą one na przykład: urządzeń elektrycznych i ciśnieniowych, rurociągów czy też planów konstrukcyjnych.

 

2. Określ jasne reguły zarządzania zmianami

 

Przestarzałe informacje mogą wprowadzić twoich pracowników w błąd i spowodować wielkie straty. Dlatego koniecznie upewnij się, że wszyscy znają zasady i są świadomi znaczenia aktualizowania całości dokumentacji tak, by odzwierciedlała każdą zmianę naniesioną na powiązane zasoby. W niektórych przypadkach aktualizacja może okazać się niewystarczająca - zamiast tego niezbędne będzie stworzenie nowych dokumentów. Utrzymywanie odpowiedniej hierarchii technicznej i zestawień materiałowych (z ang. BOM - bill of materials) w systemie konserwacji instalacji jest równie istotne.

Pobierz eBook

The Plant Manager in 2020s

3. Popraw dokładność swoich danych powykonawczych i archiwalnych

 

Powiązane z informacjami o zasobach problemy z dokładnością często wiążą się z dokumentacją powykonawczą, stworzoną podczas etapów instalacji i pierwszego uruchomienia. Pojawiają się także w efekcie wykrycia nieścisłości w danych archiwalnych, które nie są już utrzymywane. Trzeba wówczas ponownie sprawdzać i weryfikować informacje przed ich wykorzystaniem na rzecz stworzenia planu konserwacji lub nowej inwestycji. Czasem pracownik musi kilkukrotnie powracać do zasobu w celu skontrolowania trafności informacji, co powoduje stratę czasu i kosztów.

 

4. Stwórz szczegółową strategię utrzymywania

 

Strategia utrzymywania polega na identyfikacji szybko zużywających się części, komponentów krytycznych, części zamiennych, istotnych dokumentów, a także instrukcji i harmonogramów serwisowania twojego sprzętu. Na tej podstawie tworzony jest predykcyjny plan utrzymywania, dzięki któremu zwiększa się niezawodność i dyspozycyjność urządzeń. Skuteczne planowanie utrzymywania wymaga opracowania odpowiednich praktyk zarządzania zasobami informacyjnymi.

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA

Polecamy również inne ciekawe artykuły