Close
Michael Born

Michael Born – budowanie wspólnoty jest ważne

Michael Born dołączył do zespołu Cognitas jako manager ds. tłumaczeń w oddziale w Ottobrunn w Niemczech w 2016 roku. Na początku swojej kariery był odpowiedzialny za ogólne projekty tłumaczeniowe, obsługę klientów japońskich, szkolenie nowych pracowników i rozwój dziedziny językowej, takiej jak procesy, terminologia i tłumaczenie maszynowe. W międzyczasie odbywał również krótkie wyjazdy studyjne do działu technologii informacyjnych.

W 2021 roku Michael awansował na stanowisko managera zespołu ds. zarządzania tłumaczeniami, a w kwietniu 2022 roku przejął IM5 Group. Jako obecny manager zespołu planuje i zarządza projektami dla głównego klienta z branży silników i inżynierii mechanicznej. Michael jest również zaangażowany w rozwijanie swoich kompetencji językowych oraz rozszerzanie zakresu swoich obowiązków o zadania poza tradycyjną rolą managera.

Od 2022 roku pracuje także jako architekt technologii i rozwiązań językowych, wspierając ekspertów wewnętrznego serwisu językowego. Michael Born jest głównym punktem kontaktowym w zakresie rozwoju usług językowych. Opracowuje nowe koncepcje w zakresie dokumentacji technicznej, terminologii, tłumaczeń i testowania języka. Serwis językowy stale się rozwija, a przykładem tego jest projekt modyfikacji tekstu HMI (Human Machine Interface) w celu ułatwienia obsługi maszyn z sektora inżynierii mechanicznej. Michael szczególnie dobrze radzi sobie z planowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem tłumaczenia maszynowego. Ten dział został utworzony w 2019 roku i obejmuje obecnie 14 języków.

Michael widzi ogromny potencjał w pracy zespołowej i przechodzenie do Etteplan wydaje mu się naturalnym krokiem w dalszym rozwoju jego kariery. Jako manager ds. tłumaczeń aktywnie działał, wprowadzał nowe procedury i procesy. Teraz ma możliwość kontynuowania tego rozwoju, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i ich implementacji opartych na swojej wiedzy i intuicji.

Po godzinach pracy Michael jest również bardzo aktywny. Od semestru zimowego 2018 roku wykłada w SDI (instytucie językowym) w Monachium. Rozpoczął współpracę jako wykładowca na studiach licencjackich z zarządzania tłumaczeniami i zapewniania jakości. Od 2022 roku zajmuje się przygotowaniem oferty dydaktycznej i prowadzeniem zajęć na studiach magisterskich z translatoryki, wykorzystując różne narzędzia CAT. Jego celem jest znalezienie odpowiednich narzędzi do procesów tłumaczeniowych w firmie. 

Jego pasją jest również mantrailing ze swoim psem Rikku, z którym spędza większość wolnego czasu. Dzięki elastycznemu planowaniu swojego dnia potrafi utrzymać równowagę między życiem prywatnym, a zawodowym.

Michael widzi swoją przyszłość w Etteplan w optymistycznym świetle. Ma wiele dobrych pomysłów, które są poważnie traktowane przez jego przełożonych. Jest głęboko przekonany, że będzie nadal rozwijał się i zostawi po sobie ślad.

„Ekipa Etteplan to nie tylko moje koleżanki i koledzy, ale również pracownicy, którzy są rzetelni i zmotywowani. Jak podkreśla Michael: "W naszej firmie kładziemy nacisk na tworzenie rodzinnej atmosfery. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, wszyscy starają się znaleźć odpowiednie rozwiązanie, nawet jeśli oznacza to dzielenie się ważnymi zasobami. Jesteśmy jednym zespołem, niezależnie od tego, w jakim dziale pracujemyu. Codziennie staramy się budować i utrzymywać silne poczucie wspólnoty; tu nie ma miejsca na niezdrową rywalizację między nami". To właśnie współpracownicy i możliwość wniesienia rzeczywistego wkładu są dla Michaela największą motywacją.