Close

Schneider Electric Fire & Security

Wyobraźmy sobie, że w firmie rozbrzmiewa alarm przeciwpożarowy. Odbyliśmy szkolenie z obsługi systemu, ale czy pamiętamy dokładnie, jak należy postępować? Łatwo dostępny podręcznik użytkownika zawierający zrozumiałe ilustracje stanowi nieocenioną pomoc w sytuacjach kryzysowych. Właśnie w tym celu firmy Schneider Electric Fire & Security i Etteplan nawiązały współpracę partnerską.

Użyteczna, istotna dla firmy dokumentacja techniczna

 

Spółka Schneider Electric Fire & Security to wiodący twórca i producent specjalistycznych systemów bezpieczeństwa i wykrywania pożaru z ponad 80-letnim doświadczeniem w branży. Tworzone przez nią innowacyjne systemy wykrywania pożaru i kontroli dostępu o nazwie Esmi pomagają chronić ludzi, dane i obiekty m.in. w krajach Nordyckich, w Rosji czy w Środkowej i Południowej Europie.

Schneider Electric Fire & Security i Etteplan nawiązały współpracę partnerską w celu stworzenia dokumentacji technicznej systemów wykrywania pożaru na początku 2016 r. Firma Etteplan dostarcza instrukcje montażu i uruchamiania, podręczniki użytkownika i broszury techniczne w ramach ciągłej obsługi. Taki model usługowy obejmuje wspólne spotkania organizowane co dwa tygodnie i opracowywanie kompleksowych treści technicznych. Teksty powstają przy pomocy uproszczonego technicznego języka angielskiego (ang. Simplified Technical English, STE), natomiast do tworzenia ilustracji służy metoda uproszczonych ilustracji technicznych (ang. Simplified Technical Illustrations, STI). Do zarządzania treściami wykorzystywany jest system HyperDoc. Ułatwia on aktualizowanie danych zapisywanych w formacie strukturalnym w pojedynczej lokalizacji. Na wstępie opracowano glosariusz, dzięki któremu ujednolicono terminologię stosowaną w firmie Schneider Electric Fire & Security.

Jest to znaczące usprawnienie, gdyż dawniej nasi inżynierowie samodzielnie tworzyli podręczniki użytkownika, czasem tuż po ukończeniu produktu, co opóźniało jego wprowadzenie na rynek. Obecnie inżynierowie mogą skupić się na swoich podstawowych kompetencjach. Co więcej poprawiła się jakość podręczników: teksty i ilustracje są znakomite.”

Atte Pihlava, kierownik produktów do wykrywania pożaru w Schneider Electric Fire & Security

 „Chcemy być prekursorami pod względem sprawności działania oraz tworzenia produktów i usług. Model usługowy firmy Etteplan bardzo nam odpowiada, gdyż pozwala jednocześnie tworzyć dokumentację techniczną i opracowywać dokumentację. W rezultacie podręczniki użytkownika będą gotowe najpóźniej w tym samym czasie co produkt, co przyspieszy jego wprowadzenie na rynek”

 

Atte Pihlava, kierownik produktów do wykrywania pożaru w Schneider Electric Fire & Security.

Łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji

Na poszczególnych etapach z podręczników użytkownika systemów wykrywania pożaru korzysta kilka grup docelowych: sklepy sprzedające systemy, inspektorzy bezpieczeństwa pożarowego, osoby odpowiedzialne za systemy wykrywania pożaru w firmach, czasem personel obsługi budynku, a czasem strażacy. Niezwykle ważne jest, aby każda z tych grup mogła niezwłocznie odnaleźć potrzebne im informacje, a także by podręczniki zawierały łatwe do zrozumienia instrukcje.

„Proste i zrozumiałe instrukcje usprawniają pracę wszystkich osób oraz pomagają ograniczyć ryzyko do minimum, gdyż montaż i konserwacja przebiega tak szybko, jak to tylko możliwe”, mówi Atte Pihlava.

„Podkreślamy to przy wprowadzaniu na rynek produktów, ponieważ nasi klienci muszą wówczas wdrożyć nowe procedury i procesy. Dużym wyzwaniem jest dla nas jak najszybsze dotarcie z informacjami do wszystkich grup docelowych na każdym rynku. Instrukcje muszą być bardzo precyzyjne. Etteplan zajmuje się także tłumaczeniem podręczników użytkownika na języki lokalne. Oznacza to, że są dostępne zdecydowanie szybciej niż dotychczas”.

Wysokiej jakości dokumentacja i eksperci terenowi

Atte Pihlava jest zadowolony z usprawnienia procesu tworzenia dokumentacji technicznej.

„Udało się poprawić strukturę i jakość procesu, który obecnie stanowi część sprawnego tworzenia produktów. Eksperci z firmy Etteplan błyskawicznie zapoznali się z naszymi systemami i całość prac przebiega gładko”, mówi Atte Pihlava.

Firma Etteplan będzie obsługiwać całość dokumentacji firmy Schneider Electric Fire & Security związanej z produktami wprowadzanymi na rynek od 2017 r.

„Nasze oczekiwania są wysokie, niemniej jesteśmy nastawieni optymistycznie: gdy dokumentacja odznacza się wysoką jakością i jest gotowa na czas, wprowadzenie produktu na rynek staje się prostsze”, podsumowuje Atte Pihlava.