Close
Digital Information Management

Zarządzanie danymi cyfrowymi

Zwykle każdy ostateczny produkt wymaga ogromnej ilości pomocniczych danych technicznych produktów, w tym specyfikacji, instrukcji obsługi, cenników, samouczków i podpowiedzi, dzięki którym można rozwiązać problemy. Wyzwaniem jest nie tylko zarządzanie ogromnymi zasobami informacji, ale i udostępnianie ich odpowiednim użytkownikom. Firma Etteplan pomoże Ci zarządzać danymi technicznymi produktów.

Główne korzyści
Większa satysfakcja użytkownika
Informacje można wykorzystać wielokrotnie
Oszczędności przy zwiększonej wydajności
Informacje można aktualizować w jednym miejscu
Łatwiejsze wyszukiwanie informacji

Zmień dane techniczne produktów w przewagę konkurencyjną

W przypadku każdego produktu firmy muszą zarządzać tysiącami lub nawet milionami danych technicznych. Bez odpowiednich narzędzi do zarządzania, śledzenie informacji dotyczących produktów i ich wyszukiwanie to zadanie będzie niemożliwe do wykonania. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom, stworzonym  do tego celu, wyszukiwanie odpowiednich wersji danych produktu idzie jak z płatka.

Informacje, które łatwo znaleźć, w prosty sposób można również wykorzystać na nowo. Każde ponowne wykorzystanie danych to szansa znacznej oszczędności na ich kolejnym tworzeniu lub tłumaczeniu. Im mniejszym zasobem informacji trzeba zarządzać, tym lepiej. Dzięki temu łatwiej jest stosować i utrzymywać jednolity, spójny styl we wszystkich dokumentach.

Zarządzanie danymi produktu nie polega jedynie na przechowywaniu informacji i śledzeniu ich właściwości. Zwykle każda informacja jest widoczna jedynie dla osób lub grup z odpowiednimi uprawnieniami dostępu. Taki stan rzeczy dodatkowo komplikuje konieczność utrzymywania poufności lub ochrony informacji przed nieuprawnionym dostępem.

Jednocześnie firmy muszą pilnować, aby dostęp do informacji ogólnych nie stał się zbytnio utrudniony. Dodatkowo, różne osoby mogą mieć inny stopień uprawnienia w zakresie zapisywania, usuwania czy modyfikowania informacji.

Firma Etteplan oferuje narzędzia do zarządzania własnymi danymi produktów, pomoc w wyborze i wdrożeniu rozwiązań „on the shelf” lub w opracowaniu spersonalizowanych rozwiązań. Rozumiemy, że zarządzanie i przechowywanie danych wymaga odpowiednich zabezpieczeń, w tym historii wersji, do końca cyklu życia produktu.

Oferujemy poniższe usługi wspierające zarządzanie danymi produktu:

  • Rozwój platformy dostawy i zarządzanie zawartością.
  • Tłumaczenie i lokalizacja.
  • Doradztwo w zakresie DITA i dokumentacji strukturyzowanej umożliwiające kontrolowane ponowne wykorzystywanie danych.
  • Tworzenie zawartości inteligentnej.
  • Podnoszenie stopnia zaawansowania istniejącej zawartości.
  • Wdrażanie strategii informacyjnych.
  • Cyfryzacja wszystkich istniejących danych.
  • Konfigurowanie zintegrowanych rozwiązań do przepływu pracy w zakresie zawartości.
  • Uproszczony techniczny angielski gwarantujący jednolity styl językowy we wszystkich danych.
  • Uproszczone ilustracje techniczne zwiększające możliwość ponownego wykorzystywania obrazów.
Piotr Garbela

Piotr Garbela

Sales Manager Technical Communication Solutions
+48797853515
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.