Close
Hanna Makowska

Hanna Makowska: Onboarding-processen bör ständigt utvecklas

När man börjar på ett nytt företag finns det alltid mycket att lära sig: otaliga verktyg och processer, nya ansikten och namn att komma ihåg och arbetssätt att anpassa sig till på ganska kort tid. Hur kan en bra teamchef inom teknisk dokumentation underlätta processen för en nyanställd? Låt oss höra hur Hanna Makowska från Etteplans kontor i Wroclaw i Polen har klarat utmaningen. 

Hanna började på Etteplan 2013 som Junior Software Design Engineer och fick efter hand mer krävande uppgifter. Efter fyra år inom programmering tog hennes karriär ett stort kliv över till Teknisk Dokumentation som projektingenjör. För närvarande arbetar hon som Team Manager för ett team bestående av 9 experter på teknisk dokumentation.

”Jag fick ett stort förtroende när jag bestämde mig för att gå projektledningsvägen med en bakgrund inom programvara”, ler Hanna.

”Det fanns helt klart mycket att lära, men jag är tacksam att folk hade förtroende för mig och litade på att jag var redo för utmaningen.” 

På distans men ändå engagerad

För sitt team vill hon alltid lyfta fram tre saker från början: åtagande, engagemang och kommunikation. Distansarbetet har också understrukit hur viktigt det är att hjälpa varandra och vårda relationerna inom teamet – att ta hand om den mänskliga sidan.

När det gäller onboarding beskriver Hanna det som en ständigt föränderlig process som alltid kan och bör förbättras. Det viktigaste att ta itu med under de första veckorna på nya jobbet är att undvika känslan av att man blir överväldigad.

”Man måste vara villig att anpassa onboardingen utifrån den bakgrund och de färdigheter som den nyanställda har. Under de första dagarna försöker jag fokusera på att presentera teamet, företaget och de viktigaste verktygen för den nya medarbetaren.”

Hanna försöker engagera många i teamet under onboardingprocessen. Dessutom får nya kollegor som blir en del av Hannas team en personlig parkamrat som följer och stöttar dem under de första veckorna. 

Tillväxt kräver förändringsvilja

Målet för teamet är att fortsätta växa, och en av fördelarna med pandemin är att teamet nu är öppet för att anställa nya, duktiga talanger även från andra städer i Polen, eftersom alla arbetar på distans oavsett var de befinner sig. Inom Technical Documentation kan man komma från en helt annan bakgrund, vilket Hannas eget fall visar. Enligt henne skapar olika profiler och färdigheter, till exempel inom illustration, animering, användargränssnitt, 3D-design och att skriva innehåll, ett starkt och mångsidigt team. 

För Hanna är det intressant att se hur teamet utvecklas över tid och även utveckla nya sätt att hålla kontakten när allt fler ansluter sig till teamet. Som chef ser hon att hennes jobb är att undanröja hinder, stödja samarbetet inom teamet och ha en vilja att förändras.