Close
Etteplan

Johan Karlsson: Testingenjörens mångfaldiga liv

Johan Karlsson arbetar som Testingenjör inom Engineering Analysis teamet i Linköping. ”Engineering Analysis är ett fokusområde på Etteplan som växer snabbt och vi söker hela tiden nya ingenjörer med samma värderingar och ambitioner som oss”, säger Johan, ”Mycket arbete läggs på att förbättra samarbetet med våra ingenjörer inom Etteplan, både mellan våra kontor i Sverige och internationellt. Om ett kontor har för hög arbetsbelastning, kan ett annat kontor att gå in och dela på arbetsbördan”, förklarar Johan.

”En av fördelarna med att arbeta som konsult är den extra dimensionen av support som jag kan få av mina kollegor på Etteplan. Om jag stöter på ett problem finns det alltid en kollega som har stött på något liknande och kan erbjuda lite hjälp. Ibland behövs bara en ingenjörskollega som jag kan diskutera problemet med”, säger Johan. Vissa teammedlemmar är specialiserade på specifika områden av Engineering Analysis som "kompositmaterial" medan andra arbetar med ett bredare spektrum av uppgifter. I Johans fall började han sin karriär på Etteplan med ett uppdrag att göra strukturberäkningar för flygindustrin. Sedan dess har han övergått till att arbeta som testingenjör för lantbruksprodukter.

”Att arbeta med tester är mycket mer praktiskt och handfast jämfört med beräkningar. Det passar mig väldigt bra att smutsa ner händerna och testa olika lösningar.”

Johan tycker att hans erfarenhet från att arbeta med beräkningar har varit oerhört hjälpsam vid testning eftersom testresultaten faktiskt ligger till grund för beräkningarna.

Variationen mellan de olika uppdragen är det som Johan gillar mest med sitt jobb. Som testingenjör tillbringar Johan sin arbetstid vid sitt skrivbord, i verkstaden och på fältet - med att genomföra tester. "När jag tog studenten hade jag aldrig förväntat mig att jag skulle köra traktor som en del av mitt jobb", säger Johan och skrattar.

Testavdelningen som Johan jobbar på är ganska liten, så han får testa på alla aspekter av deras produkter. Ena dagen kan fokus ligga på konstruktionsprovning och nästa kan det vara ett hydrauliskt problem som måste åtgärdas, vilket gör att Johan måste vara snabb på att anpassa sig. Den klassiska definitionen av en ingenjör som en ‘problemlösare’ gäller verkligen för Johans arbete där allt kan hända.

Etteplan Careers Johan KarlssonPå fritiden tycker Johan om att cykla mountainbike. "Det kanske är att fixa och underhålla cykeln som är roligast", säger han och skrattar igen. Johan tycker att ”riding trails” i skogen är en av de roligaste träningsformerna och att vara ute i naturen är alltid bra enligt honom. Ett annat intresse Johan har är musik, som han gärna kombinerar med sitt teknikintresse genom att då och då jobba som ljudtekniker. En ljudtekniker använder många kablar för att ansluta mikrofoner och högtalare, på samma sätt som testingenjörer ansluter sensorer för tester. "En annan sak som jag verkligen gillar med att jobba på Etteplan är att teknik ofta är en stor del av det jag gör - på samma sätt som på min fritid."