Close
Etteplan stella

Stella Latifi: Mångfald som en avgörande faktor till ett framgångsrikt team

Stella Latifi är Team Manager på Etteplans nyetablerade Software and Embedded Solutions-avdelning i Göteborg. Hennes uppdrag är att bygga, utveckla och fastställa en strategi för denna nya enhet. Etteplans Software and Embedded Solutions omfattar alla produktutvecklingstjänster och tekniska lösningar som möjliggör digital anslutning av maskiner eller utrustning som en del av sakernas internet (IoT).

Innan Stella kom till Etteplan hade hon arbetat i över 14 år som chef och ledare på olika avdelningar på området konnektivitet. Stella berättar att det är studierna på Chalmers som hon har att tacka för att hon har fått en så god grund i ledarskap och problemlösning vilket har lett till en framgångsrik karriär i branschen.

När Stella började fundera över sitt nästa karriärsteg stack Etteplan ut jämfört med andra företag i branschen tack vare sin annorlunda approach. Hon förstod och uppskattade Etteplans annorlunda och unika approach till branschen, och valde därför att följa med på Etteplans tillväxtresa inom Software and Embeddes Solutions. Sedan Stella började på Etteplan för bara några månader sedan har hon redan nått en del milstolpar. Bland annat har hon anställt ett team av mycket erfarna ingenjörer med olika bakgrund inom ett område av Embedded Systems.

”Det känns som att jag har jobbat här i flera år, trots att jag bara har varit här ett par månader!”, säger Stella.

Att ha ett team präglat av mångfald är mycket viktigt för Stella och för Etteplan också, eftersom det tillför Etteplan och dess kunder ett unikt och annorlunda paket med kunskap och erfarenhet. Detta är en av anledningarna till att Etteplan kan leva upp till sitt motto – ”Engineering with a difference”.

”Jag är övertygad om att jag med min kunskap, erfarenhet och ambition kan bidra till framgång både för mig själv och för mitt team på Etteplan”, berättar Stella.

För att kunna leverera detta unika kunskapspaket till kunderna arbetar Stella kontinuerligt med kompetensutveckling både när det gäller henne själv och teammedlemmarna. Det gör hon genom att uppmuntra till kunskapsdelning mellan teammedlemmarna. Då kan mer erfarna medarbetare dela med sig av sina erfarenheter medan de mer juniora medlemmarna delar med sig av sina idéer och entusiasm för nya verktyg och program. Samarbetet ger inte bara alla teammedlemmar en chans förkovra sig, utan skapar också band mellan dem, vilket är en mycket viktig faktor när man bygger upp ett helt nytt team. Stella är övertygad om vikten av lärande och kunskapsdelning inom teamet eftersom det också är en viktig del av att kunna erbjuda branschen banbrytande lösningar.