Close
Jukka Junninen banner

Jukka Junninen: Blandarens mästare

Jukka Junninen har själv sett hur Etteplan har växt från de ursprungliga fyra ”ETTE-företagen” till det företag vi ser idag. Här kan du läsa mer om Etteplans ursprung och historia.  

Jukkas resa började på ett av de fyra ETTE-företagen 1984 då företagen gick samman.  

”När jag började på Etteplan var det ett litet företag som bara var verksamt i Finland. Nu är vi ett multinationellt företag som arbetar med globala projekt. Vi arbetade enbart med maskinkonstruktion och nu har vi flera serviceområden och lösningar.” 

Som Senior Engineer med bas i Åbo, Finland, har Jukka haft möjlighet att arbeta med många intressanta projekt. Även om det finns ett teamnätverk arbetar Jukka ofta självständigt med sina kundprojekt. Jukka har arbetat med en av sina kunder under nästan hela sin karriär, och förstår dem därför bättre än någon annan och kan ständigt utvecklas och leverera. Det innebär också att han utvecklat en unik expertis inom produkternas hela livscykel, något som kan tillämpas på alla typer av kundprojekt. 

Jukka är stolt över sitt kunnande. Jukkas erfarenhet har gett honom imponerande och ovärderlig kompetens inom allt från mekanisk design och applikationsdesign till system för produktionsstyrning och planering av anbud för kundens räkning.  

Att få se de produkter han arbetat med i drift på global nivå är en fantastisk upplevelse för Jukka – från projekt i bland annat Finland, Förenade Arabemiraten och Sydamerika.  

”Applikationsdesign för industriblandare är det officiella namnet på mitt uppdrag, men i praktiken kan uppgifterna variera.” 

Jukka har fått arbeta med flera projekt och olika kunder under de senaste 38 åren på Etteplan, och det här är några av höjdpunkterna: 

”Det finns alltid projekt som följer en systematisk procedur, men de projekt jag minns bäst är de som är utmanande – de mest mekaniskt unika så att säga.” 

”Att arbeta med explosionssäkra material var ett av de mest minnesvärda projekten.” 

”I vissa fall måste nya delar uppfinnas för att projektet ska kunna slutföras. Vi bygger ofta skräddarsydda unika industriblandare helt från grunden.” 

Vad tycker Jukka om vardagen på Etteplan? Han värdesätter relationen med sina kunder, konsekvensen, de unika projekten och balansen mellan självständigt arbete och samarbete i mindre team. Det finns alltid stöd att tillgå när det behövs.  

Vid 68 års ålder är Jukka officiellt pensionär, men han har ändå valt att fortsätta på Etteplan: ”Det är fantastiskt att vara pensionär och kunna arbeta så mycket du vill utan att det påverkar din pension.”  

”Ja, jag har nog lärt mig allt möjligt. Bland annat samarbete. En hel del sådant. Tyvärr har mina språkkunskaper alltid varit ganska svaga”, säger Jukka med ett skratt. Även om alla konstruktioner skapas och markeras på engelska (hans andraspråk) säger Jukka att Google Translate har varit en räddare i nöden – ett bra exempel på hans blygsamhet.