Close

Teknisk dokumentation

Förvandla din tekniska dokumentation till en konkurrensmässig fördel

Söker du efter sätt att förbättra den effektiva drifttiden för dina produkter, öka vinsten på reservdelar och kundtillfredsställelsen?

Detta är ett faktum – genom att förse dina servicetekniker på fältet med industriledande tekniska tjänster såsom teknisk information och reservdelsinformation kan du snabbt minimera driftavbrott och förbättra serviceeffektiviteten samtidigt som du håller kostnaderna nere. Hur? Lösningen är ett annorlunda, mera strukturerat tillvägagångssätt. En som använder en pool med hundratals erfarna informationsingenjörer, avancerade system och metoder för skapande och leverans av innehåll som stödjer din produkts livscykel – från ingenjörskonst till underhåll och service samt mycket mera.

Oavsett om det handlar om digitala eller tryckta dokument (eller båda), förvandlar vi den dokumentcentrerade standardmetoden till en som baseras på tydliga användarroller och uppgiftsspecifik information. Du kommer även att märka omedelbara kostnadsbesparingar när det gäller översättningar, tryckkostnader och kundtjänstsamtal. Hur kan vi göra allt detta bättre än våra kunder? För att det är vår kärnverksamhet. Faktum är att många kunder köper teknisk dokumentation från oss som ett funktionsåtagande (Managed Services) bara av denna anledning. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur du kan dra nytta av detta.

Produktutveckling

Etteplan hjälper dig att skapa, hantera och publicera din tekniska dokumentation som ett stöd under din produktutveckling där vi säkerställer att installations-, användar- och underhållshandböcker samt andra former av tekniska publikationer, kan fraktas med dina produkter i rätt tid.

Läs mer

Eftermarknad


Etteplan kan hjälpa dig med din eftermarknadsverksamhet genom att säkerställa att driftsavbrotten för dina produkter minimeras och att vinsten maximeras tack vare underhållsinformation på efterfrågan och effektiv reservdelsbeställning.

Läs mer

Information management


Vi hanterar din tillgångsinformation på ett effektivt sätt för att öka drifttiden för din tillverkningsmiljö samtidigt som kostnaderna minskas och effektiv planering av underhåll, reparationer och översyn möjliggörs.

Läs mer

Mjukvarulösningar för teknisk dokumentation


För att på ett effektivt sätt skapa, hantera och publicera information, men även få rätt information till rätt slutanvändare vid rätt tidpunkt, erbjuder Etteplan de mest avancerade verktygen och metoderna.

Läs mer

Webinar

Etteplan erbjuder webinar för att sprida information och kunskap om teknisk dokumentation. Läs mer på sidan för Event & Webinar.

Event & Webinar

Presentation av vår tekniska dokumentation

Produktutveckling

Teknisk dokumentation

Vi stödjer dig under din produkts livscykel där vi säkerställer att alla tekniska dokumentationsbehov uppfylls och överträffas. Läs mer

Visualisering

Vi hjälper dig att visualisera din produktinformation. Etteplan erbjuder avancerade visualiseringsmetoder för att effektivt förmedla teknisk information. Illustrationer och animationer hjälper olika typer av slutanvändare att bättre förstå informationen du förser dem med för att installera, använda eller underhålla dina produkter. Läs mer

Simplified Technical English (STE)

Förbättra varumärkets styrka, spara in på kostnader och engagera kunderna via innehållskvalitet. Simplified Technical English (STE) är ett kontrollerat språk som standardiserar ordförråd och stil och strävar efter att förbättra konsekvensen, eliminera tvetydigheter och förenkla språket. Läs mer

Print-on-Demand

Dokumentproduktion är vanligen en av de dyraste utgifterna för ett företag. Att lägga ut affärsprocesser relaterade till dokumentproduktion på entreprenad till Etteplan kan hjälpa till att spara in på kostnader i utbyte mot högkvalitativa slutresultat. Läs mer

Översättningar

Vi har tillhandahållit översättningstjänster i över fyra årtionden och är specialister på över 50 språk inom olika branscher: verkstad, medicinteknik, luftfart, försvarsindustrin, konsumentprodukter och många fler. Läs mer

Eftermarknad

Reservdelsinformation

För att optimera livstiden för dina produkter och för att minimera driftsavbrotten, är snabb och enkel beställning av reservdelar ett måste. Vi är den enda leverantören du behöver för att antingen implementera de bästa reservdelskatalogsystemen eller för fullständig outsourcing av dina reservdelskatalogbehov. Läs mer

Förstärkt och virtuell verklighet (AR/VR)

Förstärkt verklighet (AR) är en teknik som gör det möjligt att förse information om miljö och dess objekt med media-output som animationer, grafik, ljud, video eller GPS-data, medan man ser informationen via applikationer som smartphones, surfplattor och VR-glasögon. Läs mer

Serviceinformation

Förbättra lönsamheten för din serviceverksamhet med våra lösningar för att ge dina slutanvändare rätt information, vid rätt tidpunkt, där det behövs. Läs mer

Informationshantering

Vi hanterar din anläggningstekniska information på ett effektivt sätt för att öka anläggningarnas drifttid, samtidigt som kostnaderna minskas och en effektiv planering av underhåll, förbyggande åtgärder och översyn möjliggörs.

Konsulttjänster

En väldefinierad innehållsstrategi är en viktig del av den övergripande affärsstrategin eftersom produktinformationen utgör en viktig del av din produkt. Läs mer

XML & single sourcing

Optimera återanvändningen av innehåll och möjliggör flera publiceringsformat på valfritt språk. Läs mer

Konvertering

Oavsett om det handlar om att gå från ostrukturerat till strukturerat, eller från papper till digitalt format, kan vi hjälpa dig att konvertera tusentals sidor till valfritt format. Vi är experter på konvertering av innehåll. Läs mer

Mjukvarulösningar för teknisk dokumentation

För att på ett effektivt sätt skapa, hantera och publicera information, men även få rätt information till rätt slutanvändare vid rätt tidpunkt, erbjuder vi de mest avancerade verktygen och metoderna.

Mer att läsa

Bin - e

Bin-e är ett polskt företag som utvecklar och tillverkar smarta återvinningsstationer med föremålsigenkänning, artificiell intelligens och databehandling. Företagets produkt, Bin-e, sorterar avfallet och bidrar till ett minskat koldioxidavtryck genom optimerade avfallstransporter. I en tillhörande webbapp kan användaren och företaget som sköter sophämtningen se när avfallskärlet är fullt. Lösningen är främst avsedd för kontor och offentliga byggnader.

Philips – Healthtech & Lighting

Royal Philips Electronics från Nederländerna är ett mångsidigt hälsoindustriföretag som fokuserar på att förbättra människors liv med hjälp av innovationer som ligger i tiden. I egenskap av ett världsledande företag inom hälsa, livsstil och belysning integrerar Philips teknik och design i lösningar med människan centrum som baseras på kundinsikter och varumärkets löfte om "innovationer och du".

Manualer 2.0 till Boon Edam

Boon Edam är en ledande tillverkare av karuselldörrar och säkerhetsslussar som levererar eleganta produkter. Men en fantastisk produkt förtjänar en lika fantastisk manual som inte behöver förklaras och som gör livet enklare för både montörer och slutanvändare. Så har det inte alltid varit för Boon Edam. Bert Dammers, Manager Information & Document Management på Boon Edam berättar vad som krävdes av hans team för att skapa manualer som de kan vara stolta över.

ABB Motors and Generators

På ABB sökte man effektivare processer för sina produktkataloger. Lösningen blev Etteplan HyperDoc. Förutom att man nu klarar sig med mindre resurser kan till exempel små förändringar i katalogerna uppdateras överallt med en gång.

John Deere

John Deere Forestry inledde sin verksamhet i Finland år 2000 och har för närvarande omkring 700 anställda i Tammerfors och Joensuu. Företaget ingår i den globala Deere & Company-koncernen, världens ledande tillverkare av jordbruks-, bygg- och skogsmaskiner. Företagets högkvarter för hjulgående längdskärningsmaskiner (WCTL) ligger i Tammerfors, Finland och Joensuu-anläggningen tillverkar stora volymer av WCTL-skogsmaskiner varje år.

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions

Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director